Szkoła Ćwiczeń daje szansę rozwoju zarówno uczniom, jak i nauczycielom. W najnowszym wydaniu kwartalnika Języki Obce w Szkole możemy znaleźć wiele cennych informacji o ocenianiu kształtującym i przekazywaniu wartościowej informacji zwrotnej w nauczaniu języków obcych, w tym artykuł nauczycielki języka angielskiego w naszej szkole, p. Izabelli Forgiel o różnych narzędziach do udzielania informacji zwrotnej, w tym automatycznej. Zdecydowanie warto się rozwijać, nawet, jeśli dużo wiemy w danym temacie. Polecamy!

artykul

praktyki

Wrzesień nie jest wyjątkowym miesiącem dla studenta. Kiedy uczniowie szkół i nauczyciele ruszają do pracy, nam pozostaje jeszcze miesiąc wakacji. Jednak w tym roku ten przywilej mnie nie dotyczył, ponieważ zobowiązana byłam do odbycia praktyk w szkole podstawowej, by móc uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Zdecydowałam się podjąć praktykę w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie i ani przez moment nie żałowałam żadnego dnia mijających wakacji. Choć z początku byłam pełna obaw, szybko okazało się, że będzie to dobry czas, pełen zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Pod czujnym okiem mojej opiekunki praktyk pani Marleny Korgul stawiałam pierwsze kroki w prowadzeniu lekcji, sprawdzaniu prac i komunikacji z uczniami. Otrzymywałam cenne rady i wskazówki od doświadczonych nauczycieli, którzy na każdym kroku bardzo mnie wspierali. Dzięki życzliwości wychowawcy klasy VI a p. Eweliny Ziętek i pomocy p. Marleny Korgul pokazowa lekcja, którą przyjechała ocenić pani profesor, przebiegła bez stresu i w miłej atmosferze. Doświadczenie, które zdobyłam w barcińskiej szkole zostanie ze mną na długie lata. Czuję, że ten okres ukształtuje mnie, jako przyszłego nauczyciela. Jeszcze raz składam serdeczne podziękowania pani dyrektor Marzenie Wolskiej za zgodę na odbycie praktyk w tej szkole, pani Marlenie Korgul za dzielenie się wiedzą i bycie moją mentorką, gronu pedagogicznemu za wsparcie i ciepłe przyjęcie oraz pracownikom obsługi za pomoc i życzliwe słowa. Dziękuję również uczniom klas V a, VI a i VII c, którzy mieli cierpliwość dla początkującej, przyszłej nauczycielki. Wszyscy zostaniecie w moim sercu. Moja praktyka dobiegła końca, a ja wracam na studia z nowym zapałem i wiatrem w żaglach. Chyba jeszcze nigdy nie byłam tak pewna, że szkoła to moje miejsce na ziemi. Całemu Zespołowi Szkół w Barcinie życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia!

Alicja

Praktykantka III roku filologii polskiej UAM w Poznaniu

szkola

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie uzyskała status Szkoły Ćwiczeń w ramach projektu POWR.02.10.00-00-3011/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja. Oznacza to, że spełniła wszystkie sześć kryteriów, na podstawie, których zdobywa się ten tytuł. Są to: doświadczenie i kompetencje kadry, wdrażanie nowatorskich rozwiązań, zaangażowanie w programy edukacyjne, współpraca z instytucjami i baza dydaktyczna.

W myśl przyjętego Modelu szkoła ćwiczeń będzie elementem systemu doskonalenia, a także miejscem praktycznego przygotowania się studentów– przyszłych nauczycieli– do zawodu. Właśnie to zaważyło na wyborze szkoły, w której miałam zrealizować praktykę studencką.

Moje zmagania z zawodem zaowocowały lekcją pokazową, którą przygotowałyśmy wraz z opiekunką praktyk p. Marleną Korgul 21 września 2021 r. Uczestniczyła w niej pani metodyk prof. Beata Gromadzka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym sama studiuję.

