slajd      slajd

„Kształcenie poszukujące na przedmiotach przyrodniczych”

To temat konferencji metodycznej zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli , której celem było przedstawienie zasad strategii poszukującej, która wzmacnia u uczniów umiejętność uczenia się, a przez to ułatwia zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym. Do udziału w tej konferencji jako prelegentki zostały zaproszone p. Dominika Wysocka-Bieda oraz p. Iwona Zbieranek. Obie Panie podzieliły się swoim doświadczeniem z wdrażania kształcenia poszukującego na biologii, chemii i przyrodzie. Podały przykłady dobrych praktyk odnosząc się do swoich lekcji przeprowadzonych w ramach projektu „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Barcin”. Zwracały głównie uwagę na metody i formy pracy z uczniami, które pozwalają na poszukiwanie nowych wiadomości i umiejętności, twórczych rozwiązań problemów, kreatywnych, niestandardowych odpowiedzi na postawione pytania czy weryfikację hipotez. Omówiły m.in., na czym opiera się strategia konstruktywistyczna i strategia lekcji odwróconej, przybliżyły metodę naukową wykonywania doświadczeń oraz podkreśliły rolę pytania kluczowego. Wskazywały również na użyteczność wiedzy pozyskanej w szkole i odniesienie jej do sytuacji znanych uczniom z codziennego życia np. „Dlaczego pranie wysycha?” albo „Jak cola wpływa na urodę zębów?” Szeroko rozumiane kształcenie poszukujące, skierowane na różne aktywności uczniów jest alternatywą dla lekcji podających i zgodnie z zasadami neurodydaktyki, szansą na lepsze zrozumienie i trwalsze zapamiętanie nowych treści.

1b

Lekcja na temat: „Do czego człowiek wykorzystuje roboty?” oparta była na konstruktywistycznej teorii kształcenia (uczeń w roli badacza – konstruktora, projektanta). Ponadto wykorzystano również strategie:  percepcyjno - wyjaśniającą: uczniowie uczyli się częściowo według wzoru, szukali wyjaśnień i podpowiedzi oraz percepcyjno - innowacyjną: uczniowie przekształcali informacje i tworzyli innowacje, w tym własne strategie myślenia.  Bardzo podobała mi się grupowa praca uczniów, którzy zgodnie rozwiązywali problemy, pomagając sobie i ciesząc się z rezultatów. Pani Anita Rzepka zastosowała podczas zajęć aktywizujące metody pracy, m.in. elementy dramy – uczniowie wcielali się w zaprojektowanego przez siebie robota. Nie mieli problemów z wejściem w rolę, z czego bardzo się cieszę. Żałuję tylko, że pierwszoklasiści nie wymyślili robota do całościowego sprzątania, bo bardzo by mi się przydał. Podczas lekcji uczniowie wykorzystywali ozoboty, musieli sprawić, żeby roboty ruszyły, więc nie obyło się bez główkowania i programowania​. To jednak była dla nich „czysta przyjemność”.

Dziękuję bardzo pani Anicie Rzepce za przygotowanie tej interesującej lekcji, a jej podopiecznym za pracowitość, umiejętności i wspaniałe pomysły. 

Marzena Wolska 

matematyka

Prawda, że przydatna lekcja? Moim zdaniem bardzo i koszt nie jest nawet tak wysoki! Może się uda:)  

Podczas lekcji na temat Matematyczne wędrówki po szkole - remontujemy hol uczniowie pracowali w grupach eksperckich. Każda z grup zajmowała się innym fragmentem materiału. Zadaniem grupy było rozpracowanie swojej części wiedzy tak, aby każda osoba rozumiała i potrafiła przekazać ją innej grupie uczniów. Następnie tworzone były nowe zespoły, w których skład wchodzili przedstawiciele każdej z poprzednich. Członkowie powstałych grup przedstawiali, czego się nauczyli na poprzednim etapie, następnie zostały zebrane, przeanalizowane i opracowane wszystkie informacje. Uczniowie wrócili do swoich grup i prezentowali materiał, który opracowali w grupach ekspertów. Dzięki temu uczyli się od siebie i każdy z uczniów miał możliwość opanowania całego materiału, a nie tylko jego części. 

