Socjoterapia

Od momentu podjęcia roli ucznia ważnym dla dziecka elementem uczestnictwa w życiu społecznym jest znalezienie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i akceptacja samego siebie. Żeby prawidłowo funkcjonować w grupie dziecko musi posiadać umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych kontaktów z innymi ludźmi, włączania się do grupy, wycofania się i konstruktywnego radzenia sobie z problemami i konfliktami.Umiejętności te nie są cechami wrodzonymi. Poprzez stwarzanie odpowiednich warunków, można je w dzieciach kształtować lub doskonalić.

Jedną z form pomocy dzieciom przejawiającym zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym jest socjoterapia.Zajęcia socjoterapeutyczneodbywają się w naszej szkole już od kilku lat. Adresowane są one dla dzieci klas II i III oraz IV i V.Uczestnikami zajęć są dzieci z szerokim spektrum trudnych zachowań, m.in. nadpobudliwością, zachowaniami agresywnymi, nieśmiałością, zaburzeniami lękowymi.Zajęcia mają pomóc przede wszystkim rozwinąć kompetencje poznawcze, społeczne i emocjonalne uczniów.Dzięki bezpiecznej, grupowej atmosferze panującej w czasie socjoterapii uczniowie mają szansę poprawić własne umiejętności społeczne, pozbyć się trudności emocjonalnych, zahamowań blokujących ich rozwój.  Uczestnictwo w zajęciach prowadzi do pozytywnej zmiany w zachowaniu dzieci, poprawy ich samooceny orazwiększego powodzenia w relacjach rówieśniczych.

Socjoterapię prowadzi szkolny psycholog, socjoterapeuta, Anna Rucińska-Niesyn.