|

„Za wszystkie dobre dni, za to, że w uśmiech zamieniasz łzy …” takimi słowami pierwszoklasiści z klasy 1 a dziękowali swoim babciom i dziadkom, którzy w czwartek 1 lutego byli gośćmi w naszej klasie. Dzieci zaprezentowały się piosenkami, wierszami i grą aktorską w przedstawieniu pt. „ O babci, wilku i kolorowych czapeczkach”.  Wzruszeń,  łez, chwil pełnych emocji, ale również śmiechu i gromkich oklasków nie było końca.  Na miłych gości czekał słodki poczęstunek na pięknie nakrytych stołach  przygotowany przez rodziców. Po odśpiewaniu Sto lat  wnuczęta złożyły swoim bliskim życzenia i wręczyły przygotowane  upominki. Rozmowy przy stole uatrakcyjniły konkursy, w których rywalizowali dziadkowie. Babcie musiały rozpoznać po dotyku kuchenne przedmioty, a dziadkowie szukali z zawiązanymi oczami swoje wnuczęta. Oczywiście wszyscy  spisali się na szóstkę!

Elżbieta Wojtkowiak