Rekrutacja

ZARZĄDZENIE NR 18/2022 BURMISTRZA BARCINA z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin w roku szkolnym 2022/2023

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Zespołu Szkół w Barcinie z dnia 31.01.2022 r. w sprawie: powołania Szkolnych Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnych w Zespole Szkół w Barcinie oraz informacji o terminach rekrutacji.

Procedura rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół w Barcinie

Karta zgłoszenia ucznia do I klasy SP

    

Wniosek dla ucznia spoza obwodu

  

Wniosek do klasy 7 dwujęzycznej

   

Kwestionariusz do klasy 7 dwujęzycznej 

  

 

KLASA 7 DWUJĘZYCZNA

 

 „ Języka obcego nauczymy się lepiej,

kiedy będzie nam on

służył do przyswojenia sobie czegoś więcej

niż tylko jego samego.” 

Jean Duverger

Dwujęzyczność  klasy w naszej szkole oznacza dla uczniów naukę zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim, przy czym nauka języka angielskiego odbywać się będzie w wymiarze rozszerzonym, w sposób intensywny, co zapewni opanowanie go w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz wykształcenie samodzielności w posługiwaniu się językiem obcym.

Cele edukacji dwujęzycznej w Zespole Szkół w Barcinie:

 • umożliwienie uczniom wszechstronnego opanowania języka angielskiego na poziomie znacznie wyższym niż jest to możliwe  w tradycyjnym nauczaniu,
 • podniesienie ogólnego poziomu znajomości języka obcego,
 • zapewnienie uczniom maksymalnego kontaktu z językiem,
 • pogłębienie wiedzy na temat krajów angielskojęzycznych (kultura, sztuka, literatura, życie codzienne mieszkańców),
 • uświadomienie roli języka obcego we współczesnym świecie.

Nauczanie dwujęzyczne w Zespole Szkół  w Barcinie

polegać będzie na realizacji:

 • treści programowych z języka obcego (angielski) w rozszerzonym zakresie,
 • treści programowych z biologii i chemii:  w dwóch językach: polskim i angielskim,
 • podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.

Taki system pracy:

 • istotnie zwiększy częstotliwość obcowania ucznia w szkole z mówioną i pisaną angielszczyzną,
 • zakłada stopniowe wprowadzanie elementów języka angielskiego w nauczaniu przedmiotów niejęzykowych,
 • sprzyja coraz sprawniejszemu posługiwaniu się językiem specjalistycznym z zakresu wybranych gałęzi wiedzy.