Trudno opisać w kilku słowach, co to jest Przystanek PaT. Profilaktyka a Ty- młody poszukujący człowieku. Czego szukasz? Jeszcze nie wiesz! Na warsztatach odbywających się podczas Przystanku mogłeś się tego dowiedzieć. Chciałeś tańczyć - tańczyłeś, śpiewać - śpiewałeś, grać - grałeś, fotografować - fotografowałeś, gotować - gotowałeś, rysować - rysowałeś... Można tak jeszcze wymieniać, bo form aktywności było ponad 20. Dziewczyny z Zespołu Szkół w Barcinie spisały się doskonale, uczestniczyły w kilkugodzinnych warsztatach i świetnie się bawiły do 2 w nocy wśród rówieśników z wielu szkół z województwa wielkopolskiego i nie tylko. Ogromne podziękowania należą się organizatorom: II Zespołowi Kuratorskiej Służby Sądowej w Szamotułach, Zespołowi Szkół nr 3 w Szamotułach, Szkole Podstawowej nr 2 w Szamotułach, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szamotułach. Jesteście wielcy JDzięki wielkie dla Aktorów i Reżysera Sceny Młodych Teatru Wilanów za niesamowite doznania artystyczne JProwadzący całość, pan Grzegorz Jach, jak zwykle zaangażował wszystkich do działania i swoim głosem malował rzeczywistość J

Liderzy działań profilaktycznych  z pięciu szkół województwa kujawsko-pomorskiego 4-5 października  wzięli udział w Przystanku PaT w Szamotułach.  Działanie to zastąpiło wyjazd do Warszawy, ponieważ tam z powodów finansowych nie odbył się Happening historyczno-edukacyjny planowany w Wilanowie. Współorganizatorzy, Akademia Wilanowska i Teatr Wilanów, zdecydowali się na wsparcie organizacji I Przystanku PaT w Szamotułach, na który zaproszono naszych liderów. Młodzież aktywnie uczestniczyła w inaugurującym  Marszu promującym modę na życie bez uzależnień – "Masz odwagę iść przez życie swoją własną drogą". Województwo kujawsko-pomorskie reprezentowało 25 uczniów i 5 opiekunów.  Idąc przez Szamotuły, głośno mówiono o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo, jak ważne jest życie bez uzależnień, jak ważne są relacje z młodym człowiekiem, jak ważne jest mówić STOP Przemocy. Następnie propagowano ideę twórczej profilaktyki rówieśniczej poprzez działania teatralne- w piątkowy wieczór w auli SP nr 2, młodzież miała okazję zobaczyć dwie krótkie miniatury teatralne: Czechowa „ Niedźwiedź” oraz Mrożka „Na pełnym morzu”. We współpracy z władzami samorządowymi i policją grupy teatralne zaangażowane w profilaktykę rówieśniczą wzięły aktywny udział w prezentacjach i debatach profilaktycznych pod okiem profesjonalistów, w najrozmaitszych warsztatach: profilaktycznych, artystycznych, literackich, filozoficznych, naukowych itp.  W czasie Gali, która miała miejsce 5 października na Hali „ Nałęcz’’ młodzież zaprezentowała się z warsztatami, ukazując nie tylko swoje pasje, ale także talenty i ruchowe predyspozycje. Zadanie odbyło się w ramach II Kujawsko-Pomorskich Spotkań Profilaktycznych, które są sfinansowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień"

Magdalena Forgiel