|

 I. Cele konkursu

·         Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych

·         Doskonalenie znajomości języka angielskiego

·         Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego

II. Organizator

Inicjatorem i organizatorem  Szkolnego Dyktanda z Języka Angielskiego są nauczyciele j. angielskiego p. Joanna Boguszewska i p. Agnieszka Safijan

Czytaj więcej: REGULAMIN SZKOLNEGO DYKTANDA Z JĘZYKA...
|

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1-6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udekorowanie klasy ozdobami świątecznymi. Do wykonania ozdób można używać dowolnych materiałów. Wystrój prosimy przygotować do 16 grudnia (wtorek).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 grudnia (piątek).

Komisja konkursowa w składzie pani Magdalena Wróblewska, Joanna Boguszewska oraz uczniowie z Samorządu oceni w skali 1-10 dekorację sal biorąc pod uwagę zaangażowanie i pomysłowość uczniów. Komisja wyłoni dwie klasy ( kategoria I-III oraz IV-VI).

 

|

Konkurs języka angielskiego
POCZTÓWKA DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
„CHRISTMAS CARD TO SANTA”

REGULAMIN KONKURSU

1.Organizator: nauczyciele języka angielskiego p. Joanna Boguszewska, p. Agnieszka Krajewska i p. Agnieszka Safijan
2. Uczestnicy: uczniowie klas I – VI
3. Cel konkursu:
- rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku języka angielskiego
- popularyzacja nauki języka angielskiego
- rozwijanie umiejętności dzielenia się własnymi pomysłami, 
- pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej; 
- kształtowanie wrażliwości na tradycje świąteczne, 
- wyrażanie odczuć w formie plastycznej

Czytaj więcej: Konkurs języka angielskiego„CHRISTMAS CARD TO...