|

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO KL. VII

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Dlaczego warto uprawiać sport? 

– poznajemy nazwy dyscyplin sportowych. 

Opracowanie: mgr Anna Kończal, nauczyciel Zespołu Szkół w Barcinie

 

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO KL. IV

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

W świecie niesamowitych lekcji Ambrożego Kleksa

– omawiamy przebieg zajęć w akademii.

Opracowanie: mgr Iwona Szkopiak, nauczyciel Zespołu Szkół w Barcinie

 

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII KL. I LO

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

 Czy możemy spać spokojnie? Rozważamy za i przeciw klonowaniu ludzi.

Opracowanie: mgr Dominika Wysocka, nauczyciel Zespołu Szkół w Barcinie

 

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KL. IV

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Radosna siatkówka – zabawy z piłkami.

Poznajemy „pierwsze kroki” w piłce siatkowej.

Opracowanie: mgr Wojciech Kiciński, nauczyciel Zespołu Szkół w Barcinie

 

SCENARIUSZ LEKCJI INFORMATYKI KL. VII

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Kompozycje graficzne w programie GIMP

– pracujemy na warstwach. Fotomontaż

Opracowanie: mgr Jacek Grobelniak, nauczyciel Zespołu Szkół w Barcinie