|

24 września nowo wybrani członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego wybrali samorząd na rok szkolny 2014/2015. Uczniowie przedstawili też wiele pomysłów i propozycji, które można by wykorzystać w tym roku szkolnym. Oto skład nowego samorządu:


Przewodniczący – Maksymilian Kasprowicz

Z-ca przewodniczącego – Justyna Kazek

Protokolant – Zofia Drzewiecka

Skarbnik – Jakub Maciejewski

Młodszy skarbnik - Miłosz Marolewski

Redaktorzy gazetki RSU –   Małgorzata Trawińska, Wiktoria Karbowiak,

Oliwia Robaczewska, Julia Nowak, Jakub Tański

Opracowanie : Magdalena Wróblewska

|

Rada Małego Samorządu Uczniowskiego (RMSU) 
2013/2014

klas I - III:

 

Marolewski Miłosz IIIc

 

Muzolf Oliwia IIIa

 

Nowak Julia IIIb

 

Robaczewska Julia IIIc

 

Taraska Oliwia IIc

 

Gabryszak Fabienne IIb

 

Gaczkowski Maksymilian IIa

 

Zaborowski Krzysztof IIa

 

Opiekunowie RMSU: Elżbieta Żak, Anita Rzepka

 

Podsumowanie działalności 

Rady Małego Samorządu Uczniowskiego

 w pierwszym semestrze

 roku szkolnego 2013/2014

 

 

 

Rada  Samorządu Uczniowskiego (RSU) 
2013/2014

 

Przewodnicząca - Agnieszka Butowt

Zastępca - Bartosz Halik

Sekretarz - Olga Gwizdała

Członkowie

Krystian Naborczyk

Bartosz Maćkowiak

Justyna Kazek

Olga Wypijewska 

oraz przewodniczący klas IV-VI

  

Opiekunowie RSU: Anna Parczewska, Michał Szaforz

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

 na rok szkolny 2013/2014