PROFILAKTYKA to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

"Profilaktyka to spotkanie z drugim człowiekiem w atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia.

Jest czasem poświęconym innym w celu przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom, to nadzieja na lepsze jutro".

Z. B. Gaś

W naszej szkole profilaktyka prowadzona jest od roku 1994 poprzez realizowanie projektów finansowanych przez Gminę Barcin.

 

Projekty prowadzą nauczyciele uczący w szkole oraz pedagog i psycholog szkolny. Programy organizowane są dla uczniów z klas I-VI i chętnych rodziców.