|

Z wielką radością ogłaszam ,że Alicja Szlachcikowska z klasy V d zdobyła wyróżnienie w Archidiecezjalnym Konkursie Plastycznym Z Okazji Roku Świętego St. Kostki. Organizatorem konkursu była Kuria Metropolitalna w Gnieźnie. Serdeczne gratulacje.

Maciej Jakubowski również z klasy V d zdobył także wyróżnienie, ale w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym o św. M. M. Kolbe. Organizatorem konkursu była Prowincja Ojców Franciszkanów z siedzibą w Warszawie. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tych konkursach bardzo dziękujemy. Życzymy dalszych sukcesów.

 Urszula Osuch

|

Mikołak8 listopada 2018 r. uczeń klasy VI a naszej szkoły Mikołaj Kaczmarek wraz z opiekunem - p. Haliną Kolińską uczestniczyli w obchodach pierwszej rocznicy nadania imienia Tadeusza Nowakowskiego IX Liceum Ogólnokształcącemu w Bydgoszczy. Mikołaj został zaproszony m.in. w celu odebrania nagrody - jako laureat II Konkursu Recytatorskiego im. Tadeusza Nowakowskiego organizowanego pod Patronatem Honorowym Kuratora Oświaty Pana Marka Gralika oraz Prezydenta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego.

Konkurs miał na celu popularyzowanie twórczości Tadeusza Nowakowskiego.  Ten bydgoski pisarz, w młodości czynny harcerz, później ochotnik kampanii wrześniowej część życia spedził w niewoli niemieckiej. 28 lutego 1941 r. został aresztowany przez gestapo pod zarzutem przynależności do tajnej organizacji i redagowania polskiej gazetki. W 1942 r. został skazany przez sąd niemiecki na karę śmierci, zamienioną na 30 lat obozu. Karę odsiadywał w kilku więzieniach i obozach, m.in. w Inowrocławiu.

Uwolniony przez aliantów zamieszkał po wojnie poza granicami Polski. W Londynie współpracował z pismami polskimi i sekcją polską radia BBC,  udzielał się w Związku Polaków za granicą. Od 1952 r. został redaktorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Jako pisarz Nowakowski debiutował tomem opowiadań wojennych "Szopa za jaśminami" (1948), w których przewijały się przeżycia więzienne autora i wątki wspomnieniowe z Bydgoszczy. Sławę i uznanie przyniosła mu powieść "Obóz Wszystkich Świętych" (1957), tłumaczona na 8 języków i wysoko oceniona przez krytyków. Był autorem zbiorów nowel (np. "Aleja dobrych znajomych" i "Niestworzone rzeczy" – 1968). Jako reporter radiowy Radia Wolna Europa relacjonował pielgrzymki Jana Pawła II, które utrwalił w sześciu tomach reportaży, co zyskało mu przydomek „reportera papieża”. Tworzył także jako poeta.

Spotkanie w liceum uświetnił swoją obecnością syn nieżyjącego już pisarza - pan Marek Rafael Nowakowski opowiadając anegdoty i wspominając sławnego ojca. Osobiście wraz z przedstawicielami kuratorium oraz Urzędu Miasta Bydgoszcz wręczał laureatom nagrody w konkursie. Gratulujemy Mikołajowi i życzymy dalszych sukcesów recytatorskich. Może w przyszłości zechce on podjąć naukę w IX LO, w którym istnieją klasy dwujęzyczne i można zdawać międzynarodową maturę?

Halina Kolińska

|

/MariaWolska„HUMANIŚCI NA START” to program stypendialny marszałka woj. kujawsko – pomorskiego. Miło mi poinformować, że w roku szkolnym 2018/2019 powyższe stypendium otrzymała Marysia Wolska, uczennica klasy II naszego liceum. Marysię cechuje twórcze i krytyczne myślenie, dociekliwość, zdolność zadziwiania się światem. Potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie, systematycznie wzbogacać swoją wiedzę. W październiku 2018r. zmontowała film pt. „ 3 minuty” na konkurs Sztuka Wyboru. Znając preferowaną strategię uczenia się, stosuje różnorodne techniki i metody pracy, co przynosi efekty – Jej średnia ocen na koniec roku szk. 2017/2018 wyniosła 5,28. Bierze udział w wykładach na Uniwersytecie Medycznym w Bydgoszczy i w najbliższej przyszłości chciałaby wziąć udział w projektach i badaniach naukowych z chemii i biologii.

