Regulamin SKO

SP 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie

 • Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.
 • Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO otrzymana od opiekuna.
 • Na książeczkę można wpłacać każdą kwotę pieniężną, nie mniej jednak niż 1 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO) i nie więcej niż 50 zł.
 • Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO u opiekuna SKO w wyznaczonych dniach miesiąca.
 • Przyjęcie od ucznia pieniędzy Opiekun SKO potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia .
 • W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do swego opiekuna, który wystawi nową książeczkę SKO.
 • Szkolny opiekun SKO wpłaca pieniądze do Banku PKO BP.
 • Opiekun SKO prowadzi dokumentację.
 • Wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzina w Banku PKO BP lub u Opiekuna SKO.
 • Dyrektor Szkoły ma prawo do kontroli dokumentacji szkolnego opiekuna SKO.

Cele SKO

 • Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.
 • Kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania.
 • Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi.
 • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do zdrowego i racjonalnego odżywiania.
 • Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.
 • Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.

                                                                                                                            

  

PRZEWODNIK PO SERWISIE PKO 

 

W naszej szkole od września 2012 roku działa Szkolna Kasa Oszczędności.

Opiekunami są panie Agnieszka Błażejewska oraz  Renata Dziurzyńska.

Szkolne Kasy Oszczędności (SKO) to największy, najstarszy i najbardziej rozpoznawalny w Polsce program edukacji finansowej przygotowany z  myślą  o dzieciach w wieku od 6 do 13 lat . Działa pod patronatem PKO Bank Polski.

Bank zachęca najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów. Każdy uczeń, tak jak dorośli, otrzymuje numer swojego konta bankowego, login i hasło oraz książeczkę oszczędnościową.

W naszej szkole przystąpiło do programu około 100 uczniów. Dzieci w drugiej połowie miesiąca mogą wpłacać pieniążki do opiekunów lub tez rodzice dokonują przelewów ze swojego konta na konto dziecka.

Wszyscy Ci, którzy chcieliby jeszcze przystąpić do programu, proszeni są o zgłaszanie się do opiekunek SKO.


 

SKO Konto dla Ucznia umożliwia indywidualne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku 6-13 lat uczestniczące w programie SKO:

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 4,5% w skali roku (do kwoty 2500 zł; 2% od nadwyżki ponad 2500 zł)
 • Tygodniowa kapitalizacja odsetek
 • Dostęp do serwisu internetowego SKO (atrakcyjnego pod względem graficznym i dźwiękowym oraz dostosowanego do wieki i gustu dziecka) dla dzieci, członków SKO
 • Możliwość zdobywania wirtualnych odznak
 • Możliwość zakładania wirtualnych skarbonek
 • Narzędzia umożliwiające planowanie oszczędzania

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń może kontynuować oszczędzanie, przekształcając SKO w PKO Konto Pierwsze dla młodzieży w wieku 13 - 18 lat.

Po przekształceniu SKO Konto dla Ucznia na PKO Konto Pierwsze z zachowaniem dotychczasowego numeru rachunku dziecko zyskuje następujące korzyści:

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie!
 •   0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za dostęp do usług bankowości elektronicznej (iPKO)

Posiadacz PKO Konta Pierwszego otrzymuje kartę płatniczą, dzięki której ma dostęp do środków na swoim koncie przez całą dobę w Polsce i na świecie. Karta doskonale zastępuje gotówkę!

Opracowała: Renata Dziurzyńska