|

Europejski Program Rozwoju Szkoły
Rekrutacja 2016
Wyniki rekrutacji do projektu "Nauczyciel z pasją inspiracją dla ucznia"
Komisja rekrutacyjna w składzie:
1) Z-ca dyrektora ZS Nr 1 w Barcinie - Tomasz Woźnicki 
2) Przewodniczący Zespołu ds. Analizy Wyników i Diagnoz - Donata Przybylińska 
3) Sekretarz szkoły - Edyta Kuflewicz
po przeanalizowaniu otrzymanych wniosków zdecydowała, że do udziału w projekcie przystąpią:
p. Marzena Wolska, p. Katarzyna Wachowska, p.Grażyna Łysy, p. Lucyna Taraska, p. Alicja Huszcza, p. Izabella Forgiel.