Marysia to nastolatka pełna różnych pasji: gra na gitarze i w szachy, uczestniczy w zajęciach teatralnych w MDK-u( grała w widowisku historycznym „ Siła miłości), zgłębia tajniki żeglarstwa i harcerstwa, pomaga innym w ramach szkolnego wolontariatu.

Stypendium pragnie przeznaczyć na przygotowanie do konkursów, turniejów i na zakup specjalistycznego sprzętu zgodnego z Jej kierunkiem rozwoju edukacyjnego .

Cieszę się, że będę mogła współuczestniczyć w tym niezwykłym biegu Marysi po rozwijanie różnorodnych umiejętności i kompetencji kluczowych.

Opiekun dydaktyczny: Joanna Wojtysiak

|

W środę na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku już po raz czwarty doszło do geocachingowych zmagań ponadgimnazjalnych reprezentacji.  Ta wciąż zyskująca nowych pasjonatów forma turystycznej aktywności ściągnęła  do Myślęcinka reprezentacje 11 szkół z Bydgoszczy i okolic. Wśród zawodników Geocaching Trial  nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszej szkoły.

Zmagania oparte o bieg na orientacje drużyn wyposażonych w urządzenia GPS były szalenie wyrównane, a zadania bardziej bądź mniej sprawiały trudności 3-osobowym grupom. Pytania i zadania dotyczyły krajoznawstwa, atrakcji turystycznych naszego regionu czy też survivalowych terminów. Wymagały spostrzegawczości i współpracy zawodników. 

Dla naszych licealistów te zawody były bardzo udane. Zwyciężyliśmy i był to nasz największy sukces w trzyletnich startach. Tuż za nami uplasował się Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych i Liceum Ogólnokształcącego nr 3 z Bydgoszczy.  

Barcińskie liceum godnie reprezentowali: Marta Burnos, Wiktor Ratajczak i Mikołaj Murawski pod opieką Huberta Łukomskiego.

Mamy nadzieję, że doświadczenie na arenie turystycznych zmagań z pewnością zaowocuje już podczas kolejnych turystycznych imprez.

Zawody w Myślęcinku zostały przygotowane przez Klub 479, zaś finansowe wsparcie imprezy zapewniły środki z programu Edukacja Regionalna   realizowanego   w ramach Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020.

Hubert Łukomski

|

czwartkiW okresie od 20.09. do 11.10.2018 roku na Stadionie Lekkoatletycznym w Barcinie przy ulicy Jakuba Wojciechowskiego 10 odbywały się jesienne spotkania z Czwartkami Lekkoatletycznymi w sezonie 2018/2019. W czterech startach oglądaliśmy łącznie 71 młodych lekkoatletek oraz lekkoatletów! W zawodach mogliśmy oklaskiwać uczniów Szkoły Podstawowej z Mamlicza, Piechcina oraz dwóch Barcińskich placówek - SP1 oraz Zespołu Szkół. Poniżej szczegółowe - najlepsze - wyniki jakie uzyskiwałkażdy ze startujących w ostatnich czterech zawodach

NAJLEPSZE WYNIKI UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W BARCINIE | JESIEŃ 2018/2019
Wiktor Andrysiewicz
60m - 9,70s
300m - 00:55,11s
skok w dal - 3,88m

Amelia Cholewińska
60m - 10,86s
rzut piłeczką palantową - 23,50m

Julia Ciszak
60m - 11,14s
skok w dal - 2,92m
rzut piłeczką palantową - 17,00m

Wiktor Czyżewski
60m - 10,62s
300m - 01:04,73s
skok w dal - 3,48m

Czytaj więcej: Podsumowanie jesiennych Czwartków...
|

 

