AdminS
|

7 maja 2014 roku o godzinie 14.00 w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny klas III. Zgłosiło się 27 uczniów, jednak brało udział 20 osób. Uczestnicy rozwiązywali 7 zadań przygotowanych przez p .A .Rzepkę i p .O. Nowicką. Każdy z uczestników miał na to przeznaczoną całą godzinę. Wyliczone zadania były sprawdzone przez matematyków: p. D. Wróblewską i p. K. Wieczorek. Zwycięzcami okazali się następujący uczniowie:

I miejsce- Wiktor Szafrański kl. III c

II miejsce- Idalia Kubera kl. III a

III miejsce -Jakub Kęsicki kl. III b

wyróżniono:

Marcelego Błażejewskiego kl. III c

Wiktorię Mikulską kl. III c

Wiktora Baczyńskiego kl. III c

Uczniowie ci, będą reprezentować naszą szkołę w Gminnym Konkursie Matematycznym klas III, który odbędzie się 27 maja 2014r. o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. dr . Stanisława Krzysia w Barcinie. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom, odbędzie się na spotkaniu klas I-III podsumowującym II semestr nauki. Gratulujemy zwycięzcom i trzymamy kciuki za naszych reprezentantów, aby zdobyli jak najwyższe noty w konkursie gminnym!!!

 

Zdjęcia można obejrzeć tutaj.

Tekst : Małgorzata Wiland

AdminS
|


Dnia 28 kwietnia 2014 r. odbył Szkolny Konkurs Matematyczny ?Mistrz ułamków? przeznaczony dla uczniów klas piątych. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych, doskonalenie umiejętności sprawnego wykonywania działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 
Do zmagań z ułamkami zgłosiło się 21 uczniów.  A oto najlepsi:

I miejsce ? Piotr Marczak Va

II miejsce ? Arkadiusz Jakubowski Va

 III miejsce ? Aleksandra Łagocka Vb

Serdecznie gratulujemy!

 Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Organizatorami konkursu byli nauczyciele matematyki naszej szkoły.  

Tekst : Katarzyna Wieczorek

AdminS
|

 

07 maja 2014 r. odbyły się szkolne eliminacje do Gminnego Konkursu Logopedycznego ?O Złotego Chrząszcza?. Organizatorami konkursu były panie: Maria Sternicka i Magdalena Wróblewska. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas IV-VI. Udział wzięło 27 uczniów z naszej szkoły. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień recytatorskich, promowanie pięknej wymowy, kształtowanie umiejętności i nawyku poprawnej wymowy i wyrazistej artykulacji. Wszyscy uczestnicy konkursu prezentowali wybrane wcześniej utwory. Jury w składzie: pani Teresa Różańska, Dorota Gaca i Magdalena Wróblewska oceniało i przyznawało punkty za opanowanie pamięciowe tekstu, dykcję, intonację oraz wrażenia ogólne.

Czytaj więcej: Szkolne Eliminacje do Gminnego Konkursu...
AdminS
|

 

3 kwietnia 2014 roku został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV ? VICelem konkursu było szerzenie wśród dzieci nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. Wśród wyłonionej grupy uczniów, która zakwalifikowała się do kolejnego, gminnego etapu konkursu przyznano nagrody i wyróżnienia. W konkursie uczestniczyło 34 uczniów. Uczestnicy pisali dyktando z ogromną ilością wyrazów z trudnościami ortograficznymi. W niełatwej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i świetną umiejętnością ich stosowania w praktyce.  Wszystkie zakwalifikowane osoby wezmą udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym o Złote Pióro Burmistrza Barcina, który odbędzie się w czerwcu 2014 roku w naszej szkole.

