|

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 BURMISTRZA BARCINA

z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin

http://zsbarcin.pl/dokumenty/2018-19/Terminy%20rekrutacji.pdf