|

Regulamin konkursu „Quiz Podróżniczy”

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Otwarte Umysły” i Towarzystwem Miłośników Miasta i Gminy Barcin.
 2. Quiz jest opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia „Otwarte Umysły”, Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin w ramach projektu „Podróże małe i duże nie tylko w literaturze”. Projekt ten jest dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.
 3. Konkurs trwać będzie od 6 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
 4. Celem konkursu jest
Czytaj więcej: Regulamin oraz pytania do konkursu „Quiz...
|

„Święty Brat Albert uczy nas miłości miłosiernej”

 

Archidiecezjalny Konkurs z okazji Roku Św. Brata Alberta

„Święty Brat Albert uczy nas miłości miłosiernej”

REGULAMIN

 1. Organizator na szczeblu szkolnym: p. mgr Urszula Osuch i ks. mgr Marcin Zaborowicz
 2. Cel ogólny konkursu: przybliżenie osoby i dzieła św. Brata Alberta.
 3. Cele szczegółowe: popularyzacja i pogłębienie wiedzy na temat życia i działalności św. Brata Alberta, kształtowanie postawy miłości miłosiernej wobec najbardziej potrzebujących, kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozbudzenie wśród uczniów uczuć patriotycznych, budowanie postaw etycznych, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań plastycznych i informatycznych u dzieci, rozwijanie współpracy miedzy szkołami.
 4. Zasady konkursu: w konkursie uczestniczą uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Czytaj więcej: Archidiecezjalny Konkurs z okazji Roku Św....
|

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego dla klas I-III
,,NAJPIĘKNIEJSZY WIDOK DLA MOICH OCZU ‘’
W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ Z OKAZJI DNIA BIAŁEJ LASKI 
,,JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE’’

1. Organizatorzy: nauczyciele p. Iwona Goździk i p. Karolina Moritz
2. Cele konkursu: 
Uświadomienie roli wzroku w codziennym funkcjonowaniu.
Kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo.
Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej. 
3. Tematyka konkursu: Prace powinny być związane z tym, co widzą dzieci i co najbardziej im się podoba.
4. Adresaci konkursu: uczniowie klas I-III.
5. Technika prac: dowolna.
6. Format prac: A-4.
7. Termin składania prac: Prace należy dostarczyć do 26 października do p. I.Goździk (świetlica) lub p. K.Moritz.
8. Liczba prac: uczeń może złożyć jedną pracę konkursową.
9. Ocena prac: Prace oceni komisja powołana przez organizatorów.
10. Opis prac: Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana – imię, nazwisko i klasa.
11. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

|

Organizatorem konkursu „DAJESZ SMARTFON’A DAJ MAPĘ” jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Konkurs został objęty patronatem medialnym przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Bydgoszczy.

Konkurs skierowany jest do dwu lub trzy osobowych zespołów, w skład których może wejść uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami.

Główne cele konkursu to: zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych, pokazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wzmocnienie więzi rodzic-dziecko, a także przekazanie uczniom zasad bezpiecznego korzystania ze smartfonów. 

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Regulamin

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Załącznik nr 3

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Załącznik nr 1

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Załącznik nr 4

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Załącznik nr 2

|

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz absolwentów szkoły do udziału w konkursie na projekt logo Zespołu Szkół w Barcinie. Do wygrania nagroda w postaci vouchera w wysokości 100 złotych. Prace należy wysyłać do 10 października br. Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.

 Zachęcamy do udziału w konkursie

|

1.           

 1. Organizatorami konkursu jest Rada Samorządu Uczniowskiego oraz panie uczące języka    
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI.
 3. Konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2017 (środa).
 4. Aby wziąć udział w konkursie, uczeń musi posiadać telefon komórkowy z aplikacją odczytującą kody QR oraz dostęp do Internetu.
 5. W tym dniu, podczas jednej przerwy międzylekcyjnej (8:45-8:55), uczniowie będą szukać na terenie szkoły (wyłączając teren hali i basenu) ukrytych kodów. Po zeskanowaniu kodu telefonem komórkowym uczeń otrzyma wiadomość w języku angielskim, do którego nauczyciela lub pracownika szkoły udać się po odbiór słodkiej nagrody. Przy odbiorze nagrody należy pokazać nauczycielowi wiadomość na telefonie i oddać znaleziony kod.
 6. Każdy uczeń może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 7. Telefonów komórkowych można używać tylko w środę 12 kwietnia podczas przerwy 8:45-8:55 wyłącznie w celu konkursowym.
 8. UCZNIOWIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU SZKOŁY, NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ KULTURALNIE I NIE BIEGAĆ PO SZKOLE.
 9. Ilość przewidzianych kodów: 30.

 

1.