"Kochajmy książki, które są duszą szkół. Martwe są bowiem szkoły, których nie ożywiają książki".

J.A. Kamieński - Mowa o książce, 1650

Do biblioteki szkolnej w budynku przy ulicy Artylerzystów 13  zapraszają

Nauczyciel bibliotekarz - mgr Sylwia Gwizdała

Nauczyciel bibliotekarz - mgr Halina Pietrzak

Biblioteka szkolna jest czynna:

Poniedziałek 9.00 - 12.50

Wtorek 7.45 - 13.40

środa 7.45 - 14.45

Czwartek 7.45 - 14.45

Piątek 7.45 - 13.00

 

 Biblioteka szkolna działa od 1986 roku. Początkowo dysponowała niewielkim księgozbiorem liczącym około 5 tys. woluminów, które były darami od sponsorów. W następnych latach systematycznie zapełniały się półki, a aktualnie możemy oferować ponad 17 tys. książek. 

Biblioteka składa się z wypożyczalni i z czytelni, w której od września 2006 r. funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. 

W pomieszczeniach biblioteki jak i na tablicy znajdującej się przed biblioteką eksponowane są wystawki książek, gazetki okolicznościowe poświęcone autorom literatury dziecięcej, a także prace plastyczne 
uczniów. 
W bibliotece gromadzone są bieżące i archiwalne czasopisma oraz dokumenty niepiśmienne. 

W czytelni zgromadzony został księgozbiór podręczny. Są to encyklopedie, słowniki, poradniki, albumy, atlasy, a także książki naukowe. 
Uczniowie mogą z nich korzystać na miejscu. 
Tutaj odbywają się też spotkania członków Koła Przyjaciół Książki, do którego mogą zapisać się wszyscy chętni uczniowie od 3 klasy
.

Księgozbiór biblioteki liczy:

-  17.000 woluminów, gromadzimy literaturę ze wszystkich dziedzin wiedzy .

- 75 tytułów kaset video - ekranizacje lektur szkolnych oraz filmy edukacyjne.

-  5 tytułów czasopism dla uczniów i nauczycieli.

Opracowanie: Elżbieta Dolatowska i Sylwia Gwizdała