Szkoła Podstawowa nr 2 istnieje od 1986 roku. Miniony czas to nieustanny wysiłek pracowników, którzy dążyli do stworzenia szkoły przyjaznej uczniowi, traktując go podmiotowo i oferując mu różnorodne zajęcia rozwijające jego zainteresowania i pasje, poszerzające jego wiedzę.

Hymn szkoły i Patron

Hymn szkoły powstał z okazji obchodów 25-lecia szkoły. W tym samym roku szkole nadano imię Jana Brzechwy.  Autorkami Hymnu sa nauczycielki uczące w naszej szkole. Słowa napisała pani Anna Parczewska - nauczycielka jężyka polskiego, a muzykę skomponowała pani Agnieszka Błażejewska- nauczyciel w klasach I-III. Od momentu powstania hymnu śpiewamy go zawsze podczas wszystkich uroczystości szkolnych oraz okolicznościowych apeli.

Hymn Szkoły Podstawowej Nr 2  im. Jana Brzechwy w Barcinie 

"Brzechwa uczy nas"

 słowa: Anna Parczewska  muzyka: Agnieszka Błażejewska

Jeszcze naprawdę nie wiem, 

Jaką drogę wybrać mam, 

Ale ucząc się wiele 

Zrealizuję życiowy plan

Ref:

Brzechwa uczy nas, 

Jak pokonać strach, 

Jak odnaleźć własną drogę, 

Kiedy przyjdzie czas. 

Brzechwa uczy nas, 

Jaki piękny świat, 

Gdy przyjaciół masz dokoła. 

Brzechwa uczy nas. 

 Tutaj jest moje miejsce, 

Tu przyjaciół wielu mam. 

Widzę, jak rośnie we mnie, 

Jak rośnie w sercu przyjaźni kwiat. 

Ref:..................

Ziemio ojczysta moja, 

Ziemio ojców, dziadów mych. 

Będę Polskę budować 

W małej ojczyźnie, o gwiazdach śnić. 

Ref:…………….

Sztandar Szkoły

13 października 2016 r. odbyła się uroczystość 30-lecia oraz nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie. Sztandar poświęcony i uroczyście przekazany dyrektorowi szkoły przez poczet Komitetu „Sztandar dla Dwójki” zajmuje honorowe miejsce w głównym holu placówki.

Sztandar składa się z płata, głowicy i drzewca. Płat stanowi tkanina w kształcie kwadratu o boku długości 90 cm. Strona główna, awers jest koloru biało – czerwonego, zaś rewers jest barwy kobaltowej. Na głównej stronie płata (awersie) symetrycznie na środku umieszczone jest godło Rzeczypospolitej Polskiej – orzeł wykonany srebrnym sztychem na tarczy herbowej. Orzeł ma głowę zwróconą w prawo, ozdobioną złotą koroną. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Po przekątnej wykonana jest dewiza: „Odważ się być mądrym”. Na rewersie umieszczona jest otwarta książka z fragmentem hymnu szkoły zapisanym na jej stronach: „Tutaj jest moje miejsce. Tu przyjaciół wielu mam”. Obok książki znajduje się pióro ptasie symbolizujące oświatę. Wokół księgi umieszczono nazwę placówki – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie. Sztandar obszyty został złotą frędzlą, zaś drzewiec zakończono kulą.

Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Na drzewcu sztandaru umieszczone są pamiątkowe złote i srebrne gwoździe jako wyraz szacunku i uznania dla darczyńców.

Pamiętając o wymowie sztandaru – należy okazywać mu cześć, godnie służyć i dbać o to, by swym właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, miasta i ojczyzny. Sztandar to symbol tradycji patriotycznych, symbol szacunku dla człowieka, hartu ducha oraz wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli.

Gimnazjum nr 1 w Barcinie zostało utworzone 1 września 1999 r. jako publiczne Gimnazjum nr 1 w Barcinie przy ul. Polnej 1.

1 września 2012 r. na wniosek Stowarzyszenia "Otwarte Umysły" Starosta Żniński nadał uprawnienia szkoły publicznej Społecznemu Liceum Ogólnokształcącemu w Barcinie przy Gimnazjum nr 1 w Barcinie. Liceum rozwija się i spełnia oczekiwania wielu uczniów z barcińskiego oraz innych szkół gimnazjalnych w okolicy.

Uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 maja 2014 r. Gimnazjum nr 1 w Barcinie zostaje nadane imię Henryka Sienkiewicza. Uroczystość nadania imienia przypada w 15-stą rocznice utworzenia Gimnazjum.

27 lutego 2015 r. Społeczne Liceum w Barcinie w szkołę publiczną ponadgimnazjalną-Liceum Ogólnokształcące w Barcinie.

To tylko kilka dat, kilka informacji, faktów zapisanych w stosownych dokumentach.

Dla nauczycieli i pracowników Gimnazjum to kawał historii, historii ludzi, którzy włożyli w te wydarzenia wiele wysiłku i serca. Każdy z nas ma tu swoja historię...

Elżbieta Klonowska