Celem lekcji było wsparcie metodyczne i wymiana doświadczeń, by w barcińskiej szkole rozwijali się wszyscy jej beneficjenci, żeby panowała atmosfera życzliwości i współpracy oraz, żeby doceniać, a nie oceniać. Sądząc po zadowoleniu szóstoklasistów, którzy uczestniczyli w tej lekcji, na razie się to udaje.

Studentka III roku filologii polskiej UAM w Poznaniu

sieci

29 i 30 września po raz pierwszy spotkali się wszyscy uczestnicy Szkoły Ćwiczeń w Gminie Barcin.  Panie Małgorzata Wiland i Marzena Wolska powitały zebranych i opowiedziały o zadaniach Szkoły Ćwiczeń i korzyściach dla szkól współpracujących. Podzieliły się też informacjami związanymi z Budzącą się szkołą, którą Zespół Szkół został na początku września. 

Pani Violetta Panfil - Smolińska  reprezentująca KPCN Bydgoszcz przypomniała o metodzie projektu, a dr Krzysztof Wawrzyniak reprezentujący UAM w Poznaniu przygotował dla nas wykład z elementami warsztatu na temat: "Kształtowanie osobistej filozofii edukacyjnej". 

Moderatorki sieci opowiedziały, na czym będzie polegała współpraca w sieci.

Sieć nauczycieli przedmiotów przyrodniczych prowadzi pani Agnieszka Błażejewska.

Sieć nauczycieli języków obcych prowadzi pani Katarzyna Wachowska.

Sieć nauczycieli IT i matematyki prowadzi pani Sylwia Gwizdała.

Życzę powodzenia i owocnej współpracy.

Marzena Wolska 

Dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie 

Artykuł pochodzi ze strony https://www.focus.pl/

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych przeprowadzili badania wśród kilkuset uczniów szkoły podstawowej. Prosty eksperyment, w którym kluczową rolę odegrali nauczyciele, pokazał, że istnieje metoda pozwalająca znacznie poprawić zachowanie i wyniki w nauce całej klasy, a nie tylko u pojedynczego ucznia.

Edukacja szkolna nie zawsze należy do najłatwiejszych, a dzieci i młodzi nastolatkowie są narażeni na wiele stresów i napięć – nie tylko tych związanych z nauką. Ostatni pandemiczny rok dołożył im kolejnych trudności – zdalna nauka pozbawiła ich kontaktu z rówieśnikami i utrudniła przyswajanie wiedzy.

Naukowcy ze School of Education na Uniwersytecie Brighama Younga w Utah znaleźli odpowiedź na pytanie, jak wesprzeć uczniów. Okazuje się, że receptą na trudności z młodzieżą jest tzw. pozytywne wzmocnienie, czyli skupianie się na pozytywnych aspektach pracy i zachowania uczniów. Mówiąc prościej – chodzi o to, aby częściej chwalić, niż ganić.

Nagan nawet dziewięć razy więcej, niż pochwał

Badania przeprowadzono wśród uczniów 28 klas z pięciu szkół. Pod uwagę wzięto klasy od szóstej do ósmej, które zgodnie z amerykańskim systemem edukacji obejmują dzieci w wieku od 10. do 14. roku życia.

Początkowo naukowcy tylko obserwowali klasy w czasie codziennych zajęć, zwracając uwagę przede wszystkim na zachowanie i język nauczycieli. W czasie tych obserwacji zauważyli, że nauczyciele często stosują nagany i upomnienia, wygłaszając m.in. negatywne komentarze związane z pracą uczniów, czy ich zachowaniem na lekcji. Nagany pojawiały się od czterech do nawet dziewięciu razy częściej niż pochwały.

W kolejnym etapie eksperymentu połowa nauczycieli przeszła szkolenie z chwalenia. Autorzy badania poinstruowali wychowawców, żeby w czasie lekcji co kilka minut robili sobie przerwę, aby przejść się po klasie i pochwalić uczniów, którzy dobrze się zachowują i poprawnie wykonują zadania.