Uczniowie zakwalifikowani do gminnego etapu konkursu ortograficznego:

Czytaj więcej: Szkolny Konkurs Ortograficzny
AdminS
|

Dnia 29 kwietnia 2014 roku odbyła się druga edycja SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI JANA BRZECHWY . Brały w niej udział dwuosobowe drużyny wszystkich klas IV, V i VI. W I etapie, który składał się z trzech rund, uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące życia oraz twórczości patrona szkoły.  Drugi etap polegał na wykonaniu różnych zadań związanych z osobą Jana Brzechwy. Uczestnicy m. in. układali  z puzzli portret patrona, rozpoznawali wiersze poety po krótkich cytatach, układali pomieszane fragmenty utworów Brzechwy tak, by były zgodne z oryginałem. Zwyciężył zespół reprezentujący klasę VIb w składzie: Adrianna Bartoś i Maria Wolska. Drugie miejsce zajęła klasa Va w składzie: Zofia Drzewiecka i Małgorzata Forgiel, zaś trzecie klasa IVc w składzie: Martyna Ojczenasz i Izabela Tomiczak.

Czytaj więcej: Szkolny Konkursu Wiedzy O Patronie Szkoły Janie...
AdminS
|

1.Organizatorem Szkolnego Konkursu Plastycznego pt."Mój Anioł Stróż" jest p. Urszula Osuch i ks. Bogusław Krzemiński.

2.Współpraca i patronat: Katolicka Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu i Wydział Katechetyczny w Gnieźnie.

3.Cele konkursu: kształtowanie postaw twórczych dzieci, popularyzacja wśród uczniów aktywności plastycznej, rozwijanie współpracy między szkołami, propagowanie wartości chrześcijańskich.

4.Zasady i przebieg konkursu: w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna wykonana indywidualnie i samodzielnie przez dziecko.

5.Kategorie konkursowe: dzieci przedszkolne, uczniowie klas I-III SP, uczniowie klas IV-VI SP. 

6.Temat pracy konkursowej brzmi: Mój Anioł Stróż.

Czytaj więcej: Regulamin konkursu plastycznego pt."Mój Anioł...
AdminS
|

1. Organizatorami konkursu jest Rada Samorządu Uczniowskiego oraz panie uczące języka angielskiego.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI.
3. Konkurs odbędzie się 28 marca 2018 (środa).
4. Aby wziąć udział w konkursie, uczeń musi posiadać telefon komórkowy z aplikacją odczytującą kody QR oraz dostęp do Internetu.
5. W tym dniu, podczas jednej przerwy międzylekcyjnej (11.30-11.50), uczniowie będą szukać na terenie szkoły (wyłączając teren hali i basenu) ukrytych kodów. Po zeskanowaniu kodu telefonem komórkowym uczeń otrzyma wiadomość w języku angielskim, do którego nauczyciela lub pracownika szkoły udać się po odbiór słodkiej nagrody.Przy odbiorze nagrody należy pokazać nauczycielowi wiadomość na telefonie i oddać znaleziony kod.
6. Każdy uczeń może otrzymać tylko jedną nagrodę.
7. Telefonów komórkowych można używać tylko w środę 28 marca podczas przerwy 11.30-11.50 wyłącznie w celu konkursowym.
8. UCZNIOWIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU SZKOŁY, NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ KULTURALNIE I NIE BIEGAĆ PO SZKOLE.
9. Ilość przewidzianych kodów: 40.

AdminS
|

Świetlica szkolna ogłasza świąteczny  konkurs dla klas I – VI  pt.  „Najdłuższy łańcuch”

Organizator: nauczyciele świetlicy

 Warunki uczestnictwa:

     a. konkurs przeznaczony jest dla klas I – VI

     b. polega na tym, aby wykonać łańcuch choinkowy o minimalnej długości  10 m

Cele konkursu:

     a. pobudzanie aktywności twórczej uczniów

     b. uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

     c. kultywowanie tradycji świątecznych

Zadanie konkursowe:

Uczniowie każdej klasy biorącej udział w konkursie wykonują jak najdłuższy łańcuch  choinkowy.

