Ofertę pozalekcyjną dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w naszej szkole lub posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, proponuje zespół wspierający dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W naszej placówce jest ich około trzydzieścioro. W skład Zespołu Wspierającego Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych wchodzi kilkunastu nauczycieli, którzy w danym roku szkolnym prowadzą zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i posiadają odpowiednie w tym kierunku wykształcenie.

Każdego roku staramy się, by nasi podopieczni w pełni czuli się  uczniami naszej szkoły.

Tradycją jest organizowanie dla tej grupy uczniów szkolnych konkursów plastycznych związanych z porami roku i  tradycjami świątecznymi. Organizujemy pełne magii i wróżb szkolne andrzejki, pobudzającą ducha zdrowej rywalizacji szkolną paraolimpiadę sportową.

 Włączamy się również w realizację zadań związanych z organizacją obchodów Dnia Patrona w naszej szkole.  Najważniejszym i największym przedsięwzięciem naszego zespołu jest coroczna organizacja  Gminnego Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Z przyjemnością korzystamy z ofert zaprzyjaźnionych placówek z naszej gminy uczestnicząc w organizowanych przez nich wycieczkach, warsztatach, gminnym balu karnawałowym, gminnej paraolimpiadzie sportowej.

Cele naszej pracy konstruujemy tak, by zawsze wspierały i rozwijały szeroko rozumianą integrację, angażowały do współpracy rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także kształtowały zachowania prozdrowotne.

 

 Tekst : Arleta Nowak

OFERTA  EDUKACYJNA

Oferta edukacyjna dla tej jakże sympatycznej grupy uczniów realizowana jest w ramach (niestety wycofywanych) oddziałów integracyjnych,  nauczania  indywidualnego, zajęć rewalidacji indywidualnej oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno -wychowawczych.

 

Nauczanie indywidualne w miarę możliwości placówki na prośbę opiekuna dziecka może odbywać się w szkole

lub w systemie mieszanym w domu i szkole.

Placówka dysponuje specjalnie do tego celu przygotowanymi, kolorowymi i bardzo przytulnymi salkami do nauczania indywidualnego.

 

  

   

Ulubionym miejscem naszych uczniów w szkole jest salka, w której znajduje się basen z piłeczkami.

Godzina lekcyjna zajęć w tym miejscu jest dla uczniów zbyt krótka :-)

Usprawnianie ruchowe odbywa się w salce korekcyjnej oraz w hali widowiskowo-sportowej.

Radosnym doświadczeniem dla dzieci jest udział w zajęciach na znajdującym się przy szkole placu zabaw.

 

Szkoła dysponuje również specjalnie zrobionym dla osób poruszających się na wózkach podjazdem.