Szkolny Klub Wolontariusza  jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Wolontariat szkolny jest doskonałą formą kształtowania postaw altruistycznych i narzędziem edukacji obywatelskiej.

W naszej szkole wolontariat działa od kwietnia 2011 r.

Opiekę nad uczniami oraz podejmowanymi akcjami sprawują panie: Monika Łukomska,   Karolina Moritz,  Iwona Goździk,

WOLONTARIUSZEM

MOŻE ZOSTAĆ KAŻDY KTO MA:

J dużo optymizmu i chęci do działania

J motywację do niesienia pomocy potrzebującym

J umiejętność wygospodarowania wolnej chwili

J dużo wrażliwości, systematyczności, odpowiedzialności

J odwagę, empatię i otwartość

ZAPRASZAMY!!!