szkola

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie uzyskała status Szkoły Ćwiczeń w ramach projektu POWR.02.10.00-00-3011/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja. Oznacza to, że spełniła wszystkie sześć kryteriów, na podstawie, których zdobywa się ten tytuł. Są to: doświadczenie i kompetencje kadry, wdrażanie nowatorskich rozwiązań, zaangażowanie w programy edukacyjne, współpraca z instytucjami i baza dydaktyczna.

W myśl przyjętego Modelu szkoła ćwiczeń będzie elementem systemu doskonalenia, a także miejscem praktycznego przygotowania się studentów– przyszłych nauczycieli– do zawodu. Właśnie to zaważyło na wyborze szkoły, w której miałam zrealizować praktykę studencką.

Moje zmagania z zawodem zaowocowały lekcją pokazową, którą przygotowałyśmy wraz z opiekunką praktyk p. Marleną Korgul 21 września 2021 r. Uczestniczyła w niej pani metodyk prof. Beata Gromadzka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym sama studiuję.

Celem lekcji było wsparcie metodyczne i wymiana doświadczeń, by w barcińskiej szkole rozwijali się wszyscy jej beneficjenci, żeby panowała atmosfera życzliwości i współpracy oraz, żeby doceniać, a nie oceniać. Sądząc po zadowoleniu szóstoklasistów, którzy uczestniczyli w tej lekcji, na razie się to udaje.

Studentka III roku filologii polskiej UAM w Poznaniu