W dniach 31.05 – 01.06.2019 r. dziewięć uczennic z klas VI naszej szkoły pod opieką p. psycholog Magdaleny Forgiel wzięło udział w I Włocławskim Młodzieżowym Forum Profilaktycznym. Zgodnie z celem głównym nastąpiło zintegrowanie środowiska młodych ludzi działających w województwie na rzecz zapobiegania rozwojowi uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz promocji postaw prozdrowotnych- realizowane poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, spektaklach, happeningach, działaniach wolontariackich.

100 członków grup profilaktycznych i  artystycznych  wzmocniło sieć kontaktów i nabyło nowe kompetencje miękkie podczas realizacji wspólnego przedsięwzięcia podczas Forum Profilaktyczno-Artystycznego we Włocławku oraz podczas pozostałych przedsięwzięć. 20 opiekunów ich wspierało i inspirowało do działań na rzecz lokalnej społeczności. Propagowano idee profilaktyczne poprzez udział w szkoleniach i przez samą formułę Spotkań, która ma charakter forum dyskusyjnego o aktualnych zagrożeniach. Prezentowano sposoby zdrowego, aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu – realizowane poprzez udział w happeningach warsztatach tematycznych. Podczas spotkania dziewczęta wzięły udział w warsztatach tematycznych z rękodzieła (wykonały łapacze snów) oraz warsztatach tanecznych. Pod czujnym okiem instruktorów zdobywały również wiedzę z zakresu autoprezentacji oraz szeroko rozumianej profilaktyki. Późnym wieczorem odbyły się animacje i zabawy integrujące. W sobotę cała społeczność zgromadzona na Forum przemaszerowała ulicami Włocławka z kolorowymi balonami w ręku, dając sygnał mieszkańcom miasta, że dobrze jest cieszyć się życiem bez przemocy i uzależnień. Zmęczone, ale zadowolone około godziny czternastej wróciłyśmy do domu.

Zadanie odbyło się w ramach II Kujawsko-Pomorskich Spotkań Profilaktycznych, które są dofinansowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień"