|

 8 marca w naszej szkole odbył się coroczny konkurs muzyczny ,,MINI PLAYBACK SHOW''. Organizatorkami konkursu były nauczycielki świetlicy p. Iwona Goździk i p. K. Moritz. Celem konkursu było zachęcanie uczniów do wykazania się zdolnościami artystycznymi w dziedzinie tańca, śpiewu i ruchu scenicznego. W tegorocznej edycji wzięło udział 9 solistów i 7 zespołów. Występy solistów i zespołów porywały do zabawy licznie przybyłą publiczność. Dodatkowym atutem była bogata oprawa sceniczna i słodka muffinowa niespodzianka od Cukierni ,,Marta'' w Barcinie. Jury w składzie p. M. Wróblewska, p. M. Wardęcka, p. A. Gaczkowska i przedstawicielka RSU K. Nowicka po wysłuchaniu piosenek i obejrzeniu choreografii zdecydowało przyznać następujące nagrody:

Kategoria klas II - III

SOLIŚCI

MIEJSCE I - Agata Paszkiet kl. IIa

MIEJSCIE I - Zofia Forgiel kl.IIa

MIEJSCE II - Wiktoria Osuch kl. IIc

MIEJSCE II - Filip Ojczenasz kl.IIa (tańcerki: Karolina Mazurek kl.IIa, Zofia Forgiel kl.IIa, Anna Przybylska kl.IIa)

MIEJSCE III - Zuzanna Jędro kl. IIe

ZESPOŁY

MIEJSCE I - Ewelina Ciesielska kl.IIIa, Monika Wojcińska kl.IIIa, Aleksandra Bogucka kl.IIIa

MIEJSCE II - Zofia Tafelska kl.IIIb, Lidia Dudek kl.IIIb, Karina Wierzbińska kl.IIIb

MIEJSCE II - Gabriela Kaniuka kl. IIc, Julia Thusik kl.IIc, Weronika Burchardt kl.IIc

MIEJSCE III - Eliza Chareńska kl.IIb, Paulina Chareńska kl.IIIb, Martyna Łożyńska kl.IIIb

Kategoria klas IV - VI

SOLIŚCI

MIEJSCE I - Jagoda Pietrala k.VIb

MIEJSCIE I - Nicola Spychalska kl.Va

MIEJSCE II - Wiktoria Bujewska kl.Va

Tekst:I.Goździk, K.Moritz

|

Dnia 10 marca 2017r. klasa II d i II b zaprosiły na spotkanie p.Małgorzatę Drzewiecką, którą wszyscy w szkole znają, bo jest higienistką stomatologiczną w naszej szkole. Mówiliśmy sobie jak dbamy o zęby. Poznaliśmy budowę zęba oraz jak należy je prawidłowo myć i jak często. Pani Małgosia zwróciła uwagę na budowę zębów i szczęki u naszych przodków neandertalczyków i u nas, oraz na to jaki wpływ miała ewolucja i to co jedliśmy. Z uwagą obserwowaliśmy jak kwasy rozpuszczają kostki cukru, tak jak działają na szkliwo zęba. Teraz wiemy jak prawidłowo myć ząbki, jak zapobiegać chorobom i co robić, aby utrzymać je w zdrowiu.

Małgorzata Wiland

|

W ubiegłym tygodniu uczniowie klasy II b przedstawiali efekty swojej pracy dotyczące realizacji projektu edukacyjnego „Sport to zdrowie!”. W ramach projektu dzieci miały do wyboru jedno z trzech zagadnień do przygotowania i zaprezentowania w klasie. W zależności od własnej decyzji mogły np. zilustrować, sfotografować  lub opisać miejsca w Barcinie,  gdzie można uprawiać sport. Ponadto chętni uczniowie mogli przygotować konkurencje sportowe, które następnie przeprowadzili w formie zawodów sportowych dla uczniów  ze swojej klasy na zajęciach z wychowania fizycznego. Wyżej wymienione obszary aktywności cieszyły się dużą popularnością. Najmniejszą popularnością cieszył się wywiad z osobą uprawiającą sport. Podczas prezentacji uczniowie przedstawiali: albumy, zdjęcia, plakaty, prace plastyczne, widokówki, dyplomy i medale. Widać było, że uczniowie włożyli wiele wysiłku i wykazali się ogromnym zaangażowaniem w przygotowanie wytworów swojej pracy. Bardzo dziękuję wszystkim uczniom  za tak ciekawe i piękne prezentacje! 

                                                   Tekst i zdjęcia: Anita Rzepka

|

http://s2.manifo.com/usr/f/FA9f9/e0/manager/cio/czad_1-1.jpg10.03.2017r. funkcjonariusze Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie, w osobach: dh Daniel Osmański i dh Bartosz Wilk przeprowadzili dla uczniów klas IV - VI naszej szkoły prelekcję popartą prezentacją multimedialną pt: Czad i ogień. Obudź czujność.  

