|

kubkiUczniowie z klasy III a na dodatkowych zajęciach ustawiali kubki wg określonego kodu: rzeczowniki- kubek zielony, czasowniki- kubek czerwony, a przymiotniki -kubek żółty. Wszystkim udało się ustawić wieże z kubków prawidłowo. Dzieci podjęły wyzwanie ułożenia swojego kodu i dodania kolejnej części mowy - przysłówka. Jestem dumna z moich małych „programistów”. :-) Poradzili sobie wspaniale!