Regulamin SKO

SP 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie

 • Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.
 • Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO otrzymana od opiekuna.
 • Na książeczkę można wpłacać każdą kwotę pieniężną, nie mniej jednak niż 1 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO) i nie więcej niż 50 zł.
 • Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO u opiekuna SKO w wyznaczonych dniach miesiąca.
 • Przyjęcie od ucznia pieniędzy Opiekun SKO potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia .
 • W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do swego opiekuna, który wystawi nową książeczkę SKO.
 • Szkolny opiekun SKO wpłaca pieniądze do Banku PKO BP.
 • Opiekun SKO prowadzi dokumentację.
 • Wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzina w Banku PKO BP lub u Opiekuna SKO.
 • Dyrektor Szkoły ma prawo do kontroli dokumentacji szkolnego opiekuna SKO.

Cele SKO

 • Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.
 • Kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania.
 • Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi.
 • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do zdrowego i racjonalnego odżywiania.
 • Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.
 • Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.