Zagadnienia kluczowe omówione podczas spotkania to:

- określenie, co rozumiemy pod pojęciem pożar,

- pożary w pomieszczeniach zamkniętych,

- toksyczne produkty spalania,

- powody, dla których czad jest tak bardzo niebezpieczny,

- co może być przyczyną czadu.

Druhowie zaprezentowali sposób działania czujników dymu i gazu, jako urządzeń, które mają za zadanie jak najszybciej ostrzegać o zagrożeniu.

Uczniowie dowiedzieli się również, co należy robić i jak prawidłowo postępować z pożarem w czasie przed przybyciem jednostki Straży Pożarnej.

Piątkowe spotkanie pracowników Straży Pożarnej w Żninie z uczniami to efekt prowadzonej kampanii społecznej pt: Czad i ogień. Obudź czujność.

Tekst: Barbara Krause

|

W tym tygodniu w klasie IId realizowaliśmy projekt edukacyjny „Sport to zdrowie”. W ramach tego projektu każde dziecko mogło wybrać własny obszar aktywności. Jedni zdecydowali się zilustrować lub sfotografować i opisać miejsca w Barcinie, gdzie można uprawiać sport. Inni zaplanowali tor przeszkód, zasady fair play oraz korzyści z uprawiania sportu. Jeszcze inni przeprowadzili wywiad z osobą uprawiającą sport np. bieganie. Powstały: albumy, zdjęcia, rysunki, plakaty, wywiady. Wszyscy się napracowali i bardzo chętnie pokazywali i omawiali swoje prace.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

Wychowawca: Małgorzata Wiland

|

W poniedziałek 27 lutego 2017 roku uczniowie klas Va, Vb i Vc wzięli udział w zajęciach wychowawczych pod hasłem „Papierosy? Nie, dziękuję!”, które poprowadziła wychowawczyni klasy V b p. Iwona Szkopiak. Młodzież poprzez zadania, które samodzielnie wykonała, uświadomiła sobie, dlaczego młodzi ludzie palą papierosy, zrozumiała, na czym polega uzależnienie od tytoniu, dowiedziała się, do jakich negatywnych dla zdrowia konsekwencji może prowadzić palenie tytoniu oraz dlaczego palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia osób palących nie tylko czynnie, ale i biernie. Zajęcia uświadamiające szkodliwość palenia to element projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”, który w bieżącym roku szkolnym realizują uczniowie klas V.  Celem tego przedsięwzięcia jest uczestnictwo młodzieży w cyklu ośmiu zajęć wychowawczych, podczas których młodzi ludzie zapoznawani są z siedmioma pierwszymi zaleceniami kodeksu walki z rakiem. Efektem realizacji zajęć w ramach projektu jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży szeroko pojętej profilaktyki, czyli sposobów zapobiegania chorobom nowotworowym. Cel owej edukacji zdrowotnej to między innymi: poznawanie przez uczniów siebie, śledzenie przebiegu własnego rozwoju; zrozumienie, czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać; rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych; wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości; rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych, które sprzyjają dobremu samopoczuciu; przygotowanie się młodzieży do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy i społeczności lokalnej. Zajęcia prowadzone są przez wychowawczynie klas piątych: Katarzynę Czyżewską, Sylwię Gwizdała i Iwonę Szkopiak.

Tekst: Iwona Szkopiak

|

21 lutego 2017 roku uczniowie naszej szkoły przedstawili krótką audycję, w której nawiązali do Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Bartosz Kowalczyk i Jakub Balcer z klasy V b zaprezentowali informacje o tym święcie. Wspomnieli, iż zostało ono ustanowione przez UNESCO w 1999 roku, aby wspierać ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Różnorodność językowa stoi obecnie w obliczu prawdziwego zagrożenia – niemal połowa z 6 tysięcy języków świata może zniknąć w ciągu dwóch, trzech pokoleń. W audycji wspomniano, że w Polsce są organizowane liczne kampanie społeczne, między innymi: „Ojczysty – dodaj do ulubionych” oraz „Język polski jest ą-ę”. W dalszej części chłopcy zaprezentowali krótki montaż słowny, który przepełniony został trudnymi wyrazami wybranymi z naszego ojczystego języka. Najważniejsze przesłanie, to – cytując za prof. Bralczykiem: „Mówić należy swobodnie, lecz poprawnie”, a wszyscy wiemy, że najlepszym sposobem na pogłębianie wiedzy o języku jest czytanie, dlatego też sięgajmy po dowolną lekturę choć raz w tygodniu! Na koniec Bartek i Jakub zaprosili uczniów klas IV – VI do udziału w konkursie związanym z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. Zadaniem młodzieży jest wykonanie plakatu lub kolorowej mapy mentalnej pt. „W krainie języka polskiego”. Oczywiście wykonawcy najciekawszych plakatów zostaną nagrodzeni.

