SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS I- III

 

“Miesiąc kolorowy - bezpieczny i zdrowy”

Opracowanie:

Marzena Błaszak, Emilia Pałecka, Agata Baczyńska, Renata Dziurzyńska, Ela Rydlewska, Elżbieta Wojtkowiak, Elżbieta Żak, Anita Rzepka, Agnieszka Błażejewska, Jolanta Gołębiewska, Olga Nowicka

 

PROJEKT EDUKACYJNY klas I-III

„Wkręceni w czytanie”

Opracowanie: Marzena Błaszak, Emilia Pałecka, Agata Baczyńska, Renata Dziurzyńska, Ela Rydlewska, Elżbieta Wojtkowiak, Elżbieta Żak, Anita Rzepka, Agnieszka Błażejewska, Jolanta Gołębiewska, Olga Nowicka

INNOWACJA PEDAGOGICZNA DLA KLAS I - III

Ekologiczna Liga Zadaniowa

Opracowanie:

Marzena Błaszak, Emilia Pałecka, Agata Baczyńska, Renata Dziurzyńska, Ela Rydlewska, Elżbieta Wojtkowiak, Elżbieta Żak, Anita Rzepka, Agnieszka Błażejewska, Jolanta Gołębiewska, Olga Nowicka

 

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO KL. VII

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Dlaczego warto uprawiać sport? 

– poznajemy nazwy dyscyplin sportowych. 

Opracowanie: mgr Anna Kończal, nauczyciel Zespołu Szkół w Barcinie

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO KL. IV

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

W świecie niesamowitych lekcji Ambrożego Kleksa

– omawiamy przebieg zajęć w akademii.

Opracowanie: mgr Iwona Szkopiak, nauczyciel Zespołu Szkół w Barcinie

 

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII KL. I LO

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

 Czy możemy spać spokojnie? Rozważamy za i przeciw klonowaniu ludzi.

Opracowanie: mgr Dominika Wysocka, nauczyciel Zespołu Szkół w Barcinie

 

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KL. IV

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Radosna siatkówka – zabawy z piłkami.

Poznajemy „pierwsze kroki” w piłce siatkowej.

Opracowanie: mgr Wojciech Kiciński, nauczyciel Zespołu Szkół w Barcinie

 

SCENARIUSZ LEKCJI INFORMATYKI KL. VII

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Kompozycje graficzne w programie GIMP

– pracujemy na warstwach. Fotomontaż

Opracowanie: mgr Jacek Grobelniak, nauczyciel Zespołu Szkół w Barcinie