AdminS
|

Terminy sprawdzianów

17 maja- czwartek- test z piłki nożnej- 14.45- Hala Widowiskowo Sportowa,

18 maja - test z pływania- 15.00- basen,

22 maja- test sprawności ogólnej i lekkiej atletyki- 15.00- stadion.

Test sprawności specjalnej dla kandydatów do IV klasy sportowej – lekka atletyka, obejmuje następujące próby sprawności specjalnej:

Próba szybkości- bieg na dystansie 50m ze startu wysokiego.

Próba gibkości- skłon w przód.

Punktacja testów prób sprawności specjalnej – piłka nożna, dla kandydatów do klasy sportowej

Ocena sprawności ogólnej i selekcyjnej.

Testy sprawności specjalnej piłka nożna str. 1

Testy sprawności specjalnej piłka nożna str. 2

Test sprawności specjalnej dla kandydatów do IV klasy sportowej – pływanie

AdminS
|

W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi w dniu dzisiejszym, zaplanowane na dziś testy próby sprawności fizycznej ogólnej dla kandydatów do klasy sportowej - zostają przełożone na środę po Świętach Wielkanocnych, tj. 19 kwietnia br. g. 13.45.

Miejsce przeprowadzenia testów: Stadion Miejski.

AdminS
|

bieg biegbiegbiegbiegbieg

12.04.2017 g. 13:45 przeprowadzenie prób sprawności fizycznej ogólnej dla wszystkich kandydatów.

Miejsce: Stadion Miejski, zbiórka przed stadionem na godzinę 13:45.

Kandydaci zobligowani są do zabrania obowiązkowego stroju sportowego z obuwiem o płaskiej podeszwie włącznie i napoju w postaci wody niegazowanej.

20.04.2017 g. 13:00* przeprowadzenie prób sprawności fizycznej specjalnej dla kandydatek do grupy pływackiej.

Miejsce: Kryta pływalnia BOSiR, zbiórka w poczekalni na basenie na godzinę 12:50.

Kandydaci zobligowani są do zabrania stroju pływackiego, czepka i napoju w postaci wody niegazowanej.

21.04.2017 g. 13:30* przeprowadzenie prób sprawności fizycznej specjalnej dla kandydatów do grupy piłkarskiej.

Miejsce: Stadion Miejski, zbiórka przed stadionem na godzinę 13:30.

Kandydaci zobligowani są do zabrania obowiązkowego stroju sportowego z obuwiem włącznie i napoju w postaci wody niegazowanej.

*Powyższe terminy testów prób sprawności specjalnej na prośby rodziców zostały przesunięte na 20 i 21 kwietnia br.

25.04.2017 g.12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej w terminie podstawowym.

28.04.2017 g.12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w terminie podstawowym.

AdminS
|

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy planowane jest uruchomienie oddziału sportowego na poziomie klasy IV. Zainteresowani rodzice chętnych dzieci proszeni są o dotrzymanie poniższych terminów rekrutacyjnych i zapoznanie się z dołączonymi załącznikami.

Terminarz rekrutacji do klasy sportowej:

1.Do 31.03.2017 złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionego podania o przyjęcie dziecka do klasy sportowej (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru do klas sportowych) oraz oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna (załącznik nr 2 do Regulaminu naboru do klas sportowych).

2. W terminie 1.04. - 12.04.2017 przeprowadzenie prób sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej (termin podstawowy) - konkretne dni przeprowadzenia testów sprawnościowych zostaną podane kandydatom po weryfikacji ilościowej złożonych podań.

3. 20.04.2017 g.12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej w terminie podstawowym.

4. 28.04.2017 g.12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w terminie podstawowym.

5. W terminie 13.05. - 20.05.2017 przeprowadzenie prób sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej (termin uzupełniający) - konkretne dni przeprowadzenia testów sprawnościowych zostaną podane kandydatom po weryfikacji ilościowej złożonych podań.

6. 23.05.2017 g.12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej w terminie uzupełniającym. 

 

7. 29.05.2017 g.12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w terminie uzupełniającym.

 

Regulamin Naboru Uczniów do Klas Sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie w  roku 2017/2018roku 2017/2018

Testy sprawności ogólnej dla kandydatów do klasy sportowej

Testy sprawności specjalnej – pływanie

Punktacja testów prób sprawności specjalnej – piłka nożna, dla kandydatów do klasy sportowej

Testy sprawności specjalnej – piłka nożna  - str. 1 - str. 1

Testy sprawności specjalnej - piłka nożna – str.2

AdminS
|

 „ Języka obcego nauczymy się lepiej,

kiedy będzie nam on

służył do przyswojenia sobie czegoś więcej

niż tylko jego samego.” 

