|

I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu rzeźbiarskiego jest Pałucka Pracownia Rzeźby działająca przy Żnińskim Domu Kultury.
2 Celem konkursu jest upowszechnianie sztuki ludowej Pałuk.
II. Warunki uczestnictwa:
1. Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół, placówek oświatowych i ośrodków upowszechniania kultury oraz dorosłych z terenu powiatu żnińskiego.
2. Uczestnicy startują w pięciu kategoriach:
- rodziny z dziećmi do lat 8
- dzieci 9-12 lat
- młodzież 13-16 lat
- młodzież od 17 lat i dorośli
- grupy maksymalnie 3-osobowe(z wyłączenie prac przygotowanych przez rodziny z dziećmi do lat 8- osobna kategoria)
3. Uczestnicy przygotowują szopkę bożonarodzeniową, opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora, którą należy dostarczyć do Żnińskiego Domu Kultury do piątku 1 grudnia 2017 r. wraz z wypełnioną i podpisaną KARTĄ ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIEM(odbiór u Pani Urszuli Osuch lub ks. Marcina Zaborowicza).
4. Szopka może być wykonana z następujących materiałów:
- glina
- kora
- drewno
- modelina
- masa solna
(wykluczone są gotowe, plastikowe elementy, np. figurki)
III. Komisja konkursowa
5. Wykonawców oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
6. W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.
7. Komisja konkursowa wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- estetykę projektu,
- oryginalność pomysłu,
- nawiązanie do tradycji,
- dobór materiałów, 
- zgodność z wymogami regulaminu.
8. Żniński Dom Kultury zorganizuje wystawę pokonkursową.
IV. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród:
1. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wernisaż wystawy odbędą się 8 grudnia(piątek) 2017r. o godzinie 17.00 w Żnińskim Domu Kultury.

V. Postanowienia końcowe:
1. Udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz wykorzystywanie tych informacji w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczony w mediach i Internecie.
3. Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator.
VI. Biuro Organizacyjne Konkursu
Żniński Dom Kultury
ul. Pocztowa 15
88 400 Żnin
Tel: (0-52)3020517
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

|

 1. Organizator:  Ks. mgr Marcin Zaborowicz i pani mgr Urszula Osuch.
 2.  Cele Konkursu:

1.     Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o historii prymasostwa w Polsce oraz o życiu i działalności Prymasów Polski

2.      Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

3.     Prezentacja i popularyzacja literackiej twórczości dzieci i młodzieży.

3.     Kategorie i prace konkursowe:

         kategoria : uczennice/uczniowie klas IV – VII  - Wiersz

 • Na odwrocie każdą pracę należy podpisać.
 • Prace oceni komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę: umiejętność doboru tematu pracy, jakość, oryginalność, stopień zaangażowania Przewiduje się po 3 nagrody w danej kategorii konkursowej: dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na: – przetwarzanie danych osobowych
 •  Polecana strona internetowa: prymaspolski.pl.

 

 1. Organizator:  Ks. mgr Marcin Zaborowicz i pani mgr Urszula Osuch.
 2.  Cele Konkursu:

1.     Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o historii prymasostwa w Polsce oraz o życiu i działalności Prymasów Polski

2.      Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

3.     Prezentacja i popularyzacja literackiej twórczości dzieci i młodzieży.

3.     Kategorie i prace konkursowe:

         kategoria : uczennice/uczniowie klas IV – VII  - Wiersz

 • Na odwrocie każdą pracę należy podpisać.
 • Prace oceni komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę: umiejętność doboru tematu pracy, jakość, oryginalność, stopień zaangażowania Przewiduje się po 3 nagrody w danej kategorii konkursowej: dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na: – przetwarzanie danych osobowych
 •  Polecana strona internetowa: prymaspolski.pl.
|

Regulamin konkursu „Quiz Podróżniczy”

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Otwarte Umysły” i Towarzystwem Miłośników Miasta i Gminy Barcin.
 2. Quiz jest opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia „Otwarte Umysły”, Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin w ramach projektu „Podróże małe i duże nie tylko w literaturze”. Projekt ten jest dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.
 3. Konkurs trwać będzie od 6 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
 4. Celem konkursu jest
Czytaj więcej: Regulamin oraz pytania do konkursu „Quiz...
|

„Święty Brat Albert uczy nas miłości miłosiernej”

 

Archidiecezjalny Konkurs z okazji Roku Św. Brata Alberta

„Święty Brat Albert uczy nas miłości miłosiernej”

REGULAMIN

 1. Organizator na szczeblu szkolnym: p. mgr Urszula Osuch i ks. mgr Marcin Zaborowicz
 2. Cel ogólny konkursu: przybliżenie osoby i dzieła św. Brata Alberta.
 3. Cele szczegółowe: popularyzacja i pogłębienie wiedzy na temat życia i działalności św. Brata Alberta, kształtowanie postawy miłości miłosiernej wobec najbardziej potrzebujących, kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozbudzenie wśród uczniów uczuć patriotycznych, budowanie postaw etycznych, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań plastycznych i informatycznych u dzieci, rozwijanie współpracy miedzy szkołami.
 4. Zasady konkursu: w konkursie uczestniczą uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Czytaj więcej: Archidiecezjalny Konkurs z okazji Roku Św....
|

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego dla klas I-III
,,NAJPIĘKNIEJSZY WIDOK DLA MOICH OCZU ‘’
W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ Z OKAZJI DNIA BIAŁEJ LASKI 
,,JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE’’

1. Organizatorzy: nauczyciele p. Iwona Goździk i p. Karolina Moritz
2. Cele konkursu: 
Uświadomienie roli wzroku w codziennym funkcjonowaniu.
Kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo.
Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej. 
3. Tematyka konkursu: Prace powinny być związane z tym, co widzą dzieci i co najbardziej im się podoba.
4. Adresaci konkursu: uczniowie klas I-III.
5. Technika prac: dowolna.
6. Format prac: A-4.
7. Termin składania prac: Prace należy dostarczyć do 26 października do p. I.Goździk (świetlica) lub p. K.Moritz.
8. Liczba prac: uczeń może złożyć jedną pracę konkursową.
9. Ocena prac: Prace oceni komisja powołana przez organizatorów.
10. Opis prac: Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana – imię, nazwisko i klasa.
11. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

|

Organizatorem konkursu „DAJESZ SMARTFON’A DAJ MAPĘ” jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Konkurs został objęty patronatem medialnym przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Bydgoszczy.

Konkurs skierowany jest do dwu lub trzy osobowych zespołów, w skład których może wejść uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami.

Główne cele konkursu to: zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych, pokazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wzmocnienie więzi rodzic-dziecko, a także przekazanie uczniom zasad bezpiecznego korzystania ze smartfonów. 

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Regulamin

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Załącznik nr 3

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Załącznik nr 1

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Załącznik nr 4

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Załącznik nr 2