AdminS
|

 1. Organizator:  Ks. mgr Marcin Zaborowicz i pani mgr Urszula Osuch.
 2.  Cele Konkursu:

1.     Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o historii prymasostwa w Polsce oraz o życiu i działalności Prymasów Polski

2.      Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

3.     Prezentacja i popularyzacja literackiej twórczości dzieci i młodzieży.

3.     Kategorie i prace konkursowe:

         kategoria : uczennice/uczniowie klas IV – VII  - Wiersz

 • Na odwrocie każdą pracę należy podpisać.
 • Prace oceni komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę: umiejętność doboru tematu pracy, jakość, oryginalność, stopień zaangażowania Przewiduje się po 3 nagrody w danej kategorii konkursowej: dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na: – przetwarzanie danych osobowych
 •  Polecana strona internetowa: prymaspolski.pl.

 

 1. Organizator:  Ks. mgr Marcin Zaborowicz i pani mgr Urszula Osuch.
 2.  Cele Konkursu:

1.     Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o historii prymasostwa w Polsce oraz o życiu i działalności Prymasów Polski

2.      Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

3.     Prezentacja i popularyzacja literackiej twórczości dzieci i młodzieży.

3.     Kategorie i prace konkursowe:

         kategoria : uczennice/uczniowie klas IV – VII  - Wiersz

 • Na odwrocie każdą pracę należy podpisać.
 • Prace oceni komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę: umiejętność doboru tematu pracy, jakość, oryginalność, stopień zaangażowania Przewiduje się po 3 nagrody w danej kategorii konkursowej: dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na: – przetwarzanie danych osobowych
 •  Polecana strona internetowa: prymaspolski.pl.
AdminS
|

Regulamin konkursu „Quiz Podróżniczy”

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Otwarte Umysły” i Towarzystwem Miłośników Miasta i Gminy Barcin.
 2. Quiz jest opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia „Otwarte Umysły”, Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin w ramach projektu „Podróże małe i duże nie tylko w literaturze”. Projekt ten jest dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.
 3. Konkurs trwać będzie od 6 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
 4. Celem konkursu jest
Czytaj więcej: Regulamin oraz pytania do konkursu „Quiz...
AdminS
|

„Święty Brat Albert uczy nas miłości miłosiernej”

 

Archidiecezjalny Konkurs z okazji Roku Św. Brata Alberta

„Święty Brat Albert uczy nas miłości miłosiernej”

REGULAMIN

 1. Organizator na szczeblu szkolnym: p. mgr Urszula Osuch i ks. mgr Marcin Zaborowicz
 2. Cel ogólny konkursu: przybliżenie osoby i dzieła św. Brata Alberta.
 3. Cele szczegółowe: popularyzacja i pogłębienie wiedzy na temat życia i działalności św. Brata Alberta, kształtowanie postawy miłości miłosiernej wobec najbardziej potrzebujących, kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozbudzenie wśród uczniów uczuć patriotycznych, budowanie postaw etycznych, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań plastycznych i informatycznych u dzieci, rozwijanie współpracy miedzy szkołami.
 4. Zasady konkursu: w konkursie uczestniczą uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Czytaj więcej: Archidiecezjalny Konkurs z okazji Roku Św....
AdminS
|

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego dla klas I-III
,,NAJPIĘKNIEJSZY WIDOK DLA MOICH OCZU ‘’
W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ Z OKAZJI DNIA BIAŁEJ LASKI 
,,JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE’’

1. Organizatorzy: nauczyciele p. Iwona Goździk i p. Karolina Moritz
2. Cele konkursu: 
Uświadomienie roli wzroku w codziennym funkcjonowaniu.
Kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo.
Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej. 
3. Tematyka konkursu: Prace powinny być związane z tym, co widzą dzieci i co najbardziej im się podoba.
4. Adresaci konkursu: uczniowie klas I-III.
5. Technika prac: dowolna.
6. Format prac: A-4.
7. Termin składania prac: Prace należy dostarczyć do 26 października do p. I.Goździk (świetlica) lub p. K.Moritz.
8. Liczba prac: uczeń może złożyć jedną pracę konkursową.
9. Ocena prac: Prace oceni komisja powołana przez organizatorów.
10. Opis prac: Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana – imię, nazwisko i klasa.
11. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

AdminS
|

Organizatorem konkursu „DAJESZ SMARTFON’A DAJ MAPĘ” jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Konkurs został objęty patronatem medialnym przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Bydgoszczy.

Konkurs skierowany jest do dwu lub trzy osobowych zespołów, w skład których może wejść uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami.

Główne cele konkursu to: zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych, pokazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wzmocnienie więzi rodzic-dziecko, a także przekazanie uczniom zasad bezpiecznego korzystania ze smartfonów. 

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Regulamin

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Załącznik nr 3

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Załącznik nr 1

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Załącznik nr 4

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Załącznik nr 2

AdminS
|

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz absolwentów szkoły do udziału w konkursie na projekt logo Zespołu Szkół w Barcinie. Do wygrania nagroda w postaci vouchera w wysokości 100 złotych. Prace należy wysyłać do 10 października br. Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.