24 października 2018 roku uczeń klasy VI a ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzchwy – Mikołaj Kaczmarek, wziął udział w II Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Prozy Tadeusza Nowakowskiego „Urzeczenie”, zorganizowanym przez nauczycieli języka polskiego IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Konkurs jest objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Pana Marka Gralika. Adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Ucznia naszej szkoły do konkursu zgłosiła i przygotowała nauczycielka języka polskiego, a zarazem wychowawczyni – pani Halina Kolińska. Zamiaream jej była próba zmierzenia się Mikołaja z wytrawnymi recytatorami z wojweództwa i zdobycie doświadczenia w recytacji prozy, w której jej zdaniem Mikołaj świetnie się odnajduje.

Okazało się, że Mikołaj poradził sobie doskonale z zadaniem interpretacji głosowej dojrzałego tekstu, który początkowo wydawał mu się dość trudny. Podczas konkursu zaprezentował się wspaniale i zajął wysokie 2 miejsce. Oprócz symbolicznych upomnków otrzymanych w dniu konkursu, uczeń został zaproszony na uroczyste wręczenie właściwej nagrody z rąk samego Kuratora Oświaty. Uroczystośc odbędzie się w Bydgoszczy 8 listopada 2018 roku. Gratulujemy Mikołajowi i życzymy kolejnych scenicznych sukcesów!

Halina Kolińska

|

 

Dnia 11 października br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie odbył się zorganizowany przez Wydział Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żninie powiatowy konkurs wiedzy z zakresu pierwszej pomocy „Uratuj Życie”. Celem konkursu było propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród całego społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży poprzez zachęcanie ich do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności w tym zakresie. W tegorocznych zmaganiach uczestniczyło 15 trzyosobowych zespołów, w tym 7 w kategorii szkół podstawowych i 8 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Komisja konkursowa pracowała w składzie powołanym Zarządzeniem Starosty Żnińskiego: Izabela Gronet – przewodnicząca, Joanna Narożniak-Zygaj - sekretarz oraz członkowie: Joanna Szymańska – przedstawiciel Żnińskiego Sanepidu i Roman Rzyszkowski – ratownik medyczny. Konkurs składał się z 2 etapów – części teoretycznej i praktycznej. Do etapu drugiego zakwalifikowały się 4 drużyny szkół ponadgimnazjalnych oraz 4 drużyny ze szkół podstawowych z najwyższą liczbą punktów z etapu pierwszego. Miło jest nam poinformować, że zwycięzcami w tegorocznej edycji konkursu zostali barcińscy licealiści w składzie: Marta Burnos, Wiktoria Karbowiak i Wiktoria Kozieł. Natomiast ich młodsze koleżanki zajęły piąte miejsce. Uczennice wystąpiły w składzie: Oliwia Gajda, Kaja Szczygielska, Wiktoria Tarnowska. Ponadto Oliwia, Kaja i Wiktoria otrzymały nagrody dodatkowe za umiejętności „aktorskie” podczas przygotowywanych dla uczestników scenek pozorowanych. Drużyny do konkursu przygotował p. Hubert Łukomski.

|

Nasi uczniowie po raz kolejny otrzymali stypendium artystyczno - kulturalne Burmistrza Miasta i Gminy Barcin.
Stypendium to przyznawane jest szczególnie uzdolnionym uczniom, którzy swoimi osiągnięciami promują Gminę Barcin. W ty roku komisja w składzie: Lidia Kowal, Renata Grabowska, Milena Grobelska, Ewa Kołodziejska i Bartłomiej Uszko przyznała stypendium następującym uczniom naszej szkoły: 
Julii Bronk kl. 2 LO
Lenie Drozdowskiej kl. 3d gimnazjum 
Oliwii Gajdzie kl. 3a gimnazjum 
Kai Szczygielskiej k. 3d gimnazjum
Zofii Nowak kl. 5c sp
Maciejowi Jakubowskiemu kl. 5d sp
Agacie Muranty kl. 7b sp
Oraz naszym tegorocznym absolwentom: Oskarowi Falkowskiemu, Darii Klecha.
Serdecznie gratulujemy!