Drodzy Matematycy, mieliście wspaniały pomysł, a Wy uczniowie 8a, doskonale zrealizowaliście założenia lekcji i zaprezentowaliście efekty pracy. Brawo! 

Dziękuję pani Donacie Przybylińskiej, która zabrała uczniów i obserwatorów w matematyczno - praktyczny świat i panu Leszkowi Owieśnemu, który jej w tym pomagał. 

W podstawie programowej jest napisane: Matematyka jest nauką, która dostarcza narzędzi do poznawania środowiska i opisu zjawisk, dotyczących różnych aspektów działalności człowieka. Funkcjonowanie w konkretnych sytuacjach życiowych, rozwiązywanie typowych i nietypowych problemów, którym trzeba stawić czoła w różnych etapach życia, staje się łatwiejsze dzięki umiejętnościom kształconym przez matematykę

Podczas tej lekcji nauczyciele i uczniowie pokazali funkcjonalność matematyki w życiu codziennym.

Marzena Wolska

gogle

Podczas zajęć przygotowanych przez panie: Katarzynę Czyżewską i Sylwię Gwizdałę wykorzystano wirtualną rzeczywistość (VR), która daje niesamowitą możliwość doświadczania złożoności świata.  

Aplikacje VR to przyszłość. Wirtualna rzeczywistość powoli zmienia sposób, w jaki doświadczamy różnych treści. Kiedy pojawiła się wirtualna rzeczywistość, człowiek po raz pierwszy mógł doznać tak zwanej immersji, gdzie całym sobą mógł poznawać nowe, wirtualne światy. Tak właśnie było podczas tej lekcji geografii, uczniowie, po założeniu specjalnych gogli Oculus Quest 2, które połączono z dedykowaną aplikacją Titans of Space wyruszyli w podróż przez Układ Słoneczny z poziomu pilota statku kosmicznego. Odwiedzili gwiazdy, planety i księżyce tego układu, a także oglądali niesamowite zdjęcia oraz odkrywali nowe fakty dotyczące ciał niebieskich. 

Uczniowie w czasie zajęć wykorzystali darmowy program Stellarium, który będzie narzędziem wspierającym naukę nieba.  Można było oglądać wygląd nieba w dowolnej chwili, także wiele lat wstecz lub w przód (można było zobaczyć na przykład zaćmienie Słońca, które będzie widoczne z Polski w 2135 roku albo sprawdzić, czy za miesiąc Jowisz będzie jeszcze widoczny na wieczornym niebie), włączyć linie łączące gwiazdy w konstelacje, znaleźć dowolną gwiazdę, planetę czy księżyc… 

Uczniom klasy 8a praca podczas lekcji bardzo się podobało, byli pod wrażeniem możliwości gogli i wspaniale czuli się w wirtualnym świecie. 

Panie Katarzyna Czyżewska i Sylwia Gwizdała przygotowały i przeprowadziły świetną lekcję. Gratuluję i dziękuję. 

Marzena Wolska 

las

Zagadnienia związane z warstwami lasu są zazwyczaj poruszane w klasie trzeciej, ale Prowadzące lekcję panie: Małgorzata Wiland i Anita Rzepka uznały, że ich podopieczni sobie poradzą:) I miały rację! 

