W ubiegłym tygodniu uczniowie klasy II b przedstawiali efekty swojej pracy dotyczące realizacji projektu edukacyjnego „Sport to zdrowie!”. W ramach projektu dzieci miały do wyboru jedno z trzech zagadnień do przygotowania i zaprezentowania w klasie. W zależności od własnej decyzji mogły np. zilustrować, sfotografować  lub opisać miejsca w Barcinie,  gdzie można uprawiać sport. Ponadto chętni uczniowie mogli przygotować konkurencje sportowe, które następnie przeprowadzili w formie zawodów sportowych dla uczniów  ze swojej klasy na zajęciach z wychowania fizycznego. Wyżej wymienione obszary aktywności cieszyły się dużą popularnością. Najmniejszą popularnością cieszył się wywiad z osobą uprawiającą sport. Podczas prezentacji uczniowie przedstawiali: albumy, zdjęcia, plakaty, prace plastyczne, widokówki, dyplomy i medale. Widać było, że uczniowie włożyli wiele wysiłku i wykazali się ogromnym zaangażowaniem w przygotowanie wytworów swojej pracy. Bardzo dziękuję wszystkim uczniom  za tak ciekawe i piękne prezentacje! 

                                                   Tekst i zdjęcia: Anita Rzepka