Ze względów organizacyjnych w Zespole Szkół w Barcinie działają:    Rady Samorządów Uczniowskich dla klas podstawowych i gimnazjum oraz LO i dwóch Rzeczników Praw Ucznia.

Skład Rady przy ul. Artylerzystów 13 (młodsze klasy I - VI):

Szymon Konieczka, kl. VIb - przewodniczący

Oliwia Taraska, kl. VIC - zastępca przewodniczącego

Zofia Nowak, kl. IV c- sekretarz

Amelia Kawka, kl. IV d- sekretarz

Marta Tabaczynska, kl. IV a- protokolant

Marta Antczak, kl. IV b- protokolant

Nikodem Robaczewski ,kl. IV e- skarbnik

Aleksander Tylkowski, kl. VIa - skarbnik

Oliwia Harmider, kl. Va

Wiktor Karabin,kl. Vb

Julia Macina,kl. Vc

Skład Rady przy ul. Polna 1 (starsze klasy VII SP, II gim., III gim):

Przewodnicząca - Eliza Rybińska  (IIIb)

Zastępca  - Zofia Drzewiecka  (III b)

sekretarz - Vanessa Witkowska  (IIIe)

skarbnik - Oskar Falkowski  (IIId),  Wiktoria Wojciechowska (IIIe)

protokolant - Maja Wojciechowska (VIIc)

W skład rady wchodzą ponadto przewodniczący klas uczący się w budynku przy Polnej 1.

Skład Rady LO:

Przewodnicząca - Iza Marczak (II LO)

Zastępca  - Gabriel Nowak (II LO)

W skład rady wchodzą samorządy klas licealnych.