Jean Duverger

Dwujęzyczność jednej z klas w naszej szkole, będzie oznaczać dla uczniów naukę zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim, przy czym nauka języka angielskiego odbywać się będzie w wymiarze rozszerzonym, w sposób intensywny, co zapewni opanowanie go w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz wykształcenie samodzielności w posługiwaniu się językiem obcym.

Cele edukacji dwujęzycznej w Zespole Szkół w Barcinie:

 • umożliwienie uczniom wszechstronnego opanowania języka angielskiego na poziomie znacznie wyższym niż jest to możliwe  w tradycyjnym nauczaniu,
 • podniesienie ogólnego poziomu znajomości języka obcego,
 • zapewnienie uczniom maksymalnego kontaktu z językiem,
 • pogłębienie wiedzy na temat krajów angielskojęzycznych (kultura, sztuka, literatura, życie codzienne mieszkańców),
 • uświadomienie roli języka obcego we współczesnym świecie.

Nauczanie dwujęzyczne w Zespole Szkół  w Barcinie

polegać będzie na realizacji:

 • treści programowych z języka obcego (angielski) w rozszerzonym zakresie,
 • treści programowych z biologii i chemii:  w dwóch językach: polskim i angielskim,
Czytaj więcej: Rekrutacja do klasy dwujęzycznej
AdminS
|

Projekt edukacyjny o profilu matematycznym obok przekazania uczestnikom zajęć konkretnej wiedzy i umiejętności ma na celu aktywizację uczniów oraz pomoc w przełamaniu ich wewnętrznych oporów, jak również dostrzeżenie swojej wartości. Umiejętnie podsunięte wskazówki  i sposoby analizowania danych mogą stać się dla dziecka doskonałą pomocą w poruszaniu się po współczesnym labiryncie informacji. Wyposażą ucznia w aparat ułatwiający odróżnianie danych istotnych od zbędnych i wspomagający twórcze przetwarzanie i kreowanie rzeczywistości.
Przez cały rok szkolny rozwijamy u uczniów  zdolność do skupienia uwagi, koncentracji, wysiłku, woli doprowadzenia do końca podjętego działania. Obliczenia matematyczne 
rozwijają dodatkowo umiejętności wypowiadania się , czytania i pisania. Uczniowie wdrażają się do logicznego myślenia, wyrabiają umiejętność spostrzegania  i rozumienia związków między wielkościami, rozbudzają swoje matematyczne zainteresowania. Poprzez rozwiązywanie zadań uczymy dzieci matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad i analogii, ale i ostrożności przed zbyt pochopnym rozwiązywaniem.

ZASADY                                                                                                                                               

 •   Maraton matematyczny odbywa się  w każdy ostatni wtorek  miesiąca nauki szkolnej począwszy od października do maja.
 •  Termin i formę czerwcowego etapu  ustali organizator - wyłoni on spośród 10 najlepszych uczestników maratonu lidera i zwycięzcę (w poszczególnych ciągach klasowych).
 • Co miesiąc każdy chętny uczeń będzie miał  okazję do zdobywania kolejnych punktów, które będziemy sumować ? wyniki podawane będą na gazetce ( hol PD).  
 •   Uczniowie będą rozwiązywali przygotowane dla nich zadania w formie mini kart pracy w czasie  jednej wyznaczonej przerwy.
 •   Poprawne rozwiązania będą punktowane.
 •   Podpisane karty uczeń wrzuca do  wyznaczonego pojemnika.

    Harmonogram

Przerwa o 8.45  - zadania rozwiązują klasy pierwsze (hol IPD)

Przerwa o 9.40 - zadania rozwiązują klasy drugie (hol PD)

Przerwa o 10. 35-  zadania rozwiązują klasy trzecie (hol PD)

Dla 10 najlepszych maratończyków przewidujemy dyplomy i drobne upominki. Zwycięzca maratonu otrzymuje dyplom oraz nagrodę główną.

                                                             Autorki : Renata Dziurzyńska, Elżbieta Wojtkowiak

AdminS
|

Grupa dzieci zapisanych do świetlicy szkolnej pod opieką nauczycielek p. I. Goździk i K. Moritz raz w tygodniu realizowała zajęcia tematyczne w oparciu o scenariusze przygotowane przez Fundację Orange.

W tym roku szkolnym udało nam się „otworzyć” 6 obszarów, co łącznie dało 25 zadań.

