Akademia Skutecznego RodzicaKażdego roku w naszej szkole, w październiku, listopadzie i grudniu, odbywają się spotkania wykładowe z warsztatami umiejętności wychowawczych dla rodziców pod nazwą"Akademia Skutecznego Rodzica".

Projekt Akademii, który obejmuje 10 spotkań, skierowany jest dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnicy zajęć mają okazję poznać potrzeby rozwojowe dzieci, przyczyny ich trudnych zachowań. Poznają również skuteczne metody wychowawcze oraz ćwiczą umiejętności pomocne w radzeniu sobie z uciążliwymi zachowaniami dzieci. Po każdym spotkaniu rodzice otrzymują materiały edukacyjne, zawierające praktyczne wskazówki i zalecenia wychowawcze. Na zakończenie cyklu zajęć każdy absolwent otrzymuje dyplom uczestnictwa. Spotkania prowadzi szkolny psycholog mgr Anna Rucińska-Niesyn. Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w kolejnej edycji Akademii Skutecznego Rodzica. Szczegółowych informacji udziela Anna Rucińska-Niesyn, tel. 52 353 -22-40.