W grudniu 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie zakończył się Grant Oświatowy 2013 "W świecie filmu" sfinansowany przez Urząd Miejski w Barcinie. Projekt koordynowała nauczycielka języka polskiego Halina Kolińska, a brały w nim udział dzieci z klas IV  - VIZ pieniędzy przyznanych na projekt zakupiona została kamera cyfrowa wraz ze statywem i kartą pamięci, a dla uczestników zajęć ufundowane zostały drobne nagrody oraz słodycze. Podczas realizacji  projektu dzieci odwiedzały  z kamerą różne ciekawe zakątki Barcina i "kręciły" o nich materiał filmowy. Dzięki temu poznały historię swojego miasta. Były zarówno scenarzystami, spikerami, jak i operatorami kamery. Do odwiedzonych miejsc należy Plac 1 Maja, czyli barciński rynek w starej części naszego miasta, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Krzysia, góra św. Wojciecha, barciński basen, Urząd Miejski w Barcinie i wiele innych. Dzieci biorące udział w projekcie twórczo i aktywnie spędzały czas rozwijając swoje zainteresowania i zdolności. Przeprowadzały też sondę uliczną o ulubionych miejscach Barcina. Oprócz poznawania historii uczyły się wypowiadać przed kamerą oraz pracować zespołowo. Zakupiony sprzęt bardzo uatrakcyjnił zajęcia. Film "Podróż po Barcinie" dostępny będzie wkrótce na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie.

                                                                                         Tekst :Halina Kolińska