Godziny pracy gabinetów logopedycznych:

 

mgr Magdalena Kucharskach

środa: 15.15- 16.00 ul. Artylerzystów
piątek: 11.45-12.30 ul. Artylerzystów
piątek 13.40- 14.25 ul. Polna

 

Ćwiczenia logopedyczne nie muszą być nudne!

Logopeda- pani Anna Parczewska zaprasza do korzystania z zakładki zajęcia logopedyczne. Zamieszczane są tam gry i zabawy służące nie tylko do rewalidacji wad wymowy, ale rozwijające słownictwo i funkcje słuchowe. Niektóre z gier można wykonać samodzielnie i bawić się całą rodziną. Przyjemności!

Gra edukacyjna miks głosek- do samodzielnego wykonania

1. Wytnij kolorowe kółka oraz koła z obrazkami.

2. Na dużym arkuszu naklej kolorowe koła naprzemiennie z kołkami z obrazkami.

3. Napisz na początku START, a na końcu meta.

4. Przemieszczaj się po polach rzucając kostką.

Gdy staniesz na polu z obrazkiem, wypowiedz głośno wyraz. Miłej zabawy! 

Obrazki zaczerpnięte z udostępnionych materiałów na Facebooku.

   

ZABAWY LOGOPEDYCZNE

       

 

 

Dzieci wstępujące do szkoły wykazują i zawsze będą wykazywały pewną rozpiętość w zakresie dojrzałości mowy, analogicznie jak w zakresie rozwoju zębowego, kostnego czy motorycznego. Wiek kalendarzowy nie jest tu w pełni miarodajny. Okres rozwoju mowy może się więc przeciągnąć u niektórych dzieci, u tych zwłaszcza, które w ogóle rozwijają się wolniej niż inne. Jeśli dziecko zaczęło mówić dopiero w 2-3 roku życia, to nie możemy oczekiwać, aby w 6-7 roku rozwój mowy mógł być w pełni zakończony. Będzie on opóźniony w stosunku do standardów, choć zgodny z indywidualnym tempem rozwoju. Dziecko takie musi więcej czasu i wysiłku poświęcić nauce szkolnej i domowej, nadrabiać zaległości w tych wszystkich czynnościach, które warunkują i kształtują rozwój mowy. 

Logopeda pomaga dzieciom utrwalić głoski, z którymi jest problem. 

Logopeda pracuje nad rozwojem, doskonaleniem i korygowaniem mowy dzieci. 

ROLA RODZICÓW: 

Równie ważną rzeczą leżącą w kwestii rodziców, jest współpraca z nauczycielem i logopedą. Nawet kilkuminutowe, codzienne ćwiczenia rodziców z dzieckiem, będą wielką pomocą, przyśpieszą i utrwalą uzyskiwane efekty. Powinni mieć świadomość tego jak rozwija się mowa ich dzieci i jak mogą im pomóc więc muszą zaufać nauczycielce i wspólnie z nią współpracować. Rodzice nie powinni szydzić z wady dziecka, wyśmiewać się z niego, nie kazać dziecku powtarzać w nieskończoność wyrazów, które stwarzają dziecku problemy. 

JAK POMÓC DZIECKU: 

Po każdych zajęciach logopedycznych, rodzic powinien sprawdzić zeszyt , w którym znajdują się wskazówki i materiały do utrwalania w domu. Gabinet jest zawsze otwarty dla rodziców, którzy chcą uczestniczyć zajęciach aby zdobyć dodatkowe wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. 

Opracowanie: Maria Sternicka