|

W poniedziałek 19 września na drugiej godzinie lekcyjnej zostały przeprowadzone wybory RSU oraz Rzecznika Praw Ucznia, w których uczestniczyło 196 uczniów z klas IV-VI.
Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Komisja Wyborcza w składzie:
p. Joanna Boguszewska
p. Elżbieta Żak
Iga Bartnikowska, kl. VIa
Julia Stachowiak, kl. VIa
Nikodem Szadłowski, kl. VIa
Oliwier Kurant, kl. VIa
Po przeliczeniu głosów Komisja Wyborcza stwierdziła, że oddano 195 ważnych głosów i 1 nieważny głos w wyborach Rady Samorządu Uczniowskiego oraz 188 ważnych głosów i 8 nieważnych głosów w wyborach Rzecznika Praw Ucznia.W wyborach Rzecznika Praw Ucznia wybrana została p. Urszula Osuch.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

|

Rzecznikiem  Praw Ucznia w naszej szkole jest pani Małgorzata Wiland

Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia –

Prawa Dziecka Oczami Dzieci

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Konkursu, szczególnie nauczycielom, którzy zechcieli włączyć się w propagowanie praw dziecka i zapoznali dzieci z ich prawami. Zaangażowanie dzieci w przygotowanie samodzielnych prac plastycznych utrwaliło w ich świadomości znajomość tych praw. Spotkanie z udziałem  Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej odbyło się w Belwederze w dniu 3 grudnia br. Wszyscy laureaci przybyli na uroczystość wraz ze swoimi rodzicami. Podczas, gdy prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia – sędzia Karolina Sosinska prezentowała, w Sali Zielonej Belwederu, Małżonce Prezydenta RP.

 „Pierwsza Dama gratulując laureatom konkursu zauważyła, że niezwykle istotne jest to, że poruszane w pracach kwestie praw dzieci są tematem dotyczącym dzieci na całym świecie. Anna Komorowska przypomniała, że w tym roku obchodzone jest 25-lecie Konwencji o Prawach Dziecka, a konkursowe prace znakomicie wpisują się w ten jubileusz. Do konkursu nadesłano ponad 17 tysięcy prac. – To dowód na to jak ważny i żywy jest ten temat wśród wszystkich Rodaków. Gratuluję Jury, że sprostało tak trudnemu zadaniu jakim z pewnością było wyselekcjonowanie spośród tak wielu tylko 12 prac- powiedziała Małżonka Prezydenta. Anna Komorowska pogratulowała stowarzyszeniu Pro Familia wspaniałej inicjatywy a rodzicom i nauczycielom podziękowała za wspieranie i inspirowanie młodzieży.”

Dziękuję za udział w tym konkursie, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. Więcej informacji oraz nagrodzone prace można zobaczyć na stronie www.sedziowierodzinni.pl

Rzecznik Praw Ucznia 

Małgorzata Wiland

Sprawozdanie z działalności

Rzecznika Praw Ucznia

 w SP nr 2 im. J. Brzechwy w Barcinie 

za I semestr roku szkolnego 2013/2014.

       Zanim podjęłam się jakichkolwiek zadań musiałam się szczegółowo zapoznać z dokumentacją szkolną: Statutem Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Brzechwy w Barcinie, Konwencją Praw Dziecka, regulaminem Rzecznika Praw Ucznia, Regulaminem Oceny Zachowania oraz innymi regulaminami.

 Jako Rzecznik Praw Ucznia w naszej szkole podjęłam się następujących zadań:

  • w celu zwiększenia świadomości prawnej uczniów, rodziców i nauczycieli oraz pracowników szkoły zamieściłam gazetkę ścienną, na której zawarłam najważniejsze informacje dotyczące zadań i funkcji Rzecznika Praw Ucznia, środki działania, tryb postępowania oraz podstawowe prawa i obowiązki, które znajdują się w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Brzechwy w Barcinie.
  • Na prośbę uczniów klas IV, którzy interweniowali ze względu na przeciążone plecaki. Z uwagi na to zorganizowałam we współpracy z pielęgniarką szkolną akcję profilaktyczno-informującą ?Lżejszy plecak?.
  • Zapoznałam się z dziećmi oraz opiekunami z MRSU.
  • W celu przybliżenia uczniom ich praw i obowiązków oraz zakres mojej działalności przygotowałam Spotkanie z Rzecznikiem Praw Ucznia, na którym uczniowie zobaczyli dwie prezentacje multimedialne. Jedna dotyczyła Konwencji Praw Dziecka, a druga Znam Swoje Prawa w wykonaniu przedszkolaków. Dzieci z MRSU przedstawiły w scenkach dramowych prawa i obowiązki ucznia.
  • Przeprowadziłam dwie interwencje rodziców: jedna dotyczyła nieprzygotowanych przez wychowawcę dostosowań wymagań w klasie IV, druga: w sprawie oceny zachowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych również w klasie IV.

W trakcie trwania tych interwencji konsultowałam się z wychowawcą i psychologiem. Obie sprawy zostały zakończone pomyślnie. Konsultowałam się również z przedstawicielem zespołu pracującego nad uszczegółowieniem paragrafu statutu dotyczącego Sporów Kompetencyjnych.

 W drugim semestrze zamierzam:

  • przypomnieć  Regulamin przyznawania uczniowi wyróżniającemu się specjalnej nagrody dyrektora i tytułu "Super Uczeń"
  • zmieniać gazetkę ścienną, która ma odzwierciedlać aktualne informacji z działań Rzecznika Praw Ucznia,
  • reagować na bieżąco na interwencje lub sugestie zarówno uczniów jak i rodziców jeśli dochodzi do łamania lub naruszenia praw ucznia,
  • współpracować z MRSU oraz RSU, a także z innymi podmiotami szkoły.

Małgorzata Wiland