 Zachęcamy do udziału w konkursie

AdminS
|

1.           

 1. Organizatorami konkursu jest Rada Samorządu Uczniowskiego oraz panie uczące języka    
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI.
 3. Konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2017 (środa).
 4. Aby wziąć udział w konkursie, uczeń musi posiadać telefon komórkowy z aplikacją odczytującą kody QR oraz dostęp do Internetu.
 5. W tym dniu, podczas jednej przerwy międzylekcyjnej (8:45-8:55), uczniowie będą szukać na terenie szkoły (wyłączając teren hali i basenu) ukrytych kodów. Po zeskanowaniu kodu telefonem komórkowym uczeń otrzyma wiadomość w języku angielskim, do którego nauczyciela lub pracownika szkoły udać się po odbiór słodkiej nagrody. Przy odbiorze nagrody należy pokazać nauczycielowi wiadomość na telefonie i oddać znaleziony kod.
 6. Każdy uczeń może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 7. Telefonów komórkowych można używać tylko w środę 12 kwietnia podczas przerwy 8:45-8:55 wyłącznie w celu konkursowym.
 8. UCZNIOWIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU SZKOŁY, NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ KULTURALNIE I NIE BIEGAĆ PO SZKOLE.
 9. Ilość przewidzianych kodów: 30.

 

1.

AdminS
|

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w ogólnopolskim konkursie bibliotecznym Wydawnictwa "Nasza Księgarnia".

Tegoroczna edycja organizowana jest w dwóch kategoriach wiekowych:

dla uczniów klas I - III szkół podstawowych

dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

Zadaniem konkursowym w pierwszej kategorii wiekowej będzie wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką na temat związany z książką Grzegorza Kasdepke "Tajemnicze zniknięcie detektywa Pozytywki", a dla uczniów klas IV-VI - praca pisemna w oparciu o książkę "Dom nie z tej ziemi" Małgorzaty Strękowskiej - Zaremby.

Ocenie jury zostaną poddane oryginalność pracy, pomysłowość oraz wkład twórczy, a w przypadku drugiej kategorii wiekowej także wyobraźnia i biegłość językowa.

Na laureatów literackich zmagań czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięzca każdej kategorii  otrzyma w nagrodę laptopa, a autorzy wyróżnionych prac – tablety. Ponadto Wydawnictwo "Nasza Księgarnia" nagrodzi biblioteki  laureatów pulą książek, odpowiednio o wartości 5 000 i 3 000 złotych.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Instytut Książki, zaś patronat medialny Głos Nauczycielski i Życie Szkoły

Konkurs trwa od 31 marca do 30 września 2017 roku.

Szczegółowe informacje w bibliotece szkolnej. Zapraszmy :-)

 Elżbieta Dolatowska, Sylwia Gwizdała

AdminS
|

wiosnaSzkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie  zaprasza do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym „Wiosna w obiektywie”. Zadanie konkursowe polega na artystycznym ujęciu za pomocą fotografii zjawisk przyrodniczych. Do udziału zapraszamy: uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Regulamin Konkursu do pobrania TUTAJ

AdminS
|

matma

9 marca w naszej szkole organizowany będzie Interaktywny Konkurs Matematyczny.

Koszt udziału w konkursie wynosi 9 zł. Chętne osoby powinny zgłosić się do wtorku  7 marca do swoich nauczycieli matematyki a uczniowie klas 2 i 3 do wychowawców klas.

Maks Matematyczny jest oryginalną koncepcją konkursu matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne. Konkurs w znacznej części nie wymaga wiedzy, ale umiejętności. Stanowi przede wszystkim intelektualną rozrywkę w formie internetowych gier matematycznych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 6.

Zadaniem konkursowym uczestnika konkursu jest samodzielne rozwiązywanie dwóch zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych, w dniu konkursu. Uczeń rozwiązuje zadania konkursowe w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu. 

Tutaj możecie zobaczyć zadania z poprzednich lat   

http://www.mogalo.pl/gry 

Potrenujcie i zgłaszajcie się na konkurs :-)

Warunki konkursowe

 1. Zadaniem konkursowym uczestników jest samodzielne rozwiązywanie dwóch zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych, przez 60 minut. Uczeń rozwiązuje zadania konkursowe w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu.
 2. Zawody będą  realizowane w sali informatycznej, na komputerze z dostępem do Internetu.
 3. Dostęp do zadań konkursowych będzie możliwy po uzupełnieniu przez ucznia formularza konkursowego, do którego pojawi się link na stronie www.mogalo.pl w dniu konkursu. W formularzu konieczne będzie uzupełnienie informacji takich jak: imię, nazwisko, klasa ucznia oraz hasło szkoły. Szkolny Koordynator Konkursu osobiście wpisuje tylko hasło szkoły w formularze konkursowe uczestników.
 4. Każdy uczestnik jednorazowo może przeznaczyć maksymalnie 60 minut na rozwiązywanie zadań. W tym czasie może grać dowolną ilość razy, w celu uzyskania jak najwyższej sumy najlepszych wyników w obu grach.
 5. Wyniki konkursu zostaną przekazane na adres e-mail Szkolnego Koordynatora Konkursu, najpóźniej do 2 tygodni po konkursie.
 6. Regulamin do wydruku można pobrać => tutaj <=
 7. Informacje o nagrodach można znaleźć => tutaj <

