|

W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi w dniu dzisiejszym, zaplanowane na dziś testy próby sprawności fizycznej ogólnej dla kandydatów do klasy sportowej - zostają przełożone na środę po Świętach Wielkanocnych, tj. 19 kwietnia br. g. 13.45.

Miejsce przeprowadzenia testów: Stadion Miejski.

|

bieg biegbiegbiegbiegbieg

12.04.2017 g. 13:45 przeprowadzenie prób sprawności fizycznej ogólnej dla wszystkich kandydatów.

Miejsce: Stadion Miejski, zbiórka przed stadionem na godzinę 13:45.

Kandydaci zobligowani są do zabrania obowiązkowego stroju sportowego z obuwiem o płaskiej podeszwie włącznie i napoju w postaci wody niegazowanej.

20.04.2017 g. 13:00* przeprowadzenie prób sprawności fizycznej specjalnej dla kandydatek do grupy pływackiej.

Miejsce: Kryta pływalnia BOSiR, zbiórka w poczekalni na basenie na godzinę 12:50.

Kandydaci zobligowani są do zabrania stroju pływackiego, czepka i napoju w postaci wody niegazowanej.

21.04.2017 g. 13:30* przeprowadzenie prób sprawności fizycznej specjalnej dla kandydatów do grupy piłkarskiej.

Miejsce: Stadion Miejski, zbiórka przed stadionem na godzinę 13:30.

Kandydaci zobligowani są do zabrania obowiązkowego stroju sportowego z obuwiem włącznie i napoju w postaci wody niegazowanej.

*Powyższe terminy testów prób sprawności specjalnej na prośby rodziców zostały przesunięte na 20 i 21 kwietnia br.

25.04.2017 g.12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej w terminie podstawowym.

28.04.2017 g.12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w terminie podstawowym.

|

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy planowane jest uruchomienie oddziału sportowego na poziomie klasy IV. Zainteresowani rodzice chętnych dzieci proszeni są o dotrzymanie poniższych terminów rekrutacyjnych i zapoznanie się z dołączonymi załącznikami.

Terminarz rekrutacji do klasy sportowej:

1.Do 31.03.2017 złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionego podania o przyjęcie dziecka do klasy sportowej (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru do klas sportowych) oraz oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna (załącznik nr 2 do Regulaminu naboru do klas sportowych).

2. W terminie 1.04. - 12.04.2017 przeprowadzenie prób sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej (termin podstawowy) - konkretne dni przeprowadzenia testów sprawnościowych zostaną podane kandydatom po weryfikacji ilościowej złożonych podań.

3. 20.04.2017 g.12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej w terminie podstawowym.

4. 28.04.2017 g.12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w terminie podstawowym.

5. W terminie 13.05. - 20.05.2017 przeprowadzenie prób sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej (termin uzupełniający) - konkretne dni przeprowadzenia testów sprawnościowych zostaną podane kandydatom po weryfikacji ilościowej złożonych podań.

6. 23.05.2017 g.12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej w terminie uzupełniającym. 

 

7. 29.05.2017 g.12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w terminie uzupełniającym.

 

Regulamin Naboru Uczniów do Klas Sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie w  roku 2017/2018roku 2017/2018

Testy sprawności ogólnej dla kandydatów do klasy sportowej

Testy sprawności specjalnej – pływanie

Punktacja testów prób sprawności specjalnej – piłka nożna, dla kandydatów do klasy sportowej

Testy sprawności specjalnej – piłka nożna  - str. 1 - str. 1

Testy sprawności specjalnej - piłka nożna – str.2