W szkole działają koła zainteresowań oraz zgodnie z potrzebami uczniów różne zajęcia pozalekcyjne.