AdminS
|

W miesiącu kwietniu, z okazji minionych świąt wielkanocnych, uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym pt. “Pisanka wielkanocna”. Nasi podopieczni stworzyli piękne prace, które miały różną formę i do których wykonania wykorzystano szeroki wachlarz materiałów.

Komisja w składzie: p. Marta Wilk - Wierzbińska, p. Emilia Pałecka i p. Monika Wardęcka, wyłoniła zwycięzców.

I miejsce   - Paula Nowak kl. IIIb

II miejsce  - Aleksander Mikulski kl. IIe

                 -  Amelia Wilińska kl. IIIb

III miejsce - Emilia Baczyńska kl. IIa
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Tekst i zdjęcia: Sylwia Tuschik

 

AdminS
|

Uczestnicy muszą mieć zgodę-jedną na wszystkie starty

 20.04.2017, 27.04.2017, 04.05.2017, 11.05.2017, 18.05.2017, 25.05.2017

Zgodę można pobrać TUTAJ  lub u pań woźnych w portierni.

AdminS
|

11 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół w Lubostroniu odbył się XVII POWIATOWY FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ "Młodzież zapobiega pożarom". Uczestnicy musieli się wykazać dużą znajomością przepisów przeciwpożarowych, wiedzą na temat techniki pożarniczej, historii i tradycji ruchu strażackiego. Mieli do rozwiązania test z 30 pytaniami oraz spotkanie z komisją i odpowiedź na 3 pytania. 

Konkurs przeprowadzony był w 3 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Nasza szkołę reprezentowali: Wiktor Baczyński kl.VIc i Krzysiu Zaborowski kl.Va, zdobywając tym samym miejsca:

Miejsce III - WIKTOR BACZYŃSKI

Miejsce VI - KRZYSZTOF ZABOROWSKI

Każdy uczestnik eliminacji otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową.

W związku z największą ilością punktów zdobytych przez uczestników naszej gminy przywieźliśmy do Barcina Puchar Starosty Żnina, który stał się dla wszystkich dużym wyróżnieniem. Opiekunami konkursu były p.Iwona Goździk i p.Karolina Moritz.

Serdecznie Gratulujemy!!!

AdminS
|

W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi w dniu dzisiejszym, zaplanowane na dziś testy próby sprawności fizycznej ogólnej dla kandydatów do klasy sportowej - zostają przełożone na środę po Świętach Wielkanocnych, tj. 19 kwietnia br. g. 13.45.

Miejsce przeprowadzenia testów: Stadion Miejski.

AdminS
|

 „ Języka obcego nauczymy się lepiej,

kiedy będzie nam on

służył do przyswojenia sobie czegoś więcej

niż tylko jego samego.” 

Jean Duverger

Dwujęzyczność jednej z klas w naszej szkole, będzie oznaczać dla uczniów naukę zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim, przy czym nauka języka angielskiego odbywać się będzie w wymiarze rozszerzonym, w sposób intensywny, co zapewni opanowanie go w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz wykształcenie samodzielności w posługiwaniu się językiem obcym.

Cele edukacji dwujęzycznej w Zespole Szkół w Barcinie:

 • umożliwienie uczniom wszechstronnego opanowania języka angielskiego na poziomie znacznie wyższym niż jest to możliwe  w tradycyjnym nauczaniu,
 • podniesienie ogólnego poziomu znajomości języka obcego,
 • zapewnienie uczniom maksymalnego kontaktu z językiem,
 • pogłębienie wiedzy na temat krajów angielskojęzycznych (kultura, sztuka, literatura, życie codzienne mieszkańców),
 • uświadomienie roli języka obcego we współczesnym świecie.

Nauczanie dwujęzyczne w Zespole Szkół  w Barcinie

polegać będzie na realizacji:

 • treści programowych z języka obcego (angielski) w rozszerzonym zakresie,
 • treści programowych z biologii i chemii:  w dwóch językach: polskim i angielskim,
Czytaj więcej: Rekrutacja do klasy dwujęzycznej
AdminS
|

W piątek 7 kwietnia 2017 roku odbył się powiatowy konkurs recytatorski dla klas IV – VI TURNIEJ SŁOWA pt. „SŁOWO ŹRÓDŁEM INSPIRACJI”.  Recytatorzy z różnych szkół zaprezentowali przygotowane przez siebie teksty poetyckie i prozatorskie. Naszą szkołę reprezentowało sześcioro uczniów: Jakub Krakowiak z IVb, Mikołaj Kaczmarek z IVa,  Olga Płotka z Vb, Nikodem Rydlewski z Va, Agata Witkowska z VIb oraz Maja Wojciechowska z VIb. Wśród osób nagrodzonych znalazł się Nikodem Rydlewski z klasy Va, który zajął II miejsce i uzyskał awans do finału TURNIEJU SŁOWA, który odbędzie się w Salonie Hoffman w Kujawsko – Pomorskim Centrum Kultury Bydgoszczy 19 maja 2017 roku. Serdecznie gratulujemy.

Tekst: Iwona Szkopiak

AdminS
|

Gmina Barcin oraz Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry” zapraszają w dniach 20 – 22 kwietnia 2017 roku na „Festiwal dawnych komputerów i gier – Barcin 2017”. Wystawa komputerów i konsol sprzed kilkunastu i kilkudziesięciu lat odbędzie się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego. Organizacja „Festiwalu dawnych komputerów i gier” w Barcinie dofinansowana została z Budżetu Gminy Barcin. Fundacja z Wrocławia ma na celu upowszechnianie retroinformatyki poprzez zwiększenie wiedzy na temat historii sprzętu komputerowego oraz historii oprogramowania, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność w obszarach związanych z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

AdminS
|

1.           

 1. Organizatorami konkursu jest Rada Samorządu Uczniowskiego oraz panie uczące języka    
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI.
 3. Konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2017 (środa).
 4. Aby wziąć udział w konkursie, uczeń musi posiadać telefon komórkowy z aplikacją odczytującą kody QR oraz dostęp do Internetu.
 5. W tym dniu, podczas jednej przerwy międzylekcyjnej (8:45-8:55), uczniowie będą szukać na terenie szkoły (wyłączając teren hali i basenu) ukrytych kodów. Po zeskanowaniu kodu telefonem komórkowym uczeń otrzyma wiadomość w języku angielskim, do którego nauczyciela lub pracownika szkoły udać się po odbiór słodkiej nagrody. Przy odbiorze nagrody należy pokazać nauczycielowi wiadomość na telefonie i oddać znaleziony kod.
 6. Każdy uczeń może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 7. Telefonów komórkowych można używać tylko w środę 12 kwietnia podczas przerwy 8:45-8:55 wyłącznie w celu konkursowym.
 8. UCZNIOWIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU SZKOŁY, NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ KULTURALNIE I NIE BIEGAĆ PO SZKOLE.
 9. Ilość przewidzianych kodów: 30.

 

1.