OFERTA  EDUKACYJNA

Oferta edukacyjna dla tej jakże sympatycznej grupy uczniów realizowana jest w ramach (niestety wycofywanych) oddziałów integracyjnych,  nauczania  indywidualnego, zajęć rewalidacji indywidualnej oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno -wychowawczych.

 

Nauczanie indywidualne w miarę możliwości placówki na prośbę opiekuna dziecka może odbywać się w szkole

lub w systemie mieszanym w domu i szkole.

Placówka dysponuje specjalnie do tego celu przygotowanymi, kolorowymi i bardzo przytulnymi salkami do nauczania indywidualnego.

 

  

   

Ulubionym miejscem naszych uczniów w szkole jest salka, w której znajduje się basen z piłeczkami.

Godzina lekcyjna zajęć w tym miejscu jest dla uczniów zbyt krótka :-)

Usprawnianie ruchowe odbywa się w salce korekcyjnej oraz w hali widowiskowo-sportowej.

Radosnym doświadczeniem dla dzieci jest udział w zajęciach na znajdującym się przy szkole placu zabaw.

 

Szkoła dysponuje również specjalnie zrobionym dla osób poruszających się na wózkach podjazdem.