AdminS
|

15 sierpnia rozpoczęliśmy realizację projektu “wokół kuchennego stołu”. W ramach funduszy pozyskanych z Tesco wyposażyliśmy kuchnię w Kolorowym Zakątku w lodówkę oraz inne przybory do nauki gotowania. Na stole w sali zajęć praktycznych pojawiła się nowa, kolorowa cerata.

Podczas pierwszych zajęć na stole królowały śliwki. To z nimi upiekliśmy ciastka francuskie oraz przygotowaliśmy kompoty na zimę.

Na kolejne zajęcia zapraszamy w poniedziałki od 14:45 do 16:15.

Monika Łukomska

Magdalena Kucharska

Elżbieta Żak

AdminS
|

Od dnia 11.09.2018 r. do 20.09.2018r.

od uczniów stołujących się

w budynku przy ulicy Artylerzystów 13

zbierane są pieniądze za obiady

na miesiąc wrzesień

Cena jednego obiadu wynosi 1.80 zł.

Odpłatność za miesiąc:  27 zł.

Od dnia 11.09.2018 r. do20.09.2018r.

od uczniów stołujących się

w budynku przy ulicy Polnej 1

zbierane są pieniądze za obiady

na miesiąc wrzesień

Cena jednego obiadu wynosi 2 zł.

Odpłatność za miesiąc: 30 zł.

 

 

AdminS
|

Dyrekcja i Społeczność Zespołu Szkół w Barcinie serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców naszej Gminy na Sympatyczną Olimpiadę, która rozpocznie się 14. września na stadionie sportowym w Barcinie. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jego projekt złożyła w roku 2017 uczennica naszego liceum, obecna absolwentka Izabela Marczak. Patronat honorowy nad imprezą objął Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty pan Marek Gralik oraz Burmistrz Barcina pan Michał Pęziak. Sympatyczna Olimpiada to spotkanie dzieci i młodzieży z terenu Gminu Barcin oraz województwa kujawsko- pomorskiego. Odwiedzą nas goście z Torunia, Włocławka, Inowrocławia, Bydgoszczy, Złotnik Kujawskich, działający podobnie jak nasza barcińska młodzież w grupach profilaktycznych realizujących ideę programu “Profilaktyka a Ty”. Celem imprezy jest propagowanie życia radosnego, bezpiecznego, bez nałogów i przemocy. Zaprosiliśmy do udziału również gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu naszej gminy.

14 września przed południem, dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych będą mierzyć się sprawnościowo oraz wspólnie bawić podczas animacji na stadionie.

Młodzież gimnazjalna i licealna podejmie rywalizację sportową na stadionie od godziny 17:00. Po niej uczestnicy spotkania udadzą się na wieczorno-nocne warsztaty rozwijające zainteresowania, np. teatralne, taneczne, fotograficzne, radiowe, z robotyki (drukowanie w 3D) czy kroju-szycia-mody. Będą mieli okazję posmakować kuchni molekularnej i przeżyć niezapomniany wieczór z geocachingiem. Następnego dnia nasi goście wezmą udział także w warsztatach profilaktycznych.

15 września o godz. 11:00 Sympatyczną Olimpiadę podsumuje spotkanie w dużej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Barcinie, podczas którego uczestnicy zaprezentują efekty prac warsztatowych, ale nie tylko … .                      

Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest idea życia wolnego od uzależnień, bez nałogów i przemocy. Zapraszamy także do wspólnej zabawy i kibicowania w czasie Sympatycznej Olimpiady! Liczymy, że spędzą Państwo z nami ten sympatyczny weekend!

REGULAMIN 

KARTA ZGŁOSZENIOWA- doc

KARTA ZGŁOSZENIOWA - pdf

Młodzież barcińskiej grupy MójPORT

wraz z Izabelą Marczak i opiekunkami- M. Korgul i M. Forgiel

AdminS
|

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

godz. 8.00 dla klas II-VIII, III gimnazjalne

w Hali Widowiskowo Sportowej

--------------------------------------

godz.9.30 dla klas LO- budynek przy ul. Polnej 1

----------------------------------------------

godz. 11.00 dla klas I Szkoły Podstawowej

- stołówka w budynku przy u. Artylerzystów 13

AdminS
|

Egzaminy poprawkowe – 27 sierpnia 2018r. ( wszyscy w budynku przy ul. Polnej 1 )

