Od września do grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie realizowane były zajęcia dziennikarskie w ramach grantu oświatowego sponsorowanego przez Urząd Miasta i Gminy Barcin - "Ploteczki z Dwójeczki, czyli uczniowie mają głos". W ramach zajęć uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca dziennikarza, zgromadzili materiały i wydali dwa numery czasopisma szkolnego "Ploteczki Dwójeczki".  Wymyślali też konkursy "gazetkowe" i przygotowywali scenariusz słuchowiska radiowego. Zajęcia prowadziła nauczycielka języka polskiego p. Halina Kolińska. Uczestniczyło w nich dziesięcioro uczniów, którzy w grudniu otrzymali upominki oraz słodkości za systematyczny i aktywny udział w zajęciach. Mimo, że grant się skończył, koło dziennikarskie będzie kontynuowało swoją działalność w kolejnym semestrze. Pracę młodych dziennikarzy znacznie ułatwi aparat fotograficzny zakupiony w ramach projektu.

Tekst Halina Kolińska