 

Koordynator konkursu Sylwia Gwizdała

AdminS
|

I. Cele konkursu
Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych
Doskonalenie znajomości języka angielskiego
Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
II. Organizator
Inicjatorem i organizatorem Szkolnego Dyktanda z Języka Angielskiego są nauczyciele j. angielskiego p. Joanna Boguszewska, p. Agnieszka Safijan i p. Katarzyna Kuźmińska.
III. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy VI,V i VI
IV. Zasady i przebieg konkursu
Konkurs odbędzie się 8 marca 2017 roku w godzinach:
klasy IV - 15:00
klasy V -15:15
klasy VI - 15:30
Uczniowie biorący udział muszą poprawnie zapisać dwukrotnie przedyktowany przez lektora tzw. "native speakera" tekst. Tekst będzie zawierał 30 -50 słów. Sprawdzana będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.
V. Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
VI. Jury:
Nad prawidłowością przebiegu dyktanda czuwać będzie jury w składzie p.Joanna Boguszewska, p.Agnieszka Safijan i p. Katarzyna Kuźmińska.

AdminS
|

Już 9 marca odbędzie się szkolny konkurs muzyczny „Mini Playback Show”. Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych uczniów z klas I-VI.

Jury oceniać będzie wykonania w trzech kategoriach:

klasy 1,

klasy 2-3,

klasy 4-6.

Jury w swej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: dobór repertuaru; imitacja śpiewu, chorografia (ruch, taniec); ogólny wyraz artystyczny na scenie (strój, rekwizyty, itp.).

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w poniżej zamieszczonym regulaminie.

Organizatorzy: Iwona Goździk, Karolina Moritz

AdminS
|

12 grudnia 2016 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie odbędzie się Konkurs Świątecznej Piosenki Angielskiej.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii w której wezmą udział soliści, duety i zespoły.
3. Uczniowie zgłaszają swój udział do dnia 2 grudnia 2016 roku swojemu 
nauczycielowi języka angielskiego.
4. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę świąteczną w języku 
angielskim trwającą nie dłużej niż 4 minuty.
6. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być 
akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne na płycie CD/ pendrive (bez  słów, półplayback). 
7. Płytę z podkładem muzycznym należy dostarczyć do p. Joanny Boguszewskiej do dnia 5 grudnia 2016.
8. Piosenki, które będą wykonywane przez uczestników konkursu mogą być 
ich własną twórczością.
9. Uczeń musi rozumieć słowa piosenki.
10. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika 
11. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
12. Po zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany 
repertuaru.

Dokładny regulamin konkursu do pobrania TUTAJ

AdminS
|

Świetlica szkolna zaprasza uczniów klas 1-3 i 4-6 do wzięcia udziału w konkursach plastycznych.

SZKOLNY KONKURS  PLASTYCZNY   „ZIMOWY PEJZAŻ”    -  REGULAMIN TUTAJ

SZKOLNY KONKURS  PLASTYCZNY   „ŚWIĄTECZNY ANIOŁ”  -  REGULAMIN TUTAJ

Terminy składania prac upływają 12 grudnia

AdminS
|

Konkursu Grafiki Komputerowej Zapraszamy wszystkich uczniów klas II-VI do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej na pracę w programie Paint   pt.:  „Moja szkoła wczoraj i dziś”  z okazji 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie.

Praca powinna być wykonana w technice komputerowej w ogólnodostępnym programie grafiki Paint  samodzielnie przez ucznia.

Gotowy plik należy nazwać wg poniższego wzoru imię_nazwisko_klasa_konkurs.jpg (jan_kowalski_4b_konkurs.jpg),

Praca powinna zawierać elementy charakterystyczne dla szkoły jak logo itp.

Prace należy przesłać na adres brzechwaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   do dnia 9.10.2016 r.

Regulamin konkursu do pobrania TUTAJ

  Informacji i wskazówek udzielają organizatorki konkursu panie Sylwia Gwizdała i Elżbieta Dolatowska

AdminS
|

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6. Organizatorami są Panie uczące języka angielskiego: Agnieszka Safijan i Joanna Boguszewska.

konkurs piosenki angielskiej

Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii, w której wezmą udział soliści, duety i zespoły. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku angielskim trwającą nie dłużej niż 3 minuty.

Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne na płycie CD/ pendrive (bez słów, półplayback). Piosenki , które będą wykonywane przez uczestników konkursu mogą być ich własną twórczością. Utwory nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie mogą zgłaszać się do swojego nauczyciela języka angielskiego. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje są dostępne u nauczycieli.