Audycja i konkurs zostały przygotowane przez panie Renatę Szaforz i Iwonę Szkopiak

Tekst: Iwona Szkopiak

|

21.02.2017 w godzinach od 16.00 do 18.00 odbył się Bal Karnawałowy dla klas I-III zorganizowany przez Radę Rodziców. Licznie przybyłe dzieci , przebrane w kolorowe stroje bawiły się w rytm skocznej muzyki. Do wspólnej zabawy uroczyście zaprosił Pan DJ prowadzący zabawę.

Urozmaiceniem balu były konkursy z nagrodami oraz słodkie upominki rozdawane przez czarownicę Joannę. Wszystkim , którzy przyczynili się do tego aby nasz bal był udany: dzieciom, nauczycielom, pomagającym rodzicom oraz panom DJ serdecznie dziękujemy.

 

                                                                                                                                 Rada Rodziców

|

20 lutego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie odbył się apel podsumowujący I semestr, podczas którego uczniom wyróżniającym się w nauce oraz laureatom różnych konkursów i zawodów zostały wręczone dyplomy i nagrody.

Spotkanie umilił występ klasy V c, która przygotowała przedstawienie o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Dzieci w poprzednim semestrze dokładnie poznawały sylwetkę tego pisarza, bo jak pamiętamy - rok 2016 był ogłoszony właśnie rokiem Henryka Sienkiewicza. Zafascynowani lekturą "W pustyni i w puszczy" postnowiły także przygotować kilka scenek z powieści.

Na początku uczniowie Vc przenieśli nas do studia telewizyjnego "Ploteczki Dwójeczki" na konferencję prasową poświęconą naszemu nobliście. W rolę Sienkiewicza doskonale wcielił się Mikołaj Śledzik, panią redaktor była Wiktoria Rożek, a dziennikarzami zadającymi pytania – Julia Kluczewska, Emilia Nadolska, Zuzanna Krawczyńska, Jakub Zieliński. Podczas rozmowy z pisarzem widzowie oglądali prezentację multimedialną, nad którą czuwał Dominik Kąkol. Narratorzy (Oliwia Taraska i Weronika Sosnowska) przenieśli nas na pustynię, na której mogliśmy podziwiać scenę powitania "ludzi pustyni". W roli Beduinów wystąpili Wiktor Chowaniak i Konrad Tafelski. Wielbłąda zagrali Kacper Kucharski i Kacper Modliński, a jego twarz wykonała wcześniej Laura Szal.

Kolejne sceny dotyczyły podróży Stasia (Dawid Kostyszyn), Nel (Wiktoria Rożek), Kalego (Jakub Pomagier) i Mei (Julia Nowik) przez pustynię, znalezienia przez bohaterów baobabu oraz spotkania ze słoniem – w tej roli Błażej Racki, dla którego piękną maskę wykonała Kinga Niwa.

Na koniec Oliwia Taraska wraz z towarzyszeniem w refrenie  wszystkich osób biorących udział w projekcie pięknie zaśpiewała piosenkę z filmu "W pustyni i w puszczy" – "Rzeka marzeń". Nad przygotowaniem przedstawienia czuwała nauczycielka języka polskiego p. Halina Kolińska, a większość dekorcji wykonała Kinga Niwa. Mamy nadzieję, że taki sposób poznawania lektury przyczynił się do lepszego jej zapamiętania i pokazał, że warto czytać utwory Sienkiewicza.

 

Tekst: Halina Kolińska

Zdjęcia p. Brygida Strzelewicz, Sylwia Gwizdała

|

 16 lutego 2017 roku w naszej szkole odbyła się dyskoteka karnawałowo - walentynkowa dla klas IV - VI. Dyskoteka rozpoczęła się o godz. 16 i trwała dwie godziny. Organizatorem imprezy był Wolontariat, RSU i świetlica.  Wszyscy doskonale się bawili tańcząc w rytm ulubionej muzyki. Zabawę wzbogaciły ciekawe konkursy z  nagrodami nt. DNIA ZAKOCHANYCH m.in. krążące serce, odbijanie balona głową, rzut papierową kulą do serca, walentynkowy quiz. Zachęcamy wszystkich do udziału w tego typu imprezach, ponieważ są  okazją do lepszego poznania się, miłego spędzenia czasu wolnego i dobrej zabawy.

Dziękujemy p. R. Dziurzyńskiej za przygotowanie sprzętu muzycznego,  paniom: K.Kużmińskiej, E. Pałeckiej i M. Wardęckiej  za opiekę podczas dyskoteki oraz Maksymilianowi  z klasy VIb za przygotowanie muzyki i prowadzenie dyskoteki.

A jak się bawiła nasza młodzież zobaczcie sami.

 

 Tekst i zdjęcia:Iwona Goździk, Karolina Moritz