Projekt w pierwszej edycji skierowany był do dzieci z klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie. W zajęciach cyklicznie udział brało 40 uczestników.

Pierwsza grupa liczyła 22 uczniów, a druga grupa -18. Uczestnicy systematycznie   spotykali     się   na  zajęciach   sportowych. Raz w miesiącu uczniowie wraz ze swoimi rodzicami   korzystali z bezpłatnego udziału w zajęciach na basenie.

Przedsięwzięcie było odpowiedzią na zaspokojenie potrzeby ruchu występującej w  złotym wieku motoryczności.  Trwały one od miesiąca września do grudnia.

 Ich program obejmował gry i zabawy na wesoło, a jednocześnie naukę podstawowych umiejętności ruchowych występujących w zespołowych formach ruchu. W ramach każdych zajęć przeprowadzano ćwiczenia zapobiegające wadom postawy . Równie istotnym było rozwijanie zdrowego stylu życia wyrażające się spożywaniem owoców i soków owocowych.

 Uczestnictwo w zajęciach kształtałtowało zarówno charakter ich uczestników, jak  i ich własności motoryczne. Naturalna potrzeba ruchu związana z tym wiekiem została spożytkowana w drodze do kształtowania pożądanych zdrowotnie nawyków. Potrzeba ruchu została przeniesiona  na grunt rodzinny poprzez  organizację wspólnych  zajęć sportowych na basenie.

W drugiej edycji projekt obejmował swym zasięgiem 22 uczniów z  klasy 3c.  W czasie zajęć sportowych dzieci poznawały nowe zabawy oraz doskonaliły  umiejętności   i   technikę

w  grach zespołowych. Istotnym była realizacja celu-  gry ?fair- play?. Zajęcia odbywały się cyklicznie od 25 lutego do 27 maja (raz w tygodniu).

Tym razem również dzieci i ich rodzice wspólnie uczestniczyli w zajęciach na basenie. Tam doskonalili umiejętności pływackie pod opieką wolontariusza- studenta wychowania fizycznego   Gniewomira  Rydlewskiego.  Otrzymane soki i owoce przypominały o konieczności zdrowego sposobu odżywiania się.

Wszystkie zajęcia  dostarczyły uczestnikom wiele radości i niezapomnianych wrażeń.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z realizacji GRANTA