Domowi DetektywiWedług danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  systematycznie obniża się wiek inicjacji alkoholowej.

 Zdarza  się, że  rodzice pozwalają  dzieciom próbować  napojów  alkoholowych podczas uroczystości rodzinnych czy świąt. Jest duża grupa rodziców,  którzy  nie  rozmawiają   z  dziećmi  na  temat  konsekwencji  i   szkód

w organizmach, jakie mogą wyniknąć ze spożywania alkoholu przez młodzież. Zarówno dzieciom, jak i ich  rodzicom brakuje  rzetelnej wiedzy na temat związany z tym zagadnieniem. Wyposażenie młodego człowieka w tę wiedzę jest bardzo ważnym elementem edukacji.

 W  naszej  szkole  od  2003  roku   we  współpracy  z  Urzędem  Miejskim

w  Barcinie  realizowany  jest  program  wychowawczo-profilaktyczny  "Domowi Detektywi - Jaś i Małgosia na tropie", którego głównymi celami są:

?         opóźnienie momentu, w którym młodzi ludzie sięgają po alkohol,

?         zmniejszenie spożycia alkoholu wśród nastolatków,

?         ograniczenie skali problemów związanych z piciem alkoholu przez dzieci  i młodzież.

 W zajęciach biorą udział chętni uczniowie w wieku 10 ? 11 lat, którzy spotykają się po lekcjach. Takich spotkań jest 14. Program rozpoczyna się spotkaniem informacyjnym dla rodziców, kolejne 11 godzin jest realizowane w klasie. Na zakończenie odbywa się spotkanie  popołudniowe tzw. ?Wieczór Jasia i Małgosi?, podczas  którego dzieci mogą zaprezentować swoim rodzicom

i gościom  prace wykonane w trakcie realizacji programu.

 Zajęcia prowadzą: Zofia Czyżewska, Danuta Wróblewska, Ewaryst Tomiczak, którzy przeszli odpowiednie szkolenie w tym kierunku.

Kontynuacją programu "Domowi Detektywi" jest program ?"Siedem kroków", który również jest realizowany w naszej szkole.