|

Rzecznikiem  Praw Ucznia w naszej szkole jest pani Małgorzata Wiland

Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia –

Prawa Dziecka Oczami Dzieci

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Konkursu, szczególnie nauczycielom, którzy zechcieli włączyć się w propagowanie praw dziecka i zapoznali dzieci z ich prawami. Zaangażowanie dzieci w przygotowanie samodzielnych prac plastycznych utrwaliło w ich świadomości znajomość tych praw. Spotkanie z udziałem  Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej odbyło się w Belwederze w dniu 3 grudnia br. Wszyscy laureaci przybyli na uroczystość wraz ze swoimi rodzicami. Podczas, gdy prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia – sędzia Karolina Sosinska prezentowała, w Sali Zielonej Belwederu, Małżonce Prezydenta RP.

 „Pierwsza Dama gratulując laureatom konkursu zauważyła, że niezwykle istotne jest to, że poruszane w pracach kwestie praw dzieci są tematem dotyczącym dzieci na całym świecie. Anna Komorowska przypomniała, że w tym roku obchodzone jest 25-lecie Konwencji o Prawach Dziecka, a konkursowe prace znakomicie wpisują się w ten jubileusz. Do konkursu nadesłano ponad 17 tysięcy prac. – To dowód na to jak ważny i żywy jest ten temat wśród wszystkich Rodaków. Gratuluję Jury, że sprostało tak trudnemu zadaniu jakim z pewnością było wyselekcjonowanie spośród tak wielu tylko 12 prac- powiedziała Małżonka Prezydenta. Anna Komorowska pogratulowała stowarzyszeniu Pro Familia wspaniałej inicjatywy a rodzicom i nauczycielom podziękowała za wspieranie i inspirowanie młodzieży.”

Dziękuję za udział w tym konkursie, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. Więcej informacji oraz nagrodzone prace można zobaczyć na stronie www.sedziowierodzinni.pl

Rzecznik Praw Ucznia 

Małgorzata Wiland

Sprawozdanie z działalności

Rzecznika Praw Ucznia

 w SP nr 2 im. J. Brzechwy w Barcinie 

za I semestr roku szkolnego 2013/2014.

       Zanim podjęłam się jakichkolwiek zadań musiałam się szczegółowo zapoznać z dokumentacją szkolną: Statutem Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Brzechwy w Barcinie, Konwencją Praw Dziecka, regulaminem Rzecznika Praw Ucznia, Regulaminem Oceny Zachowania oraz innymi regulaminami.

 Jako Rzecznik Praw Ucznia w naszej szkole podjęłam się następujących zadań:

  • w celu zwiększenia świadomości prawnej uczniów, rodziców i nauczycieli oraz pracowników szkoły zamieściłam gazetkę ścienną, na której zawarłam najważniejsze informacje dotyczące zadań i funkcji Rzecznika Praw Ucznia, środki działania, tryb postępowania oraz podstawowe prawa i obowiązki, które znajdują się w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Brzechwy w Barcinie.
  • Na prośbę uczniów klas IV, którzy interweniowali ze względu na przeciążone plecaki. Z uwagi na to zorganizowałam we współpracy z pielęgniarką szkolną akcję profilaktyczno-informującą ?Lżejszy plecak?.
  • Zapoznałam się z dziećmi oraz opiekunami z MRSU.
  • W celu przybliżenia uczniom ich praw i obowiązków oraz zakres mojej działalności przygotowałam Spotkanie z Rzecznikiem Praw Ucznia, na którym uczniowie zobaczyli dwie prezentacje multimedialne. Jedna dotyczyła Konwencji Praw Dziecka, a druga Znam Swoje Prawa w wykonaniu przedszkolaków. Dzieci z MRSU przedstawiły w scenkach dramowych prawa i obowiązki ucznia.
  • Przeprowadziłam dwie interwencje rodziców: jedna dotyczyła nieprzygotowanych przez wychowawcę dostosowań wymagań w klasie IV, druga: w sprawie oceny zachowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych również w klasie IV.

W trakcie trwania tych interwencji konsultowałam się z wychowawcą i psychologiem. Obie sprawy zostały zakończone pomyślnie. Konsultowałam się również z przedstawicielem zespołu pracującego nad uszczegółowieniem paragrafu statutu dotyczącego Sporów Kompetencyjnych.

 W drugim semestrze zamierzam:

  • przypomnieć  Regulamin przyznawania uczniowi wyróżniającemu się specjalnej nagrody dyrektora i tytułu "Super Uczeń"
  • zmieniać gazetkę ścienną, która ma odzwierciedlać aktualne informacji z działań Rzecznika Praw Ucznia,
  • reagować na bieżąco na interwencje lub sugestie zarówno uczniów jak i rodziców jeśli dochodzi do łamania lub naruszenia praw ucznia,
  • współpracować z MRSU oraz RSU, a także z innymi podmiotami szkoły.

Małgorzata Wiland