|

Klasy I-III Szkoła Podstawowa

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej KLASA I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej KLASA II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej KLASA III

System punktowego ocenia sprawdzianów, testów, klasówek w edukacji wczesnoszkolnej

Języki obce ---- klasy 1-3

Religia kl. 1-3

Klasy IV-VII Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum

Język Polski ---- Szkoła Podstawowa, Gimnazjum

Język Polski ----- Liceum

Matematyka ---- Szkoła Podstawowa, Gimnazjum

Matematyka ---- Liceum

Języki obce ---- Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum

Historia ---- Liceum

Historia ----- Szkoła Podstawowa, Gimnazjum

WOS ---- Szkoła Podstawowa, Gimnazjum

WOS ---- Liceum

Przyroda --- Szkoła Podstawowa kl. 4-6zkoła Podstawowa kl. 4-6

Przyroda --- Liceum

Chemia --- Szkoła Podstawowa, Gimnazjum

Chemia--- Liceum

Fizyka --- Szkoła Podstawowa, Gimnazjum

Fizyka--- Liceum

 Edukacja dla Bezpieczeństwa ----- Gimnazjum

 Edukacja dla Bezpieczeństwa ----- Liceum

Informatyka, Zajęcia komputerowe

Wiedza o kulturze - LO kl. 1

Plastyka klasy 4-8

Plastyka klasa 3 Gimnazjum

Muzyka kl. IV-VII szkoła podstawowa i II gimnazjum

Wychowanie Fizyczne  ---   Szkoła Podstawowa 

Religia --- Szkoła Podstawowa kl  4-8