Szkoła Podstawowa

j. angielski – godz. 8:00

j. polski – godz. 10:00

Gimnazjum

geografia – godz. 10:00

fizyka – godz. 8:00

Egzaminy poprawkowe – 28 sierpnia 2018r. ( wszyscy w budynku przy ul. Polnej 1 )

Szkoła Podstawowa

matematyka – godz. 8:00

Gimnazjum

matematyka – godz. 8:00

matematyka – godz. 10:00 ( 3c i 2c )

Liceum

j.polski – godz. 11:30

AdminS
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie informuje o możliwości ubiegania się o świadczenie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie informuje o możliwości ubiegania się o świadczenie “Dobry Start”, czyli 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.
 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start (300+) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od dnia 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

WNIOSKI MOŻNA NABYĆ OD 16 LIPCA 2018 ROKU W SIEDZIBIE MGOPS W BARCINIE UL. MOGILEŃSKA 3, POKÓJ NR 2.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o ustalenie świadczenia 300 plus można składać również drogą elektroniczną za pomocą portalu informacyjno-usługowego Empatia.

Pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych udzielają informacji w siedzibie MGOPS pokój nr 2 i 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz pod

nr telefonu (52) 383 34 45 wew. 32 lub wew. 27.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi, gdzie znajdują się również druki do pobrania oraz na stronie www.mgops.bip.barcin.pl w zakładce aktualności.

 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start (300+) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od dnia 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

WNIOSKI MOŻNA NABYĆ OD 16 LIPCA 2018 ROKU W SIEDZIBIE MGOPS W BARCINIE UL. MOGILEŃSKA 3, POKÓJ NR 2.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o ustalenie świadczenia 300 plus można składać również drogą elektroniczną za pomocą portalu informacyjno-usługowego Empatia.

Pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych udzielają informacji w siedzibie MGOPS pokój nr 2 i 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz pod

nr telefonu (52) 383 34 45 wew. 32 lub wew. 27.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi, gdzie znajdują się również druki do pobrania oraz na stronie www.mgops.bip.barcin.pl w zakładce aktualności.

AdminS
|

Z radością informujemy, że po wielomiesięcznej weryfikacji, przez Krajowe Centrum Europass działającego w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, wszystkie nauczycielki Zespołu Szkół w Barcinie , które realizowały projekt PO WER „Nauczyciel z pasją inspiracją dla ucznia” tj. : Marzena Wolska, Lucyna Taraska, Grażyna Łysy, Izabella Forgiel, Katarzyna Wachowska, Alicja Huszcza otrzymały certyfikat Europass- Mobilność. Jest to dokument ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji. Potwierdza on kompetencje nabyte podczas realizacji projektu, którego elementem jest zagraniczne szkolenie.

Proces uzyskania certyfikatów był dość długi. Składał się z rozpatrzenia wniosku zawierającego poświadczenie organizatora szkolenia – dyrektora Oxford International Study Centre o opanowaniu umiejętności w zakresie integracji językowo –przedmiotowej, zdobytych sprawności i umiejętności językowych, cyfrowych, kulturowych oraz analizy poziomu wszystkich działań projektowych (m.in. przeprowadzonych szkoleń/ prezentacji, materiałów edukacyjnych itd. ).

Cieszymy się, że Panie chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami wykorzystując je w praktyce.

AdminS
|

Stowarzyszenie “Otwarte Umysły” jest organizacją działającą na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Celami stowarzyszenia są m.in. działania na rzecz rozwoju społecznego, emocjonalnego, poznawczego, moralnego, fizycznego i kulturalnego uczniów, integrowanie środowisk młodzieżowych i wychowawczych, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z różnych środowisk, działania na rzecz edukacji sportowej i międzykulturowej.

“Sztuka wysoka, pora się wspinać!” to tytuł projektu, który zrealizowany został w okresie od marca do czerwca 2018 r. przez Stowarzyszenie “Otwarte Umysły” w ramach dofinansowania jakie stowarzyszenie otrzymało z Gminy Barcin na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395). Pomysłodawczyniami i opiekunkami projektu były panie: Marlena Korgul i Agnieszka Korzempa, działaczki Stowarzyszenia “Otwarte Umysły”.

