Z dniem 26 lutego 2021r. rozpoczął  się proces rekrutacji  do udziału w projekcie: „Szkoła ćwiczeń w gminie Barcin” nr POWR.02.10.00-00-3011/20 realizowanym w partnerstwie przez Gminę Barcin (Beneficjent) oraz Euro Innowacje sp. z o.o. (Partner), współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.10 „Wysoka jakość systemy oświaty”. Na naszej stronie internetowej znajduje się niezbędna dokumentacja dyrektorów SĆ, nauczycieli SĆ , dyrektorów szkół wspieranych oraz kadry nauczycielskiej szkół wspieranych.

1_Załączniki do Regulaminu Rekrutacji_ Dyrektorzy SĆ

2_Załączniki do Regulaminu Rekrutacji_ Nauczyciele SĆ

3_Załączniki do Regulaminu Rekrutacji_Szkoły wspierane

4_Załączniki do Regulaminu Rekrutacji_Dyrektorzy SW

5_Załączniki do Regulaminu Rekrutacji_Nauczyciele SĆ i SW

Barcin_Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Żninie. Dzięki tej współpracy 16.02.2021r. w Zespole Szkół w Barcinie zostały przeprowadzone badania diagnozujące dla dwóch naszych uczniów, którzy nie mogli dojechać do Żnina. Dziękujemy!

Oto najważniejsze zadania poradni:

- diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,

- wspieranie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,

- prowadzenie terapii dzieci i młodzieży,

- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Myślę, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wywiązuje się z nich doskonale, a nasza współpraca będzie przebiegać tak sprawnie jak dotychczas.

Żaneta Kopydłowska

Informacje o projekcie:

Projekt partnerski pn. „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Barcin” jest realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. wspólnie przez następujące instytucje:

  1. Gmina Barcin (Partner Wiodący)
  2. Euro Innowacje Sp. z o.o. (Partner)

Instytucjami wspierającymi realizację Projektu są:

  1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
  2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-3011/20

Całkowita wartość projektu: 1 322 246,39 zł

Czytaj więcej: Informacje o projekcie