Zrealizowane tematy wzbogaciły nas o wiedzę dotycząca bezpiecznego korzystania z Internetu oraz wykorzystania dóbr technologii w życiu i zabawie. Poznaliśmy m.in. zasady fotografowania i obróbki zdjęć, dowiedzieliśmy się czym są komunikaty publiczne i prywatne, co można umieszczać w Internecie, a czego kategorycznie nie można. Potrafimy stworzyć „wirtualną galerię” oraz bez problemu wyszukać informacji potrzebnych np. na lekcję przyrody. Wszystkie zajęcia były bardzo interesujące i pełne przygód, które mogliśmy przeżyć z głównymi bohaterami Julką, Kubą i Psotnikiem.

Za wzorowe wywiązywanie się z zadań otrzymaliśmy od fundacji 4 nagrody : kreatywny zestaw plastyczny; Tablet; książki i gry dydaktyczne.

Czwarta nagroda, która dotarła do nas w połowie czerwca to: audiobooki oraz artykuły papiernicze: glina samoutwardzalna, farby witrażowe, kleje z brokatem, papier kolorowy i brokatowy, koraliki, filc dekoracyjny oraz zestaw do doświadczeń. Wartość nagrody wyniosła 675 zł. Jak zawsze każda nagroda to dla nas „Mega Radość”.

 Dziękujemy i do zobaczenia we wrześniu :) 

AdminS
|

Załóżcie z Julką i Kubą wirtualną galerię rysunków

Świetlica: Szkoła Podstawowa nr 2 im.Jana Brzechwy w Barcinie

Data: 12.05.2017

Relacja

Po krótkiej przerwie z zapałem zabraliśmy się do wykonania kolejnego zadania. Zajęcia rozpoczęliśmy od wspólnego ułożenia hasła z fragmentów układanki literowej. Dowiedzieliśmy się, co to jest digitalizacja i w jaki sposób może być wykorzystywana. Następnie wybraliśmy się na wirtualną wycieczkę do : Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, gdzie korzystając z internetu mogliśmy obejrzeć różnorodne eksponaty. W ten sposób poznaliśmy sposoby wykorzystywania digitalizacji w praktyce. Kolejna część zadania polegała na stworzeniu własnej wirtualnej galerii , umieszczając wcześniej wykonane prace plastyczne w wybranym miejscu w świetlicy. Na pierwszym miejscu naszej galerii Mega Misji pojawiły się drzwi wejściowe, a następnie kolejno każdy autor fotografował swoją pracę. Zwieńczeniem pracy był pokaz naszej wirtualnej galerii na tablecie. Na zakończenie wspólnie wybraliśmy kolejne elementy stroju psotnika. Zabawa wszystkim się podobała.

AdminS
|

Pomóżcie bliźniakom zrobić pocztówkę z wakacji

Świetlica: Szkoła Podstawowa nr 2 im.Jana Brzechwy w Barcinie

Data: 05.04.2017

Relacja

Mega MisjaDzisiejsze zadanie realizowaliśmy w czytelni szkolnej korzystając z komputerów. Na samym początku dzieci dowiedziały się, że za pomocą odpowiednich programów można przetworzyć zdjęcia, dźwięk, czy grafikę. Korzystając z programu "Mały Malarz" przystąpiły do tworzenia cyfrowej pocztówki. Była to świetna zabawa, a przy tym fajna nauka.

AdminS
|

Ułóżcie nowe przygody Psotnika

Świetlica: Szkoła Podstawowa nr 2 im.Jana Brzechwy w Barcinie

Data: 24.03.2017

Relacja

Dzisiaj przystąpiliśmy do tworzenia naszych cyfrowych opowieści. Na początku stworzyliśmy obrazkowy plan. Pracując w grupach naradzaliśmy się, jaki początek ma nasza historyjka, jakie rozwinięcie i jak się kończy. W dalszej części zadania za pomocą tabletu stworzyliśmy serię zdjęć tworząc cyfrową historyjkę o czarodzieju. Była to dla nas wspaniała zabawa. Już czekamy na następne przygody :)

AdminS
|

Nagrajcie audiopamiętnik razem z bliźniakami

Świetlica: Szkoła Podstawowa nr 2 im.Jana Brzechwy w Barcinie

Data: 15.03.2017

Relacja

MegaMisjaZajęcia udały się świetnie. Dzieci bez problemu wymieniły i naśladowały dźwięki jakie nas otaczają np. na ulicy, w kuchni i w zoo. Nie brakowało pomysłów przy podawaniu dźwięków, jakie słyszą w sali lekcyjnej i w szkole. Poznały kilka zasad tworzenia dobrego nagrania. Wykorzystując zdobyty tablet stworzyły nasz "Audiopamiętnik", przy którym świetnie się bawiły. Nasi mali eksperci poradzili sobie zarówno z nagraniami, jaki i z rozszyfrowaniem, jakie dźwięki zostały nagrane.

