Po raz pierwszy jesienią 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji w ramach podnoszenia świadomości społecznej o problemie nagłego zatrzymania krążenia zorganizowany został ?Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca?, który jest odpowiedzią na Deklarację Parlamentu Europejskiego z czerwca 2012 roku, w której państwa członkowskie nawołują do ustanowienia Europejskiego Tygodnia Podnoszenia Świadomości o Problemie Nagłego Zatrzymania Krążenia. Celem inicjatywy było powszechne nauczanie społeczeństwa udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane zatrzymanie krążenia.  Punktem kulminacyjnym akcji był dzień 16 .10.2013r., kiedy akcja objęła młodzież wszystkich krajów w Europie, jak również członków Parlamentu Europejskiego, którzy uczyli się udzielania pierwszej pomocy. Postanowiliśmy włączyć się w całą akcję zapraszając wszystkie chętne osoby do wspólnego ustanowienia rekordu w resuscytacji krążeniowo?oddechowej prowadzonej przez jak największą ilość osób na jak największej ilości fantomów. Całe wydarzenie trwało pół godziny i w tym czasie na terenie całego kraju wzięło w nim udział aż 83 111 osób z 1132 instytucji, w tym z naszej szkoły 120 uczniów.

Opracowała E. Dolatowska