Od stycznia do kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy  w Barcinie
realizowany był projekt "W świecie bajek Jana Brzechwy" finansowany przez Urząd Miejski w Barcinie w ramach Grantów Oświatowych 2014. Koordynatorem projektu edukacyjnego była nauczycielka języka polskiego pani Halina Kolińska. Przedsięwzięcie miało na celu pobudzenie uczniów klas IV ? VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie
 do poznawania sylwetki oraz twórczości swojego patrona. Zajęcia warsztatowe zorganizowane zostały w czasie ferii zimowych. Podczas dwóch dni dzieci poznawały szczegóły z biografii patrona szkoły, utwory poety, a także próbowały pisać własne utwory literackie. Uczestnicy mieli okazję tworzyć komiks oraz kukiełki do mini teatrzyku, które następnie wykorzystano w przedstawieniu.  Zajęcia prowadzone były w formie zabawy. Dzieci za udział otrzymały upominki oraz napoje i słodycze. Kolejnym działaniem projektowym był ogłoszony konkurs literacki oraz plastyczny (na komiks i ilustrację do utworu Brzechwy). Efekty pracy uczestników zostały wyeksponowane w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

Lista nagrodzonych uczniów:

l  konkurs plastyczny (ilustracja) ? I miesce - Wanessa Witkowska kl. Vb, II miejsce ? Sandra Sajdera klasa VIa, III miejsce - Jakub Jankowski klasa Ivc;

l  konkurs plastyczny (komiks) ? I miejsce Damian Gawryl klasa VI a oraz ex aeqwo Natalia Przybylska klas VI a, II miejsce ? Wojciech Pawłowski, kl. IV b, III miejsce Ewelina Kaczmarek, klasa VI a;

l  konkurs literacki ? I miejsce Małgorzata Forgiel ? klasa Va, II miejsce Monika Nowicka klasa VI a oraz Sandra Sajdera klasa VI a;