Ocena prac: 5-cio osobowa komisja w składzie:

     - Dyrektor

     - przedstawiciel RSU

     - przedstawiciel Rady Rodziców

    - przedstawiciel pracowników szkoły spoza grona pedagogicznego

Kryteria oceny:

     a. długość łańcucha

     b. estetyka wykonania

Prezentacja prac: wszystkie dostarczone prace zostaną zaprezentowane na holu szkoły i będą ozdobą okresu świątecznego.

Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do czwartku 14.12.2017r.

AdminS
|

kalendarzGrupa uczniów z Klubu Lingwistycznego pod kierunkiem p. Eweliny Ziętek i p. Izabelli Forgiel
OGŁASZA KONKURS na najbardziej oryginalny i pomysłowy KALENDARZ ADWENTOWY/ Adventskalender
Głównym celem konkursu jest rozbudzanie potencjału twórczego oraz poznanie adwentowych i bożonarodzeniowych tradycji w krajach niemieckojęzycznych.
Zasady konkursu:
Uczniowie wykonują kalendarz adwentowy:
- samodzielnie,
- według własnego pomysłu,
- dowolną techniką.
Każdy kalendarz powinien zawierać 24 elementy symbolizujące długość trwania Adwentu. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.
Termin składania prac : 15.12.2017r.
Technika : dowolna
Wystawa praca: 18.12.2017r w Zespole Szkół w Barcinie.
W przypadku pytań proszę kontaktować się z p.Eweliną Ziętek lub p.Izabellą Forgiel 
Uwaga!!!
Praca będzie oceniana w trzech grupach: klasy I-VI, klasy VII i II-III gimnazjum oraz LO.

Klub lingwistyczny

AdminS
|

Elżbieta 21. Organizatorami konkursu są panie Joanna Boguszewska i Agnieszka Safijan.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI.
3. Zadaniem uczniów jest napisanie listu z życzeniami świątecznymi do Królowej Elżbiety II i dołączenie do niego pracy plastycznej związanej z tematem listu.
4. Ze wszystkich prac zostanie wybranych 5 najlepszych i wysłanych bezpośrednio do Królowej.
5. Prace należy złożyć do piątku 8 grudnia u nauczycieli języka angielskiego.
6. Oto kilka wskazówek:
List powinien być napisany odręcznie w języku angielskim.
Rozpocznij go od zwrotu Your Majesty, co oznacza Wasza Królewska Mość.
Po raz drugi i kolejny zwracamy się  Madam.
List do Królowej Elżbiety wypada zakończyć zwrotem: 'I have the honour to be, Madam, Your Majesty's humble and obedient servant'.  . Yours sincerely, i na końcu Twój podpis.

AdminS
|

I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu rzeźbiarskiego jest Pałucka Pracownia Rzeźby działająca przy Żnińskim Domu Kultury.
2 Celem konkursu jest upowszechnianie sztuki ludowej Pałuk.
II. Warunki uczestnictwa:
1. Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół, placówek oświatowych i ośrodków upowszechniania kultury oraz dorosłych z terenu powiatu żnińskiego.
2. Uczestnicy startują w pięciu kategoriach:
- rodziny z dziećmi do lat 8
- dzieci 9-12 lat
- młodzież 13-16 lat
- młodzież od 17 lat i dorośli
- grupy maksymalnie 3-osobowe(z wyłączenie prac przygotowanych przez rodziny z dziećmi do lat 8- osobna kategoria)
3. Uczestnicy przygotowują szopkę bożonarodzeniową, opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora, którą należy dostarczyć do Żnińskiego Domu Kultury do piątku 1 grudnia 2017 r. wraz z wypełnioną i podpisaną KARTĄ ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIEM(odbiór u Pani Urszuli Osuch lub ks. Marcina Zaborowicza).
4. Szopka może być wykonana z następujących materiałów:
- glina
- kora
- drewno
- modelina
- masa solna
(wykluczone są gotowe, plastikowe elementy, np. figurki)
III. Komisja konkursowa
5. Wykonawców oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
6. W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.
7. Komisja konkursowa wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- estetykę projektu,
- oryginalność pomysłu,
- nawiązanie do tradycji,
- dobór materiałów, 
- zgodność z wymogami regulaminu.
8. Żniński Dom Kultury zorganizuje wystawę pokonkursową.
IV. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród:
1. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wernisaż wystawy odbędą się 8 grudnia(piątek) 2017r. o godzinie 17.00 w Żnińskim Domu Kultury.

