Informujemy, że uczniowie na rok szkolny 2019/2020 ubezpieczeni są  w firmie:

InterRisk TU SA

Vienna Insurance Group

Oddział w Olsztynie

ul. Michała Kajki 3

10-546 Olsztyn

Nr polisy EDU-A/P 062280 składka 44 zł. – suma ubezpieczenia 22 000 zł.

Nr polisy EDU-A/P 062281 składka 97 zł. – suma ubezpieczenia 50 000 zł.