Głównym celem projektu było stymulowanie młodzieży do aktywnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu, kontakt ze sztuką wysoką oraz wyrównywanie szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji między małymi miasteczkami, wsią a dużym miastem).

“Jednym z zadań, wobec których stoi dzisiejsza szkoła, jest przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w kulturze polskiej, europejskiej, światowej. Zadanie trudne, coraz trudniejsze wobec niepokojących zjawisk zaniku wartości, autorytetów, wulgaryzacji życia społecznego i języka. Broniąc się przed zalewem kultury masowej, musimy stale dbać o to, by współczesny uczeń miał możliwość kontaktu z kulturą na wyższym poziomie”- twierdzi p. Marlena Korgul, polonistka i opiekunka szkolnego koła teatralnego “Lucarna”.

Czytaj więcej: Sztuka wysoka, pora się wspinać!
AdminS
|

Zapraszamy tegorocznych maturzystów

we wtorek 03.07.2018r. na godz. 10.00

do budynku szkoły przy ul. Polnej

po odbiór ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI.

Szczegółowe informacje zostały przesłane w wiadomościach na Librusie. 


Dyrekcja i wychowawczyni III LO

Marzena Wolska, Tomasz Woźnicki,Iwona Zbieranek

AdminS
|

Kochani! Rok szkolny za nami.

Dziś zaczęły się upragnione przez Nas wszystkich wakacje.

Życzymy Wam samych słonecznych dni, wielu przygód

i niezapomnianych wspomnień.

A po wakacjach czekamy na Was wypoczętych i uśmiechniętychJ

AdminS
|

Po raz kolejny pożegnaliśmy uczniów klas  trzecich naszego Gimnazjum. Uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie ze szkołą to ważne wydarzenie, tak dla dla całej społeczności szkolnej, jak i dla rodziców naszych absolwentów. Tegoroczną uroczystość, jak każdą poprzednią, uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście. Przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i organizacji społecznych naszego miasta złożyli gratulacje i wręczyli nagrody najlepszym uczniom. Najlepsze świadectwa  uczniowie odebrali z rąk p. dyrektor Marzeny Wolskiej w asyście rodziców. Wychowawcy wręczyli specjalne podziękowania tym  rodzicom, którzy w sposób szczególnie aktywny i owocny współpracowali ze szkołą. Uczniowie podziękowali swoim wychowawcom , całemu gronu pedagogicznemu i pracownikom obsługi i administracji. Wszyscy uczestnicy uroczystości szczególnie ciepło i serdecznie pożegnali nauczycieli odchodzących na emeryturę, p. Małgorzatę Hulisz-Spychalską i p. Janusza Wojtkowiaka. Jak zwykle przy takiej okazji  podczas całej akademii było uroczyście, wzruszająco i radośnie. Gratulujemy wszystkim naszym tegorocznym absolwentom i życzymy udanego startu w kolejnym etapie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

Zdjęcia z uroczystości 

Elżbieta Klonowska

AdminS
|

Klasy gimnazjalne IIIb i IIId wraz z wychowawczyniami p. A. Wojciechowską, p. E. Gościńską i opiekunem p. P. Brokosem uczestniczyły w trzydniowej wycieczce do Trójmiasta. Na wycieczkę wybraliśmy się już po wystawieniu ocen 13 czerwca. Mimo pechowej J daty towarzyszyła nam bardzo ładna pogodna. Pozwoliła na zwiedzanie Gdańska, Muzeum II wojny światowej, rejs statkiem, obejrzenie okrętów Błyskawica, Dar Pomorza, pobyt w najbardziej wysuniętym na północ miejscu w Polsce i wiele innych atrakcji. Najcenniejszy okazał się czas spędzany razem, już na koniec naszego pobytu w gimnazjum. Nie zapomnimy wspólnych pobytów na plaży, również podczas zachodu słońca, gry w siatkówkę plażową oraz wieczornego ogniska, które umilaliśmy sobie śpiewem J Wycieczka przypieczętowała nasze przyjaźnie i utwierdziła w przekonaniu, że chcemy, by trwały one również po zakończeniu nauki w Zespole Szkół w Barcinie. Życzymy miłych wakacji!

