30.09.2020r.  odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego  sposród uczbiów szkoły podsyawowej. 

Klasy 1-5

W wyborach SU na poszczególnych kandydatów oddano następujące głosy:

Amelia Bolińska - 23

Bartosz Olszak - 22

Zofia Janiak - 21

Mikołaj Pender - 18

W wyborach SU w klasach 6-8 na poszczególnych kandydatów oddano następujące głosy:
Baranowska K. 7b - 22
Grześkowiak A. 7d - 27
Kwaśnik A. 8a - 48
Mikołajczak K. 7b - 31
Nowak Z. 7a - 50
Puzio H. 8b - 53
Rychwalska M. 8c - 26
Wierzbińska K. 7e - 23

W czwartek 01.10.2020r., zgodnie z tradycją podczas pobytu na biwaku integracyjnym, społeczność uczniowska liceum dokonała wyboru swojego przewodniczącego. Został nim JAKUB KOŁACZYK z klasy 3LO zdobywając 19 głosów. Funkcję zastępcy pełnić będzie JULIA NOWAK z klasy 2LO, która zdobyła 14 głosów. Warto zaznaczyć, że Kuba i Julka ponownie zostali obdarzeni zaufaniem przez swoje koleżanki i kolegów, w poprzednim roku szkolnym również kierowali działaniami szkoły.

Ze względów organizacyjnych w Zespole Szkół w Barcinie działają:    Rady Samorządów Uczniowskich dla klas podstawowych i gimnazjum oraz LO i dwóch Rzeczników Praw Ucznia.

Skład Rady przy ul. Artylerzystów 13 (młodsze klasy I - VI):

Szymon Konieczka, kl. VIb - przewodniczący

Oliwia Taraska, kl. VIC - zastępca przewodniczącego

Zofia Nowak, kl. IV c- sekretarz

Amelia Kawka, kl. IV d- sekretarz

Marta Tabaczynska, kl. IV a- protokolant

Marta Antczak, kl. IV b- protokolant

Nikodem Robaczewski ,kl. IV e- skarbnik

Aleksander Tylkowski, kl. VIa - skarbnik

Oliwia Harmider, kl. Va

Wiktor Karabin,kl. Vb

Julia Macina,kl. Vc

Skład Rady przy ul. Polna 1 (starsze klasy VII SP, II gim., III gim):

Przewodnicząca - Eliza Rybińska  (IIIb)

Zastępca  - Zofia Drzewiecka  (III b)

sekretarz - Vanessa Witkowska  (IIIe)

skarbnik - Oskar Falkowski  (IIId),  Wiktoria Wojciechowska (IIIe)

protokolant - Maja Wojciechowska (VIIc)

W skład rady wchodzą ponadto przewodniczący klas uczący się w budynku przy Polnej 1.

Skład Rady LO:

Przewodnicząca - Iza Marczak (II LO)

Zastępca  - Gabriel Nowak (II LO)

W skład rady wchodzą samorządy klas licealnych.