RADY DLA RODZICÓW

 

Drodzy rodzice!

            Przekroczenie progu szkolnych drzwi może być dla dziecka radosnym i przyjemnym doświadczeniem, może również wiązać się z silnym stresem i lękiem. Rozpoczęcie nauki       w szkole to rewolucja w życiu dziecka. Pierwsze tygodnie bywają ciężkie, pełne stresów i frustracji. Od rodziców zależy, czy dziecko polubi szkołę, czy też będzie ona budzić jego lęk. Poniżej podpowiadamy rodzicom, jak sprawić, żeby dziecko chodziło do szkoły z chęcią, radością i ciekawością. Oto kilka rad.

Rada 1. PRZYGOTUJCIE SAMYCH SIEBIE

Jeśli chcecie, żeby Wasze dziecko dobrze adaptowało się do szkoły, powinniście przede wszystkim przygotować do tego ?siebie samych! Rodzice powinni być przekonani, że szkoła to dobre miejsce dla rozwoju dziecka. Dziecko nie może widzieć na Waszej twarzy wahania, nie powinniście też przy nim dyskutować, czy szkoła jest dobra, czy zła. Pod żadnym pozorem nie należy straszyć dziecka szkołą np. ?Jak pójdziesz do szkoły to dopiero??. Wątpliwości, które zasiejecie w jego umyśle obrócą się później przeciwko Wam.

Rada 2. OPOWIEDZCIE O SZKOLE

 

Wyjaśnijcie dziecku, jak będzie wyglądał jego dzień w szkole, kto je będzie odbierał. Zapewnijcie, że pozna kolegów, nauczy się ciekawych rzeczy. Przychodźcie z dzieckiem na planowane spotkania, niech obejrzy szkołę, pozna swoją panią, kolegów ? razem będzie im raźniej. Nie straszcie go mówiąc ?w szkole nauczą cię grzeczności?, takie uwagi zniechęcają dziecko do szkoły, wywołują niepotrzebny stres. Lepiej, by dziecko miało wrażenie, że ?awansuje na ucznia?, co oznacza: ?teraz jesteś już duży?. PAMIĘTAJCIE! Dobre nastawienie to połowa sukcesu!!!

Rada 3. NAUCZCIE DZIECKO SAMODZIELNOŚCI

Do tej porypomagaliście dziecku podczas mycia, ubierania się, jedzenia, być może nawet wyręczaliście je w tym. Aby pobyt w szkole nie był zbyt dużym stresem dla dziecka, powinno ono samo sobie radzić np. wiązać buty, spakować książki do tornistra, rozebrać i ubrać się na wychowanie fizyczne, zapiąć kurtkę, przynieść i zjeść obiad, kupić potrzebne rzeczy w sklepiku, samodzielnie pokonać drogę do szkoły. Jest jeszcze trochę czasu, poćwiczcie więc z nim w domu samodzielne działania.

Rada 4. UKOCHANA MASKOTKA, ZDJĘCIE MAMY I TATY

Dziecku będzie raźniej, jeśli weźmie z domu jakąś małą zabawkę (Uwaga! Może się zgubić!). Czasem wystarczy, że malec będzie miał przy sobie coś, co pachnie mamą i tatą. Dziecku bardzo wrażliwemu i zagubionemu warto dać w te pierwsze dni zdjęcie mamy i taty by zawsze miało poczucie, że rodzice są przy nim.

Rada 5. WIĘCEJ MIŁOŚCI!!!

W pierwszych szkolnych dniach warto poświęcić dziecku więcej czasu niż zwykle. Pytajcie nie tylko o to, czy było grzeczne, lecz także o to, jak daje radę w nowej sytuacji, co dzieje się w szkole, czego się nauczyło, czy ma już koleżankę lub kolegę, jak ma na imię jego pani. I NAJWAŻNIEJSZE: CZĘSTO JE PRZYTULAJCIE!