Lekcja była rytmiczna, zadania realizowane w grupach nie sprawiły uczniom większych problemów, a sceneria w klasie spowodowała, ze chciało się zaśpiewać: Zielono mi.....:) 

Wszyscy wiedzą, że dziecko w młodszym wieku szkolnym przyswaja sobie różne wiadomości, a przy okazji doskonali umiejętności o otaczającym je środowisku społeczno - przyrodniczym podczas bezpośredniej obserwacji, np. na wycieczce lub wykonując proste doświadczenia, a na ich bazie uczy się wyciągania wniosków i formułowania spostrzeżeń.  Zajęcia będą poprzedzone właśnie wycieczką do lasu i zgromadzeniem naturalnego materiału przyrodniczego, który był wykorzystany do pracy w klasie. Myślą przewodnią zajęć była warstwowa budowa lasu oraz zwierzęta i rośliny leśne, które zamieszkują poszczególne leśne piętra. Rola nauczyciela na zajęciach ograniczyła się do: stworzenia sytuacji problemowej oraz odpowiednich warunków do przygotowania i przeprowadzenia przez uczniów doświadczeń, a także czuwania nad poprawnością wykonania zadań.  

Uczniowie pracowali w grupach, które miały wdzięczne nazwy i były powiązane z lasem (szyszki sosny, świerku, modrzewia i igły). Wykonywali rozmaite zadania, rysowali, dobierali, porównywali i korygowali swoją pracę. Cele lekcji zostały zrealizowane, co pokazało ostatnie zadanie, podczas wykonywania którego uczniowie musieli dopasować na tablicy magnetycznej z warstwami lasu nazwy roślin i zwierząt żyjących w danej warstwie lasu. Było bezbłędnie:)

Brawo Ib! Świetnie pracowaliście na lekcji. 

Pani Małgorzacie Wiland i pani Anicie Rzepce gratuluję pomysłu i realizacji zajęć, dzięki którym uczniowie doświadczali i eksperymentowali. 

Marzena Wolska

lekcja

Tę niezwykłą lekcję języka niemieckiego poprowadziły panie: Ewelina Ziętek i Anna Kończal, a dotyczyła ona dyscyplin sportowych. A dlaczego niezwykłą? Bo odbywała się częściowo poza klasą lekcyjną, a wszystkim wiadomo, że o sporcie najlepiej mówić w sprzyjającej ku temu scenerii, czyli, np. w sali gimnastycznej:) 

Lekcja oparta była na metodzie outdoor, czyli nauki poza klasą szkolną. Edukacjata sprzyja wszelkiego rodzaju aktywnościom, daje możliwość zabawy, a jednocześnie nabywania ważnych kompetencji, poprzez namacalne doświadczania i przeżywania określonych sytuacji.  Do podstawowych form takiej edukacji należą, przede wszystkim spacery, wycieczki, gry miejskie, ale również zajęcia przedmiotowe w innym pomieszczeniu niż sala lekcyjna. „W warunkach outdoor dziecko uczy się niemal w naturalny sposób, bez konieczności korzystania z podręczników i tablicy, dlatego warto w działalność dydaktyczną wdrożyć  koncepcję outdoorową,  umożliwia ona dziecku naukę w plenerze poprzez doświadczanie, eksperymentowanie”. Wiedza i doświadczenie, jakie uczniowie nabywają podczas lekcji poza salą lekcyjną, kształtują zmysł obserwacji oraz pomagają nabyć niezbędne w życiu codziennym doświadczenie

Muszę przyznać, że wychowankowie pani Eweliny nabierali doświadczenia językowego, wykonując wiele zadań, które sprawiły im dużo radości. Można było pośpiewać, wylosować coś z tajemniczego worka, rozwiązać zadania w aplikacji Quizlet, odszyfrować zadania ukryte pod kodami QR, wykonać Lapbooka, pogłówkować przy grach stolikowych, pobiegać, poskakać, porzucać... Dużo tego jak na półtoragodzinną lekcję:) Jednak uczestnicy zajęć spisali się świetnie i cele zostały zrealizowane. 

Gratuluję pani Ewelinie Ziętek i pani Annie Kończal przemyślanej i kształtującej wiele kompetencji kluczowych lekcji. 

Marzena Wolska