AdminS
|

Pomóżcie bliźniakom uratować album dla mamy

Świetlica: Szkoła Podstawowa nr 2 im.Jana Brzechwy w Barcinie

Data: 02.03.2017

Relacja

Od samego początku było wiadomo, że będzie to wyjątkowa "Mega Misja". Dzisiaj odwiedziliśmy bliźniaków w fotograficznym laboratorium, w którym poznaliśmy podstawowe zasady dotyczące robienia dobrych zdjęć. Dowiedzieliśmy się, jak unikać błędów popełnianych najczęściej przez początkujących fotografów. Od dziś już wiemy, co oznaczają pojęcia: kadr, zasada trójpodziału, kompozycja otwarta - zamknięta, symetryczna, asymetryczna, perspektywa ptasia, żabia i na wprost. Nauczyliśmy się, jak odróżniać zdjęcia wykonane prawidłowo od tych z błędami. Na koniec zastosowaliśmy zdobytą wiedzę wykonując zdjęcia z różnych perspektyw. Dziękujemy bliźniakom za wspaniałą lekcję fotografowania.

AdminS
|

 

Trzecia nagroda z Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla świetlic szkolnych "Mega Misja Orange" już w naszej świetlicy. Dotarła do nas paczka z książkami i grami edukacyjnymi. Cieszymy się bardzo i dziękujemy!!!

 

AdminS
|

Urządźcie z Julką i Kubą kino przyjazne dla wszystkich

Świetlica: Szkoła Podstawowa nr 2 im.Jana Brzechwy w Barcinie

Data: 14.02.2017

Relacja

 

Mega MisjaOstatnie zadanie z obszaru „Prawo” już za nami. Na początku wyjaśnione zostało pojęcie „niepełnosprawność”, które dzieciom nie było obce. Bez problemu wymieniły rodzaje niepełnosprawności , bo w naszej szkole uczą się takie dzieci. Zaprojektowanie „Przyjaznego Kina” wszystkim bardzo się podobało. Dzieci zrozumiały z jakimi problemami borykają się osoby niepełnosprawne i jak powinno wyglądać kino, by i oni czuli się w nim dobrze. Odczytanie zdania napisanego bardzo małą czcionką okazało się nie łatwe. Dzieci zrozumiały jak mogą czuć się osoby słabo widzące i wcale nie było im z tym dobrze. Zabawa w lektora opisującego co działo się na ekranie wymagała skupienia i dobrej współpracy. Na koniec na wszystkich czekała mega niespodzianka !!! Kolejna nagroda – książki i gry. Dziękujemy!!!

Urządźcie z Julką i Kubą kino przyjazne dla wszystkich

Świetlica: Szkoła Podstawowa nr 2 im.Jana Brzechwy w Barcinie

Data: 14.02.2017

Relacja

Ostatnie zadanie z obszaru „Prawo” już za nami. Na początku wyjaśnione zostało pojęcie „niepełnosprawność”, które dzieciom nie było obce. Bez problemu wymieniły rodzaje niepełnosprawności , bo w naszej szkole uczą się takie dzieci. Zaprojektowanie „Przyjaznego Kina” wszystkim bardzo się podobało. Dzieci zrozumiały z jakimi problemami borykają się osoby niepełnosprawne i jak powinno wyglądać kino, by i oni czuli się w nim dobrze. Odczytanie zdania napisanego bardzo małą czcionką okazało się nie łatwe. Dzieci zrozumiały jak mogą czuć się osoby słabo widzące i wcale nie było im z tym dobrze. Zabawa w lektora opisującego co działo się na ekranie wymagała skupienia i dobrej współpracy. Na koniec na wszystkich czekała mega niespodzianka !!! Kolejna nagroda – książki i gry. Dziękujemy!!!

AdminS
|

Odszukajcie Psotnika w sieci laboratorium

Świetlica: Szkoła Podstawowa nr 2 im.Jana Brzechwy w Barcinie

Data: 02.02.2017

Relacja

Kolejne zadanie wykonane z entuzjazmem i uśmiechem na twarzy. Szczególnie rozwiązywanie quizu sprawiło nam dużo radości. Dzięki quizowi dobrze wiemy, jak zachować się gdy zobaczymy w sieci coś niepokojącego oraz jakie informacje możemy udostępniać o sobie w sieci. Wiemy także, że ilość spędzonego czasu podczas korzystania z mediów powinna być ustalona z rodzicami. Pomogliśmy Julce i Kubie w stworzeniu umowy o używaniu Internetu. Nasz kontrakt zawiesiliśmy w świetlicy, aby zwracał uwagę naszych koleżanek i kolegów na ważny temat - bezpieczeństwa w sieci. Na koniec każdy dostał swój kontrakt i obiecał porozmawiać o nim wspólnie z rodzicami.