Rada 6. BĄDŹCIE W BLISKIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELKĄ

Rozmawiajcie z nauczycielką o dziecku, jeśli coś Was niepokoi lub cieszy. Wymieniajcie informacje o smutkach i sukcesach dziecka.

Szanowni Rodzice!

 

?         Pamiętajcie, że Wasze dziecko, mimo że jest uczniem, jest nadal małym dzieckiem, co oznacza, że nie możecie wymagać od niego zbyt dużo, dajcie mu czas zarówno na naukę jak i na zabawę;

?        W razie pojawienia się niepowodzeń szkolnych, nie karzcie dziecka, pamiętajcie, że macie być dla niego oparciem (dajcie mu miłość, czas, zrozumienie i pomoc);

?        Dbajcie, aby Wasze dziecko miało stałe i spokojne miejsce do odrabiania lekcji;

?        Nie zmuszajcie dziecka do odrabiania lekcji zaraz po szkole i bezpośrednio po obfitym posiłku, dajcie mu czas na relaks, zabawę i aktywny wypoczynek;

?        Nie oczekujcie, że wszystko mu się uda i nie porównujcie go z innymi ? także ze sobą.

 

            Większość dzieci dość dobrze radzi sobie z adaptacją, po krótkim czasie ostrożnego wchodzenia w nowe środowisko zaczynają zachowywać się naturalnie. Naturalne jest, że dzieci w procesie przejścia i adaptacji do szkolnych warunków odczuwają dezorganizację w emocjach i zachowaniach, jest to naturalny etap nowej sytuacji życiowej. Dla małych dzieci w sytuacji adaptacji bardzo istotne jest zaspokojenie potrzeb emocjonalnych ? poczucia bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego i akceptacji. Ważne, aby dać dziecku czas i prawo do indywidualnego tempa przystosowania i wyrażania wszystkich emocji.

 

 

Wasze dziecko poradziło sobie z procesem adaptacji, jeśli:

 

?         ma dobre samopoczucie w szkole;

?         czuje się na tyle bezpieczne, że okazuje różne uczucia: smutek, lęk, radość, złość;

?         ma pozytywny stosunek emocjonalny do szkoły ? do wychowawczyni, rówieśników, nauki;

?         jest aktywne, eksploruje otoczenie, nawiązuje kontakty, współdziała, daje swoje propozycje;

?         akceptuje i przestrzega reguł, wykonuje polecenia nauczyciela;

?         ma zaufanie do nauczyciela ? potrafi poprosić o pomoc, zwraca się do niego w sytuacjach trudnych, dzieli swoimi radościami i sukcesami, nauczyciel jest dla dziecka ważną osobą w szkole.

 

Zaniepokoić powinno Was między innymi:

 

?         złe samopoczucie w szkole, poczucie zagrożenia, obniżenie nastroju;

?         niezaspokojone poczucie bezpieczeństwa, niewyrażanie emocji lub wyrażanie tylko jednego typu emocji np. tylko lęk / złość;

?         negatywny stosunek do szkoły ? do wychowawczyni, rówieśników, nauki;

?         brak zainteresowania otoczeniem, unikanie kontaktów lub kontaktowanie się tylko z nauczycielką;

?         brak akceptacji dla reguł, niewykonywanie zadań, pojawianie się silnych, nieadekwatnych reakcji na niepowodzenia i trudności;

?         brak zaufania do nauczyciela ? dziecko nie zwraca się do niego, nie dzieli swoimi sukcesami;

?         zaburzenia fizjologiczne ? bezsenność, wymioty, zaburzenia łaknienia, jąkanie się, moczenie.

 

 

Pamiętajcie!

Jeśli Wasze dziecko nie chce chodzić do szkoły:

?         Należy znaleźć problem. Pytania należy zadawać dyskretnie;

?         Warto skorzystać z konsultacji psychologa szkolnego.

 

Opracowano na podstawie materiałów szkoleniowych oraz broszury ?Wszyscy gotowi?! Jak przygotować dziecko do szkoły?? Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Warszawa. 2007

Opracowała: mgr Anna Rucińska-Niesyn.