kl.IIIb i IIId gimnazjum z opiekunami

AdminS
|

3bJeszcze przed końcem roku szkolnego spora grupa uczniów z klasy IIIb gim udała się do Break the Brain Escape Room do Bydgoszczy. Wyjazdowi towarzyszyła atmosfera zagadkowości, tajemniczości, przeplatana śmiechem i domysłami, co nas może tam czekać. Część z nas, która była już tam wcześniej, nie zdradzała żadnych szczegółów. Podzieleni na grupy weszliśmy do tajemniczych pokoi…no i po dobrej godzinie wyszliśmy! W międzyczasie, podczas rozwiązywania zagadek, zdążyliśmy pokłócić się ze sobą, pogodzić, stawać przy swoich racjach, ustępować innym, krzyczeć ze strachu i piszczeć z radości. Spędziliśmy bardzo energicznie czas! Dziękujemy sponsorowi za umożliwienie nam przejazdu prywatnym busem i ks. Jakubowi, który zgodził się być opiekunem wraz z naszą wychowawczynią, która bez mrugnięcia okiem przychyliła się do naszego wyjazdu.

                                                                                                         Klasa IIIb gim

AdminS
|

cukierWiele cukru może trafić do naszego organizmu w formie płynnej. Postanowiłam pokazać Wam, ile cukru zawierają różne napoje, które często na pierwszy rzut oka nie wyglądają na wypełnione cukrem. Aby zobrazować, ile cukru jest w napojach wykonałam z uczniem klasy III tablicę , która na stałe stanęła na I piętrze holu w budynku szkoły przy ul. Polnej 1. Warto zwracać uwagę na skład i zawartość składników odżywczych napojów, które spożywamy. Jeśli chodzi o nawodnienie ciała, to jednym z najlepszych wyborów jest woda niegazowana. Wiosną i latem pijmy wodę z miętą, cytryną i lodem. Z pewnością warto wyrzucić ze swojej diety wszelkiego typu napoje gazowane, słodzone soki i napoje energetyczne. W większości tego typu napojów dwa główne składniki to niestety woda i cukier.

M. Kwapisz- Brokos (pedagog)

AdminS
|

     

W ramach „MIESIĄCA DLA ZDROWIA” grupa 10 chłopców 12 czerwca 2018 roku uczestniczyła w zajęciach pokazowych w klubie  „Siłownia & fitness MONI”. Pan Andrzej przedstawił uczniom zasady treningu siłowego, omówił sposób postępowania w przypadku osób rozpoczynających przygodę z tym sportem. Poruszył też problem używania sterydów i konsekwencji z niego wynikających (np. sterydowego przerostu mięśni – ciekawym polecamy odszukać zdjęcia w Internecie – ku przestrodze). Wskazał również na błąd, jakim jest używanie napojów energetyzujących podczas treningów na siłowni. Po słownym wprowadzeniu uczestnicy spotkania mieli okazję spróbować swoich sił podczas ćwiczeń na przyrządach pod czujnym okiem instruktora. Niektórym szło całkiem nieźle! Za okazaną życzliwość Państwu Żmudzkim serdecznie dziękujemy J

W ramach „MIESIĄCA DLA ZDROWIA” grupa 10 chłopców 12 czerwca 2018 roku uczestniczyła w zajęciach pokazowych w klubie „Siłownia & fitness MONI”. Pan Andrzej przedstawił uczniom zasady treningu siłowego, omówił sposób postępowania w przypadku osób rozpoczynających przygodę z tym sportem. Poruszył też problem używania sterydów i konsekwencji z niego wynikających (np. sterydowego przerostu mięśni – ciekawym polecamy odszukać zdjęcia w Internecie – ku przestrodze). Wskazał również na błąd, jakim jest używanie napojów energetyzujących podczas treningów na siłowni. Po słownym wprowadzeniu uczestnicy spotkania mieli okazję spróbować swoich sił podczas ćwiczeń na przyrządach pod czujnym okiem instruktora. Niektórym szło całkiem nieźle!

Za okazaną życzliwość Państwu Żmudzkim serdecznie dziękujemy J