“Kolorowy Zakątek” to miejsce w Zespole Szkół w Barcinie, które powstało z myślą o dzieciach i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzinach. 

Dzięki licznym projektom i pozyskanym środkom udało nam się wyremontować i doposażyć pomieszczenia, które zostały wydzielone na parterze w budynku przy ulicy Artylerzystów. 

Jest tu kolorowy, wielki hol, gdzie każdy czekający na zajęcia może odpocząć czy pobawić się w basenie z kulkami. To tu można podziwiać prace, które powstają w trakcie zajęć.

Do południa w czterech salach odbywają się zajęcia edukacyjne: rewalidacja indywidualna, terapia logopedyczna, nauczanie w formie do pięciu osób, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Popołudniami terapeuci prowadzą razem z wolontariuszami różnego typu zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym. Są one dedykowane dla wszystkich dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu gminy Barcin.

W każdy poniedziałek zapraszamy na zajęcia terapii kuchennej.

We wtorek i czwartek na zajęcia w kręgu.

W środę na zajęcia polisensoryczne oraz arteterapię. 

  

   

Ulubionym miejscem naszych uczniów w szkole jest salka, w której znajduje się basen z piłeczkami.

Godzina lekcyjna zajęć w tym miejscu jest dla uczniów zbyt krótka :-)

Usprawnianie ruchowe odbywa się w salce korekcyjnej oraz w hali widowiskowo-sportowej.

Radosnym doświadczeniem dla dzieci jest udział w zajęciach na znajdującym się przy szkole placu zabaw.

 

Szkoła dysponuje również specjalnie zrobionym dla osób poruszających się na wózkach podjazdem.