V. Postanowienia końcowe:
1. Udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz wykorzystywanie tych informacji w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczony w mediach i Internecie.
3. Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator.
VI. Biuro Organizacyjne Konkursu
Żniński Dom Kultury
ul. Pocztowa 15
88 400 Żnin
Tel: (0-52)3020517
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AdminS
|

 1. Organizator:  Ks. mgr Marcin Zaborowicz i pani mgr Urszula Osuch.
 2.  Cele Konkursu:

1.     Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o historii prymasostwa w Polsce oraz o życiu i działalności Prymasów Polski

2.      Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

3.     Prezentacja i popularyzacja literackiej twórczości dzieci i młodzieży.

3.     Kategorie i prace konkursowe:

         kategoria : uczennice/uczniowie klas IV – VII  - Wiersz

 • Na odwrocie każdą pracę należy podpisać.
 • Prace oceni komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę: umiejętność doboru tematu pracy, jakość, oryginalność, stopień zaangażowania Przewiduje się po 3 nagrody w danej kategorii konkursowej: dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na: – przetwarzanie danych osobowych
 •  Polecana strona internetowa: prymaspolski.pl.

 

 1. Organizator:  Ks. mgr Marcin Zaborowicz i pani mgr Urszula Osuch.
 2.  Cele Konkursu:

1.     Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o historii prymasostwa w Polsce oraz o życiu i działalności Prymasów Polski

2.      Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

3.     Prezentacja i popularyzacja literackiej twórczości dzieci i młodzieży.

3.     Kategorie i prace konkursowe:

         kategoria : uczennice/uczniowie klas IV – VII  - Wiersz

 • Na odwrocie każdą pracę należy podpisać.
 • Prace oceni komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę: umiejętność doboru tematu pracy, jakość, oryginalność, stopień zaangażowania Przewiduje się po 3 nagrody w danej kategorii konkursowej: dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na: – przetwarzanie danych osobowych
 •  Polecana strona internetowa: prymaspolski.pl.
AdminS
|

Regulamin konkursu „Quiz Podróżniczy”

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Otwarte Umysły” i Towarzystwem Miłośników Miasta i Gminy Barcin.
 2. Quiz jest opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia „Otwarte Umysły”, Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin w ramach projektu „Podróże małe i duże nie tylko w literaturze”. Projekt ten jest dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.
 3. Konkurs trwać będzie od 6 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
 4. Celem konkursu jest
Czytaj więcej: Regulamin oraz pytania do konkursu „Quiz...
AdminS
|

„Święty Brat Albert uczy nas miłości miłosiernej”

 

Archidiecezjalny Konkurs z okazji Roku Św. Brata Alberta

„Święty Brat Albert uczy nas miłości miłosiernej”

REGULAMIN

 1. Organizator na szczeblu szkolnym: p. mgr Urszula Osuch i ks. mgr Marcin Zaborowicz
 2. Cel ogólny konkursu: przybliżenie osoby i dzieła św. Brata Alberta.
 3. Cele szczegółowe: popularyzacja i pogłębienie wiedzy na temat życia i działalności św. Brata Alberta, kształtowanie postawy miłości miłosiernej wobec najbardziej potrzebujących, kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozbudzenie wśród uczniów uczuć patriotycznych, budowanie postaw etycznych, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań plastycznych i informatycznych u dzieci, rozwijanie współpracy miedzy szkołami.
 4. Zasady konkursu: w konkursie uczestniczą uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Czytaj więcej: Archidiecezjalny Konkurs z okazji Roku Św....