Trochę zaangażowania, skwapliwego wypełniania wniosku,  nakręcony z udziałem uczniów filmik i mamy to !!!

Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w programie Fundacji Orange  #Superkoderzy.   A nie było wcale tak łatwo - o każde z miejsc ubiegały się blisko 3 szkoły! 

 

Szkoła otrzymała dotację w wysokości 3000 zł, którą w całości przeznaczy na zakup  zestawów LOFI ROBOT

#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9–12 lat. W czasie trwania programu dzieci uczą się programowania, podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, techniki, historii, języka polskiego czy muzyki. 

Szkoły uczestniczące w #SuperKoderach mają do wyboru jedną z pięciu ścieżek tematycznych, z których każda zawiera materiały dydaktyczne na dwanaście lekcji przygotowanych zgodnie z podstawą programową. Podczas spotkań przyszli #SuperKoderzy uczą się programowania w praktyce i pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu. Rozwijają też kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Być może w młodych programistach rozbudzą się przyszłe zainteresowania zawodowe. Programista to przecież zawód przyszłości!  

Nasza szkoła wybrała ścieżkę edukacyjną Majsterkowicze 2.0.  Program będzie realizowany w połączeniu  zajęć technicznych i informatycznych. 

Pomysłodawcą udziału w programie oraz koordynatorem projektu jest nauczycielka informatyki pani Sylwia Gwizdała. W projekcie udział weźmie także nauczyciel techniki i informatyki pan Michał Szaforz.  Nauczyciele wezmą udział w specjalnych szkoleniach organizowanych przez Fundację Orange a od września rozpoczynamy przygodę z superkoderami!!!

Oto film, który przekonał Fundację Orange, że marzymy o zostaniu superkoderami J

 

Dziękujemy za pomocw realizacji filmu Jędrzejowi Gwizdale i za udział w filmie Jakubowi Balcerowi, Martynie Chróśniak, Oliwii Harmider i Aleksandrze Kwaśnik.