Od wielu lat nasza szkoła prowadzi różne działania związane z ogólnopolską kampanią pod hasłem Cała Polska Czyta Dzieciom. Akcję zapoczątkowała pani Mirosława Łagocka, która w 1998 roku po raz pierwszy zorganizowała w szkole Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom we współpracy z Fundacją ABC XXI oraz panią Grażyną Sudoł z Gimnazjum w Barcinie. W następnym roku pojawiła się kolejna impreza - Urodziny Kubusia Puchatka, które były obchodzone przez klasy I - III w październiku. Oba przedsięwzięcia wpisały się na stałe do kalendarium szkolnego.

Obecnie Urodziny Kubusia Puchatka są powiązane z obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych organizowanymi przez panią Elżbietę Dolatowską z biblioteki szkolnej. Podczas tego miesiąca wybierany jest także spośród uczniów drogą głosowania Mistrz Czytania Głośnego.

Przy każdej z tych okazji czytamy dzieciom. Robią to nauczyciele, zapraszani goście i uczniowie naszej szkoły.

 Najnowsze przedsięwzięcie Fundacji ABC XXI to "Mądra Szkoła Czyta Dzieciom". Akcja ta ma zachęcić nauczycieli do regularnego czytania dzieciom na lekcjach.                                                     

Nie da się przecenić roli czytania w rozwoju dzieci, więc nauczyciele naszej szkoły wykorzystują każdą sytuację, aby czytać dzieciom. W klasach I - III jest to stały element lekcji. Głośne czytanie pojawia się także często na lekcjach języka polskiego w klasach IV - VI. Czytają dzieciom panie w świetlicy oraz w bibliotece szkolnej.
W miarę możliwości sytuacje do czytania głośnego wykorzystują także nauczyciele innych przedmiotów.

 

Dlaczego warto, a nawet trzeba zwracać tak dużą uwagę na czytanie dzieciom?

Język jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi i zdobywania wiedzy. Brak umiejętności językowych powoduje problemy w każdej dziedzinie życia – utrudnia zrozumienie informacji, porozumiewanie się, poszerzanie horyzontów umysłowych, zamyka możliwość wykonywania wielu zawodów. Istotna poprawa kompetencji  językowych jest możliwa dzięki czytaniu. Ponieważ większość dzieci w wieku szkolnym nie chce czytać, trzeba im czytać na głos, ale tak, by czytanie zawsze kojarzyło im się z przyjemnością, wybierając wspólnie ciekawe książki, czytając je z zaangażowaniem i nigdy nie traktując czytania uczniom na głos jako wstępu do odpytywania lub stawiania stopni. Czytanie dzieciom to skuteczny sposób na wychowanie czytelnika – człowieka, który stale poszerza swą wiedzę i buduje mądrość, ma bowiem do czynienia z dorobkiem największych umysłów z różnych dziedzin i epok. Ludzie, którzy czytają, podejmują lepsze decyzje, mają szansę na lepszą pracę, lepsze relacje z ludźmi, a nawet na dłuższe życie. Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na mądrych, kulturalnych i samodzielnych ludzi – czytajmy im. Warto zacząć od urodzenia, gdyż fundamentem umiejętności językowych jest dobre osłuchanie się z bogatym i poprawnym językiem, jaki niesie tekst literacki – i nie zaprzestawać, gdy dziecko potrafi już czytać samo, gdyż samotne zmaganie się z tekstem jest dla niego przez długi czas zajęciem trudnym i zniechęcającym, zwłaszcza wobec konkurencji mediów elektronicznych.  Dzieci, którym nikt nie czyta i z nimi nie rozmawia, rozpoczynają edukację bez podstawowej bazy, jaką jest bogate słownictwo i umiejętność myślenia. Już na początku szkoły ich szanse na sukces są ograniczone i z czasem maleją. Nie rozumieją tekstów i poleceń, nie potrafią się wypowiadać, nie mają motywacji do nauki, ich deficyty językowe przekładają się też na brak umiejętności społecznych i frustrację, co sprawia, że konflikty rozwiązują nie za pomocą słów, lecz przemocy.

               Badania IPSOS z 2011 r. potwierdziły skuteczność kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” – 54% rodziców deklaruje, że regularnie czyta swym małym dzieciom. Pozostałe dzieci – jeśli nie czyta im się w domu ani w przedszkolu – rozpoczynają edukację bez podstawowej bazy, jaką jest bogate słownictwo i umiejętność myślenia. Już na początku ścieżki edukacyjnej ich szanse na osiągniecie sukcesu są ograniczone i z czasem maleją. Nie rozumieją tekstów i poleceń, nie potrafią się wypowiadać, nie mają motywacji do nauki, ich deficyty językowe przekładają się często na brak umiejętności społecznych i frustrację, co powoduje, że dzieci takie rozwiązują konflikty nie za pomocą słów, ale przemocy.

Jak wpływa czytanie dzieciom na ich pracę w szkole?

Dzieci, którym się czyta:

 

  • lepiej rozumieją teksty i polecenia,
  • łatwiej wypowiadają się ustnie i pisemnie,
  • mają lepszą zdolność koncentracji,
  • mają skłonność do refleksji oraz myślenia krytycznego i przyczynowo-skutkowego,
  • wzrasta u nich motywacja do działania i nauki, 
  • poprawiają swoje relacje z kolegami i nauczycielami,
  • wypożyczają i czytają samodzielnie więcej książek,
  • są bardziej prospołeczne.

 

Czytajmy zatem dzieciom 20 minut dziennie CODZIENNIE !!!!

 

                                                              Zachęcam - Mirosława Łagocka

Książki polecane przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” wybierane są ze szczególną starannością, według ściśle    określonych kryteriów. 

Kryteria, jakimi kieruje się Fundacja przy polecaniu książek do głośnego czytania dzieciom, służą z jednej strony podnoszeniu ogólnego poziomu kultury i wiedzy, z drugiej zaś ochronie i wspieraniu zdrowia emocjonalnego dziecka.

 OTO ZŁOTA LISTA książek polecanych przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”