|

       

uczennica SZKOŁY PODSTAWOWEJ W barcinie laureatką ogólnopolskiego konkursu. w swojej pracy przedstawiła WYŚNIONĄ PRZESTRZEŃ

W gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu „Zakręceni w przestrzeni” znalazła się Zofia Kwiatkowska z Zespołu Szkół w Barcinie. Jej praca plastyczna przedstawia wizję niezwykłej, kolorowej przestrzeni. Trzecia edycja konkursu „Zakręceni w przestrzeni była realizowana pod hasłem OD_NOWA. Jury przyznało siedem nagród w kategorii szkół podstawowych, a także nagrodę i cztery wyróżnienia w kategorii szkół ponadpodstawowych. Wybrano najlepsze z ponad 200 prac nadesłanych przez uczniów 52 szkół.

Konkurs „Zakręceni w przestrzeni” został zorganizowany przez WSPÓLNIE – Fundację LafargeHolcim w ramach projektu ECO-MIASTO. Zadaniem uczestników było przedstawienie pomysłu zmian w najbliższym otoczeniu, tak aby tworzyć bardziej przyjazną i ekologiczną przestrzeń.

Zadaniem uczestników konkursu „Zakręceni w przestrzeni” było zaproponowanie zmian w najbliższym otoczeniu – szkole, bibliotece, świetlicy czy domu kultury. Szóstoklasistka Zofia Kwiatkowska zaprojektowała wyjątkową, wielobarwną przestrzeń pełną drzew. Dzięki temu praca doskonale wpisuje się w hasło OD_NOWA, które miało jeszcze bardziej zachęcić uczniów do wykorzystania materiałów ekologicznych, upcyclingu niepotrzebnych rzeczy oraz uwzględnienia w swoich koncepcjach zieleni.

Konkurs „Zakręceni w przestrzeni” pozwala dzieciom i młodzieży poznać sposoby na kształtowanie swojego najbliższego otoczenia, a także budować poczucie estetyki przestrzeni, w której żyją. Oprócz tego celem projektu jest również metamorfoza oraz tworzenie nowych, przyjaznych miejsc w szkole i nie tylko.

Organizatorzy otrzymali ponad 200 prac stworzonych przez uczniów z 52 szkół w całej Polsce. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe z podziałem na klasy 1-3 oraz klasy 4-6 i szkoły ponadpodstawowe. Jury podkreśliło duży postęp w jakości przygotowywanych prac, filmów i prezentacji. Ze względu na wysoki poziom prac jury postanowiło przyznać aż cztery nagrody wśród uczniów klas 4-6.

Szkoły podstawowe

Zadaniem uczniów szkół podstawowych było przedstawienie swoich projektów zmian w najbliższym otoczeniu w formie prac plastycznych. Jury wyłoniło w sumie siedmioro laureatów. Autorzy zwycięskich prac otrzymali zestawy LEGO Architecture oraz książki o architekturze. Dodatkowo Szkoła Podstawowa nr 78 w Poznaniu zgłosiła największą liczbę prac plastycznych i otrzyma nagrodę w postaci warsztatów architektonicznych.

http://www.eco-miasto.pl/

|

30 września w Laskowicach odbył się I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny w tenisie stołowym Żaczek i Żaków. Naszą szkołę w tych zawodach reprezentowała Zuzanna Kwaśniewska z klasy II C. Na 34 zawodniczki Zuzia zajęła wysokie 4 miejsce! Trzeba tutaj zaznaczyć, że Zuzia jest jeszcze "Skrzatką" – czyli grała w wyższej kategorii wiekowej. Trenerem naszej uczennicy jest Wojciech Kowal.