Po treningu większość nauczycieli bez problemu była w stanie wdrożyć nowe zasady w życie. W krótkim czasie stosunek wygłaszanych przez nich pochwał i nagan się wyrównał, a w niektórych przypadkach pochwały zaczęły dominować.

Pochwały poprawiły wyniki uczniów

Po wprowadzeniu zmian naukowcy przyjrzeli się zachowaniu uczniów podczas wykonywania zadań w klasie oraz uzyskiwanym przez nich ocenom. Porównali wyniki klas prowadzonych przez nauczycieli po treningu chwalenia i klas kontrolnych, w których nauczyciele nie przeszli szkolenia.

Badanie wykazało, że gdy nauczyciele chwalili uczniów przynajmniej tak często, jak ich ganili, zachowanie podczas wykonywania zadań w całej klasie poprawiło się o 60–70%. Bardziej skłonni do wykonywania zadań stali się też uczniowie z grupy wysokiego ryzyka zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych (np. z ADHD).

W klasach „chwalonych” poprawiły się też oceny uczniów. W porównaniu z uczniami z klas kontrolnych częściej chwaleni uczniowie poprawili swoje wyniki średnio o jeden cały stopień. Autorzy badania przyznają, że nie odkryli żadnej „złotej proporcji”, po której zachowanie i wyniki uczniów wzrosłyby najbardziej i osiągnęły optymalny poziom. Najistotniejsze jest ograniczenie negatywnego przekazu i skupienie się na pozytywach – podkreślają.

– Naprawdę powinniśmy położyć nacisk na pochwałę zamiast nagany. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z uczniami, którzy są przygnębieni, niespokojnie, źli lub borykają się z jakimikolwiek trudnościami emocjonalnymi. Im więcej możemy chwalić i im mniej upominać, tym lepsze wyniki prawdopodobnie zobaczymy – mówi prof. Paul Caldarella, współautor badania.

Prof. Caldarella ma nadzieję, że wyniki badania okażą się pomocne dla nauczycieli wracających do pracy po roku zdalnej nauki. 

Chwal na forum, gań na osobności

Nowe badanie to kontynuacja doświadczeń, jakie naukowcy z Utah przeprowadzili wśród młodszych dzieci. W pierwszym badaniu również stwierdzili, że im więcej pochwał, tym lepsze wyniki uczniów. Zaskakujące jest jednak to, że to starsi uczniowie lepiej reagowali na pozytywne wzmocnienie i wydawali się bardziej go potrzebować.

W klasach 6–8 pochwały przyniosły dwukrotnie lepszą poprawę zachowania i większą poprawę w ocenach. Silniejszy efekt może być spowodowany wyjątkowymi potrzebami rozwojowymi nastolatków i typowymi wyzwaniami, przed którymi stają, takimi jak nadpobudliwość, lęk lub zastraszanie ze strony rówieśników – uważają badacze.

– Gdy uczniowie dorastają, często oczekujemy, że będą bardziej dojrzali i zrobią to, czego się od nich oczekuje. Ale w rzeczywistości nadal potrzebują takich samych pochwał jak młodsi uczniowie. Każdy negatywny komentarz wygłoszony publicznie pod adresem nastolatka sprawia, że ten prawdopodobnie zamknie się w sobie lub stanie się agresywny. Dlatego lepiej chwalić publicznie i poprawiać na osobności – wyjaśnia prof. Caldarella.

23.08.2021

Katarzyna Grzelak

https://www.focus.pl/artykul/zapomnij-o-jedynkach-i-uwagach-chwalenie-uczniow-poprawia-ich-wyniki-o-70?fbclid=IwAR1EMc-PE0VZZRRsllSmRPkhJkMnhBIiwIHWkfzBFxx6wPZp9SMkKgNQgZo