Program 7 Kroków

Program profilaktyczny? III  Elementarz ? Program Siedmiu Kroków? adresowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych i pierwszych gimnazjum. Zawiera cykl scenariuszy do zajęć, które mają na celu:

  

ü  dostarczenie informacji o substancjach psychoaktywnych (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, alkopopy, itp.) oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu,

ü  wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi,

ü  pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania substancji psychoaktywnych.

Program ?III Elementarz ? Program Siedmiu Kroków? zalicza się do profilaktyki pierwszorzędowej, a więc powinien być realizowany w klasach, w których mały procent uczniów jest po inicjacji związanej ze środkami odurzającymi.

Z rozmów z dziećmi wynika, że mają małą wiedze na temat substancji psychoaktywnych i skutków ich działania. Rodzice rzadko edukują swoje dzieci w tym zakresie. Tak samo, jak ich dzieci, mają oni niewystarczającą wiedzę o chemicznych substancjach, a w szczególności dotyczy to ?nowinek? tj. dopalaczy, energy drinków, alko popów.

Program Profilaktyki przyjęty w naszej szkole zobowiązuje nas do przeprowadzania z dziećmi zajęć (programów) profilaktycznych, dostosowanych do potrzeb rozwojowych oraz potrzeb danego środowiska.

W naszej szkole program profilaktyczny ?III Elementarz ? Program Siedmiu Kroków ? trwa corocznie od września do grudnia. Uczestniczą w nim uczniowie klas szóstych (dwie klasy losowo wybrane), którzy mają wyrażoną na to pisemną zgodę rodziców. Zajęcia odbywają się po lekcjach.

Rodzice o programie, jego założeniach, celach, metodach są informowani na pierwszych zebraniach wychowawcy z rodzicami, we wrześniu każdego roku szkolnego.

 

Realizator programu: Barbara Krause - pedagog szkolny