Świetlica czynna jest

w godzinach: 6:45 - 16:00

 

Nauczyciele świetlicy

 - mgr Iwona Goździk

- mgr Paweł Kwaśniewski

- mgr Wiesława Mikołajczak

- Renata Szaforz 

telefon-ruchomy-obrazek-0134 nr tel. 512-789-020

 Świetlica pełni funkcję

opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną. 

Celem naszej pracy jest zapewnienie uczniom opieki

przed zajęciami lekcyjnymi i po nich

w bezpiecznym i miłym otoczeniu. 

W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia: sportowe, muzyczno - ruchowe, plastyczne, czytelnicze, relaksacyjne.

Dzieci mają również czas na zabawy własne.
Wszystko to rozwija zainteresowania 

i uzdolnienia uczniów, uczy kulturalnego zachowania

i pozytywnych zachowań  w grupie. 


Świetlica to miejsce bezpieczne, 
gdzie miło i przyjemnie można spędzić czas